• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Ministarstvo > Kabinet ministra  KABINET MINISTRA

  ŠEF KABINETA MINISTRA

  BIRO ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

  BIRO ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

  BIRO ZA SARADNJU SA MEDIJIMA

  BIRO ZA PRITUŽBE I PREDSTAVKE   BRANKO LAZAREVIĆ

   ŠEF KABINETA MINISTRA


   Branko Lazarević je rođen 14. 2. 1968. u Beogradu. Diplomirani je ekonomista. Ima bogato iskustvo kao rukovodilac više privrednih i sportskih organizacija. Od 8. jula 2008. godine, obavlja poslove šefa Kabineta ministra unutrašnjih poslova. Govori engleski jezik. Oženjen je, otac troje dece.


   na vrh strane

   VESNA JOVANOVIĆ

   ŠEF BIROA ZA STRATEŠKO PLANIRANjE

   Vesna Jovanović rođena je 10. novembra 1958. godine, u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu, gde je i diplomirala na Defektološkom fakultetu 1995. godine. Govori engleski jezik.

   Godine 1981. i 1982. godine je radila u JAT-u, a od 1983. do 1999. godine u Gradskom sekretarijatu unutrašnjih poslova u Beograd i MUP-u Srbije na poslovima radnih odnosa i kadrova, suzbijanja opšteg kriminaliteta, maloletničke delinkvencije i dr.

   Od 2001. do 2006. godine radi u Sekretarijatu za socijalnu i dečiju zaštitu, Hidroinženjeringu, Euro-eksportu i Ministarstvu trgovine i turizma.

   Od 2004. do 2006. godine radi u MUP-u Srbije u Službi generalnog inspektora RJB u činu pukovika na radnom mestu pomoćnika načelnika i načelnika Službe. A od 2006. godine raspoređena je na radno mesto načelnika Uprave za strance u Sekretarijatu u Beogradu.

   Bila je član je Koordinacionog odbora za praćenje maloletničke delinkvencije opštine Čukarica. Član je Koordinacionog odbora za praćenje maloletnič delinkvencije, alkoholizma i narkomanije grada Beograda, član Asocijacije za alternativno-porodično staranje o deci „Familia“, član grupe za izradu Pravilnika o platama radnika MUP-a kao i predsednik Komisije za rešavanje predstavki i pritužbi građana na rad radnika MUP-a.

   Od 2. juna 2008. raspoređena je na radno mesto – Šef Biroa za strateško planiranje u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova.


   na vrh strane
   DRAŽEN MARAVIĆ

   ŠEF BIROA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

   Дражен Маравић
   Viši inspektor Dražen Maravić je rođen 14. juna 1975. godine, u Subotici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju «Svetozar Marković». Diplomirao je 2000. godine, na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

   Završio je Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova SCG i položio Diplomatsko-konzularni ispit. Specijalizirao je Globalnu i nacionalnu bezbednost na Odseku za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Apsolvent je magistarskih studija na Katedri za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Državni ispit za zaposlene u organima državne uprave je položio 2003. godine.

   Dobitnik je stipendije Chevening Fellowship Vlade Velike Britanije za 2006. godinu. Završio je program obuke «Suprotstavljanje međunarodnom organizovanom kriminalu» u Velikoj Britaniji, na Policijskom koledžu CENTREX u Bramshilu.

   Radio je od februara 2001. do septembra 2002. u Okružnom sudu u Subotici, da bi mu radni odnos bio u stanju mirovanja do juna 2003, zbog odlaska na odsluženje vojnog roka u VJ. Bio je zaposlen u Izvršnom veću AP Vojvodine – Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu kao stručni saradnik za međunarodnu saradnju, od juna 2003. do septembra 2004. godine. Od oktobra 2004. do aprila 2005. radi u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom kao stručni saradnik u Sektoru za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju. U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi od aprila 2005. godine.

   Govori engleski jezik i poznaje osnove nemačkog jezika.

   Oženjen je i otac jednog deteta.

   Kontakt telefon: 011/3613-321 i faks 011/3614-929


   na vrh strane   SUZANA VASILJEVIĆ

   ŠEF BIROA ZA SARADNJU SA MEDIJIMA

   Suzana Vasiljević je rođena 26. oktobra 1968. god. Završila je XII beogradsku gimnaziju u Beogradu. Studirala je novinarstvo i germanistiku na „Freie Universitat“-u u Berlinu i filmsku i televizijsku kameru na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

   Od 2004. do danas radila je kao konsultant u Kancelariji za saradnju sa medijima Vlade Republike Srbije, zadužena za komunikaciju sa predstavnicima ambasada, NVO i stranih medija, za organizaciju konferencija (EBRD konferencija u Beogradu 2005 god, Konferencija regionalnih ministara prosvete...) i seminara za obuku PR-ova Vlade Republike Srbije.
    
   Od 1992. god radila je kao istraživač, prevodilac, producent i novinar za vodeće svetske televizijske stanice, a od 1994. kao producent nekoliko nagrađivanih BBC-jevih serija , dobitnika du Pont Gold Baton i Peabody nagrada.

   Od 1992. do 1993. radila kao producent i zamenik šefa dopisništva nemačke televizije ARD, a od 1991. do 1992. kao prevodilac i producent austrijske televizije ORF.
    
   Dobitnik je „Zlatne masline“ za režiju na televizijskom festivalu u Baru 2005. god, za film „Srebrenička sećanja“.

   Završila je obuku za PR-ove u Sjedinjenim Američkim Državama, na seminaru u organizaciji Stejt Departmenta (State Departmenta), kao i seminare za PR i krizni menadžment u organizaciji OEBS-a i Saveta Evrope, PR i eksterna komunikacija u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i seminar o PR-u u tranzicionim vladama, u organizaiji Konrad Adenauer Stiftunga (Conrad Adenauer Stifftung).

   Govori nemački i engleski jezik.


   Kontakt telefon: 011/3139-781 i faks 011/3139-782


   na vrh strane   SVETLANA TRATAR

   ŠEF BIROA ZA PRITUŽBE I PREDSTAVKE

   Светлана Тратар
   Policijski savetnik Svetlana Tratar rođena je 2. marta 1957. godine, u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu, gde je i diplomirala na Pravnom fakultetu 1980. godine.

   Iste godine počela je da radi u Skupštini grada Beograda (SGB), u Gradskom sekretarijatu za inspekcijske poslove, na poslovima pravne obrade inspekcijskih predmeta i poslovima sekretara saveta radne zajednice, a zatim u Gradskom sekretarijatu za privredu, gde je pored inspekcijskih, obavljala i poslove drugostepenog postupka.

   Od 1992. godine, radi u Upravi za imovinsko pravne poslove SGB, na poslovima otkupa stanova, a od 1994, u Ministarstvu trgovine Republike Srbije, kao tržišni inspektor.

   Od februara 1999. godine, u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda radi na imovinsko-pravnim poslovima, a zatim prelazi u Ministarstvo trgovine i turizma RS, u Sektor turističke inspekcije, gde obavlja poslove načelnika Odeljenja za koordinaciju, normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove.

   Decembra 2004. godine, preuzeta je u Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kabinet ministra.

   Određena je za lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u sedištu Ministarstva.


   na vrh strane

   
   NAJAVE DOGAĐAJA
   VESTI
   17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
   Broj: 117/09


   Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

   **********************
   SAOPŠTENJA
   MUP
   PU za grad Beograd
   Područne policijske uprave
   Konferencija za novinare
   
   Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
   +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs