• Активности
 • Огласи - конкурси
 • Потраге
 • Линкови
 • Архива
 •  Законска регулатива


  ЗАКОНИ


  Закон о безбедности саобраћаја на путевима (doc – 1.63MB, pdf – 1.27MB)
  Закон о јавним путевима (pdf, 460KB)
  Закон о полицији (pdf, 548KB)
  Закон о кривичном поступку (pdf, 1122KB)
  Закон о јавном реду и миру (pdf, 180KB)
  Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (pdf, 176KB)
  Измене и допуне закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (pdf, 64KB)
  Закон о прекршајима (pdf, 608KB)
  Закон о личној карти (pdf, 144KB)
  Закон о пребивалишту и боравишту грађана (pdf, 176KB)
  Закон о заштити од пожара (pdf, 326KB)
  Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (pdf, 216KB)
  Закон о превозу опасних материја (pdf, 390KB)
  Закон о промету експлозивних материја (pdf, 227KB)
  Измене и допуне закона о држављанству (pdf, 58KB)
  Закон о путним исправама (pdf, 111KB)
  Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (pdf, 425KB)  ПРОПИСИ

  Правилник о димензијама, укупним масама и осовинском оптерећењу возила и о основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема на возилима у саобраћају на путевима (doc, 550KB)
  Правилник о евиденцији о јавним путевима и објектима на њима, као и о техничким подацима за те путеве (doc, 127KB)
  Правилник о начину обележавања возила којим се превозе деца (doc, 90KB)
  Правилник о посебном знаку за означавање возила којим управља лице коме су оштећени екстремитети битни за управљање возилом (doc, 81KB)
  Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила (doc, 452KB)
  Решење о именовању председника и чланова комисије за решавање притужби (pdf,72KB)
  Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања (pdf, 354KB)
  Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима (pdf, 140KB)
  Уредба о висини накнаде за услуге које Министарство унутрашњих послова пружа у циљу стицања сопствених прихода (doc, 271KB)
  Директива о начину утврђивања испуњености услова и избора кандидата за директора полиције (pdf, 59KB)
  Ближа мерила за избор и начин провере резултата рада и допринос кандидата за директора полиције (pdf, 48KB)
  Правилник о униформи (pdf, 110KB)
  Правилник о условима и начину употребе средстава принуде (pdf, 121KB)
  Упутство о полицијској етици и начину обављања послова полиције (pdf, 61KB)
  Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (pdf, 233KB)
  Правилник о условима за бављење пословима унапређења заштите од пожара (pdf, 78KB)
  Уредба о обавези регистрације моторних возила којима управљају лица са пребивалиштем у Републици Србији (doc, 27.5KB)
  " Порез на употребу моторних возила - "Сл.гласник бр.31/09 од 30.4.2009" (doc, 43.5KB)


    RELEVANT LEGISLATION OF MINISTRY OF INTERIOR

    Code of Police Ethics (pdf,174KB)
    Strategy to Combat Trafficking in Human Beings in the Republic of Serbia (pdf, 445KB)
    Complaints Procedure Regulation (pdf, 191KB)
    Law on Citizenship (pdf, 228KB)
    Amandmants to the Law on Citizenship (pdf, 144KB)
    Identity Card Law (pdf, 208KB)
    ID Card Form (pdf, 121KB)
    ID Card Rules (pdf,334KB)
    Law on Travel Documents (pdf, 218KB)
    Regulations on Forms of Passport (pdf, 949KB)
    Law on Foreigners Draft (pdf, 388KB)
    State Border Law Draft (pdf, 331KB)
    Agreement Austria-Serbia (pdf, 163KB)
    Agreement of Understanding and Cooperation in the Field of Protection and Support of Witnesses and other Participants in the Criminal Proceedings (pdf, 12,048KB)
    The Law on Asylum (doc, 162KB)
    Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Bulgaria on Co-operation between Border Guard Bodies (doc, 64KB)
    Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Slovak Republic on Cooperation in Combating Crime (doc, 51KB)
    Police Cooperation Convention for Southeast Europe (doc, 358KB)
    Law on Foreigners (doc, 150KB)
    Law on Police (pdf, 367KB)
    Law on State Border Protection (doc, 156KB)
    Agreement between the Government of the Republic of Serbia and the Government of Romania on Cooperation in Combating Organised Crime, International Illicit Drug Trafficking and International Terrorism (doc, 48KB)
    Strategy Border Managment (pdf, 179KB)     на врх стране

     
     НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА
     ВЕСТИ
     17. 8. 2009. - НАЈАВА ДОГАЂАЈА
     Број: 117/09


     Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и градоначелник Града Београда Драган Ђилас потписаће у уторак, 18. августа 2009. године, Протокол којим се дефинише новчана помоћ у износу од 200.000.000,00 динара, коју Скупштина града додељује Полицијској управи за град Београд у циљу унапређења услова рада и функционисања ове управе. Ова ночвана средства су, према приоритетним потребама, намењена опремању Полицијске управе за град Београд, односно криминалистичке полиције, саобраћајне полиције, интервентне бригаде, речне полиције и Управе за заштиту и спасавање. Протокол ће бити потписан у 11.00 часова у Старом двору (ул. Драгослава Јовановић 2). Позивамо новинаре, сниматеље и фоторепортере да пропрате овај догађај.
     САОПШТЕЊА
     МУП
     ПУ за град Београд
     Подручне полицијске управе
     Конференција за новинаре
     
     Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
     +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs