• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Министарство > Седиште Министарства > Министар  Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova


  Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova obavlja poslove kojima se stvaraju uslovi za rad policije, a koji se odnose na finansijsko-računovodstvene poslove i poslove u vezi sa budžetom, poslove nabavke, imovinske i druge materijalne poslove, personalne i radno-pravne poslove, ljudski resursi, poslove pisarnice i arhive, poslove izgradnje i održavanja objekata, eksploatacije i održavanja vozila, poslove organizovanja i obezbeđenja ishrane i smeštaja i drugih ugostiteljskih usluga pripadnika Ministarstva, osnovno stručno obrazovanje policajaca, na obrazovanje kadrova za sticanje srednje, više i visoke stručne spreme, na stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika Ministarstva (trening), naučno-istraživački rad od interesa za unutrašnje poslove, izdavačku delatnost za potrebe stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja i logističkih poslova koji su u funkciji obrazovne delatnosti, organizovanje, uređivanje i štampanje lista “Policajac“ i drugih publikacija, kao i druge poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu ovlašćenja iz zakona.

  U sedištu Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova utvrđuju se organizacione jedinice, i to:

  1. Uprava za ljudske resurse,
  2. Uprava za zajedničke poslove,
  3. Uprava za poslove ishrane i smeštaja,
  4. Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku.
  Novi Zakon o policiji stupio je na snagu 1. 12. 2005. godine, po osnovu čega dolazi do nove organizacije i Resor finansija, kadrova, zajedničkih, upravnih i tehničkih poslova zamenjuje Resor finansija, kadrova, zajedničkih i tehničkih poslova, da bi od 1. 7. 2006. godine, Resor finansija, kadrova, zajedničkih i tehničkih poslova dobio konačni oblik kao Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.
  Uprava za ljudske resurse

  Uprava za ljudske resurse je organizaciona jedinica u sastavu Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova. Načelnik Uprave za ljudske resurse je glavni policijski inspektor Gordana Jeković.

  Uprava za ljudske resurse u svom sastavu ima:

  - Odeljenje za personalne poslove;
  - Odeljenje za radno-pravne poslove i zastupanje;
  - Odeljenje za zdravstvo i psihološku prevenciju;
  - Odeljenje za opšte poslove.

  Uprava za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na personalnu i radno-pravnu problematiku. U tom smislu, uprava obezbeđuje jedinstvenu primenu propisa iz oblasti personalnih i radno-pravnih poslova, iste propise neposredno primenjuje za organizacione jedinice u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, koordinira i vrši poslove nadzora i kontrole nad zakonitošću rada područnih policijskih uprava, i pruža im stručnu pomoć u ovoj oblasti. Uprava za ljudske resurse ima i nadležnosti za poslove zdravstva, psihološke prevencije i opšte poslove, u koje spadaju poslovi pisarnice, arhive, štampanja, daktilografski poslovi itd.

  U okviru navedene problematike, Uprava za ljudske resurse ima sledeće nadležnosti:

  - u koordinaciji sa drugim organizacionim jedinicama sačinjava jedinstveni godišnji nacrt kadrovskog plana Ministarstva unutrašnjih poslova;
  - prati popunjenost radnih mesta, adekvatnost stručnih profila i druge relevantne parametre od značaja za kadrovski plan;
  - vrši poslove prijema kadrova u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova (prikupljanje dokumentacije, izrada akata o prijemu u radni odnos I raspoređivanju, sačinjavanje odgovarajućih Informacija itd.);
  - prati predloge koji se odnose na oglašavanje i popunu radnih mesta;
  - u skladu sa odlukom ministra raspisuje konkurse i oglase za prijem u radni odnos;
  - organizuje prijemne, redovne i kontrolne lekarske preglede zaposlenih i neposredno vrši psihološke preglede kandidata za prijem u radni odnos;
  - obavlja poslove u vezi sa upisom na kurseve za policajce i u ustanove policijskog školstva;
  - obavlja poslove u vezi sa stručnim ispitima;
  - vrši sanitetska obezbeđenja bojevih gađanja i drugih oblika terenske obuke;
  - obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u oblasti radnih odnosa (formiranje personalnih dosijea, izdavanje potvrda, donošenje rešenja o raspoređivanju, godišnjim odmorima, plati, uvećanom radnom stažu itd);
  - vrši poslove iz oblasti disciplinskog postupka;
  - vrši poslove zastupanja ministarstva u radno-pravnim sporovima;
  - obavlja poslove pisarnice i arhive, daktilografskih i reprografskih poslova;
  - u sedištu ministarstva neposredno vrši sve poslove po propisima o kancelarijskom poslovanju;
  - obavlja poslove arhiviranja dokumentacije;
  - priprema dokumentaciju za mikrofilm I AOP;

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs