• Активности
 • Огласи - конкурси
 • Потраге
 • Линкови
 • Архива
 •  Министарство

  Надлежност и организација
  Министар
  Државни секретар
  Помоћници министра
  Кабинет министра
  Секретаријат


  НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

  У Републици Србији послове државне управе утврђене законом и прописима донетим на основу закона обављају министарства. Она примењују законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе, као и опште акте председника Републике; решавају у управним стварима; врше управни надзор над обављањем поверених послова и др

  Унутрашњи послови су законом утврђени послови чијим обављањем надлежни републички органи остварују безбедност Републике и њених грађана и обезбеђују остваривање Уставом и законом утврђених других права грађана.

  Унутрашње послове државне управе обавља Министарство унутрашњих послова.

  Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком човеку и грађанину обезбеђује једнака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права.

  У обављању унутрашњих послова могу се примењивати само мере принуде које су предвиђене законом и којима се са најмање штетних последица за грађане и њихове организације, предузећа, установе и друге организације постиже извршење послова.


  НАДЛЕЖНОСТ

  Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на:

  - заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење уставом утврђеног поретка;
  - заштиту живота, личне и имовинске сигурности градјана;
  - спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учиниоца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима;
  - одржавање јавног реда и мира;
  - обезбеђивање зборова и других окупљања грађана;
  - обезбеђивање одређених личности и објеката;
  - безбедност саобраћаја на путевима;
  - контролу прелажења државне границе;
  - контролу кретања и боравка у граничном појасу;
  - контролу кретања и боравка странаца;
  - набављање, држање и ношење оружја и муниције;
  - производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
  - заштиту од пожара;
  - држављанство;
  - јединствени матични број грађана;
  - личне карте;
  - путне исправе;
  - пребивалиште и боравиште грађана;
  - обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.


  ОРГАНИЗАЦИЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  У Министарству унутрашњих послова извршење задатака обезбеђено је јединственом организацијом на територији Републике Србије у којој су заступљени територијални, линијски и објектни принцип рада. Поред седишта Министарства у Београду, у складу са територијалном поделом на округе, послови и задаци из делокруга рада Министарства обављају се и у подручним јединицама - Подручним полицијским управама у: Београду, Крагујевцу, Јагодини, Нишу, Пироту, Прокупљу, Лесковцу, Врању, Зајечару, Бору, Смедереву, Пожаревцу, Ваљеву, Шапцу, Краљеву, Крушевцу, Чачку, Новом Пазару, Ужицу, Пријепољу, Новом Саду, Сомбору, Суботици, Зрењанину, Кикинди, Панчеву, Сремској Митровици, Координационој управи за Косово и Метохију.
  Шема организације Министарства (pdf формат, 36KB)  на врх стране

  
  НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА
  ВЕСТИ
  17. 8. 2009. - НАЈАВА ДОГАЂАЈА
  Број: 117/09


  Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и градоначелник Града Београда Драган Ђилас потписаће у уторак, 18. августа 2009. године, Протокол којим се дефинише новчана помоћ у износу од 200.000.000,00 динара, коју Скупштина града додељује Полицијској управи за град Београд у циљу унапређења услова рада и функционисања ове управе. Ова ночвана средства су, према приоритетним потребама, намењена опремању Полицијске управе за град Београд, односно криминалистичке полиције, саобраћајне полиције, интервентне бригаде, речне полиције и Управе за заштиту и спасавање. Протокол ће бити потписан у 11.00 часова у Старом двору (ул. Драгослава Јовановић 2). Позивамо новинаре, сниматеље и фоторепортере да пропрате овај догађај.
  САОПШТЕЊА
  МУП
  ПУ за град Београд
  Подручне полицијске управе
  Конференција за новинаре
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs