• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 • 
  Informator


  INFORMATOR

  SADRŽAJ INFORMATORA  O informatoru
  Lica ovlašćena za slobodan pristup informacijama
  Ovlašćenja i obaveze
  Organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
  Sedište Ministarstva i Kabinet ministra
  Direkcija policije
  Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova
  Sektor unutrašnje kontrole
  Sektor za zaštitu i spasavanje
  Informisanje
  Postupak rešavanja pritužbi (pdf, 99KB)
  Postupak rešavanja pritužbi (doc, 40KB)

   O INFORMATORU


   Sačinjen je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 104/04) i Uputstvu za objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj 57/05).

   Objavljen je 9. januara 2006. godine, na Internet prezentaciji Ministarstva, www.mup.sr.gov.yu, kao podlink INFORMATOR.

   Poslednje ažuriranje: 25. mart 2009. godine.


   * * *

   Osoba odgovorna za tačnost podataka je Svetlana Tratar, šef Biroa za pritužbe i predstavke u Kabinetu ministra.

   Kontakt telefon 011/3148-474   LICA OVLAŠĆENA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


   Zahtevi za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnose se ovlašćenim licima u organizacionim jedinicama Ministarstva, koje raspolažu traženom informacijom ili ovlašćenom licu u sedištu Ministarstva, ukoliko se radi o informacijama kojima raspolaže više organizacionih jedinica, ili za koje se ne može odrediti koja organizaciona jedinica ih poseduje.

   Ministar unutrašnjih poslova ovlastio je sledeća lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja :

       1. U SEDIŠTU MINISTARSTVA

   Centrala Ministarstva: 306-2000

   1.Svetlana Tratar, šef Biroa za pritužbe i predstavke; lokal 2026

   2.Jasmina Vasiljević, pravni savetnik za pritužbe i predstavke u Birou za pritužbe i predstavke; lokal 2624

       2. U PODRUČNIM POLICIJSKIM UPRAVAMA

   1.za Policijsku upravu za grad Beograd (011/3292-622):
   Svetlana Gogić, glavni policijski inspektor i
   Musa Džumo, viši policijski inspektor

   2. za Policijsku upravu u Novom Sadu (021/488-5000 i 488-4000):
   Stevan Krstić, savetnik, načelnik Odeljenja za analitiku i evidencije,
   Petar Jeličić, glavni inspektor, šef Odseka za analitiku
   Darko Vitorac, oficir za zakonitost u radu u OKP i
   Nataša Lečić, glavni analitičar u Odeljenju za analitiku i evidencije

   3. za Policijsku upravu u Zrenjaninu (023/64-112):
   Tihomir Dimković, šef Odseka za suzbijanje opšteg kriminaliteta i
   Horvat Nikica, viši policijski inspektor u Odeljenju policije

   4. za Policijsku upravu u Kikindi (023/23-510):
   Tatjana Gnjidić, viši inspektor, šef Odseka za upravne poslove i
   Vanja Francuski, viši policijski inspektor u Odeljenju kriminalističke policije

   5. za Policijsku upravu u Pančevu (012/311-780):
   Tanja Dakić, samostalni inspektor, glavni analitičar za odnose sa javnošću i organima lokalne samouprave i
   Snežana Mihailović, glavni inspektor, šef Odseka za analitiku i evidencije

   6. za Policijsku upravu u Subotici (024/552-933):
   Radenko Delibašić, samostalni policijski inspektor, šef Odseka za suzbijanje kriminaliteta u PS Bačka Topola i
   Vladimir Gajić, samostalni policijski inspektor u Odseku za pograničnu policiju

   7. za Policijsku upravu u Somboru (025/466-555):
   Mirjana Cvijanović, viši inspektor, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Slavica Sečujski, ovl. lice za vođenje prekršajnog postupka u OSP

   8. za Policijsku upravu u Boru (030/422-444):
   Saša Arsić, glavni policijski inspektor, šef Odseka krim. i PD tehnike i
   Radiša Ilić, samostalni policijski inspektor, šef Odseka za suzbijanje privrednog kriminaliteta

   9. za Policijsku upravu u Vranju (017/401-801):
   Dragan Stamenković, glavni inspektor, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Goran Jovčić, samostalni inspektor, glavni analitičar

   10. za Policijsku upravu u Valjevu (014/294-300):
   Dragan Todorović, viši analitičar u Odseku za analitiku i evidencije i
   Goran Timotić, glavni policijski inspektor, zamenik načelnika Odeljenja policije.

   11. za Policijsku upravu u Zaječaru (019/422-788)
   Zoran Stamenković, viši policijski narednik i
   Miograg Petrović, policijski narednik I klase

   12. za Policijsku upravu u Jagodini (035/221-602):
   Slobodan Dimitrijević, glavni inspektor i
   Nataša Nikolić, viši analitičar

   13. za Policijsku upravu u Kragujevcu (034/378-200):
   Jelena Janković, na radnom mestu poslovi ljudskih resursa u Odeljenju za logistiku i
   Marina Zogović, na radnom mestu poslovi ljudskih resursa u Odeljenju za logistiku

   14. za Policijsku upravu u Kruševcu (037/427-459):
   Vladan Ivanović, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Nadežda Đorđević, viši analitičar u Odseku za analitiku i evidencije

   15. za Policijsku upravu u Kraljevu (036-231-777):
   Kristina Nikolić, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Milorad Dražović, glavni policijski inspektor, šef Odseka za vođenje prekršajnog postupku

   16. za Policijsku upravu u Leskovcu (016-250-554):
   Slađana Zdravković, šef Odseka analitike i evidencije
   Vladimir Žugić,

   17. za Policiju upravu u Novom Pazaru (020/314-744):
   Bedrija Čeković, glavni analitičar za odnose sa javnošću i organima lokalne samouprave i
   Izet Jusufović, šef Odseka za analitiku i evidencije

   18. za Policijsku upravu u Nišu (018/511-222)
   Lidija Pavlović, samostalni policijski inspektor i
   Aleksandar Stanković, viši policijski inspektor

   19. za Policijsku upravu u Požarevcu (012/222-199)
   Jasmina Tišma, samostalni inspektor, glavni analitičar za odnose sa saradnju sa sredstvima javnog informisanja i lokalnom samoupravom i
   Ružica Sremčević, viši stručni saradnik, šef Odseka analitike i evidencije

   20. za Policijsku upravu u Pirotu (010/332-122):
   Slađana Panić, samostalni inspektor, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Olivera Kostić, portparol Pu u Pirotu

   21. za Policijsku upravu u Prijepolju (033/711-946):
   Nataša Mrdaković, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Stanko Bezarević, šef Odseka za suzbijanje opšteg kriminaliteta

   22. za Policijsku upravu u Prokuplju (027/324-499):
   Jasmina Stamenković, glavni analitičar za odnose sa javnošću i organima lokalne samouprave i
   Petar Stošić, poslovi ljudskih resursa

   23. za Policijsku upravu u Smederevu (026/224-112):
   Saša Nikolić, viši analitičar u Odseku za analitiku i evidencije i
   Dejan Obradović, glavni analitičar u Odseku za analitiku i evidencije

   24. za Policijsku upravu u Užicu (031/513-688):
   Dragan Aćimović, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Milica Ristović-Saratlija, glavni analitičar za planiranje

   25. za Policijsku upravu u Čačku (032/222-701):
   Biljana Nastić, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Dana Jovančević, poslovi ljudskih resursa

   26. za Policijsku upravu u Šapcu (015/326-332):
   Milan Antić, šef Odseka za analitiku i evidencije i
   Danijela Isailović, glavni analitičar za odnose sa javnošću i organima lokalne samouprave

   27. za Policijsku upravu u Sremskoj Mitrovici (022/610-270):
   Željka Avrić, samostalni inspektor, šef Odseka za analitiku u evidencije i
   Dragan Subotić, glavni inspektor, načelnik Odeljenja za logistiku


       3. KOORDINACIONA UPRAVA ZA KOSOVO I METOHIJU


   1. za Policijsku upravu u Gnjilanu (Vranje) (017/416-903):
   Dobrivoje Stojanović, policijski savetnik, načelnik Odeljenja kriminalističke policije i
   Srđan Arsić, samostalni policijski inspektor

   2. za Policijsku upravu u Đakovici (Jagodina) (035/221-602):
   Saša Dolašević, komandir SPI i
   Mirjana Kostić, granični poslovi i poslovi stranaca

   3. za Policijsku upravu u Kosovskoj Mitrovici (Kraljevo) (036/231-777):
   Ratomir Todić, rukovodilac grupe za informacione tehnologije i
   Svetlana Trajković, kaznena i MOS evidencija

   4. za Policijsku upravu u Prizrenu (Kruševac) (037/30-524):
   Siniša Trajković, glavni policijski inspektor i
   Saša Simić, samostalni policijski inspektor

   5. za Policijsku upravu u Uroševcu (Leskovac) (016/250-267):
   Dragan Dabić, policijski savetnik, načelnik Odeljenja krim. policije i
   Petar Karadžić, samostalni policijski inspektor

   6. za Policijsku upravu u Prištini (Niška Banja) (018/542-072):
   Radomir Vulević, policijski savetnik i
   Mirjana Sudimac, savetnik

   7. za Policijsku upravu za Peć ( Kragujevac) (034/378-052):
   Krsto Đuričić, glavni policijski savetnik, načelnik Odeljenja policije i
   Mirko Radević, policijski savetnik, načelnik Odeljenja kriminalističke policije


       4. U OSTALIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA U SEDIŠTU MINISTARSTVA

   Centrala Ministarstva: 306-2000
   1.
   za Direkciju policije:Nikola Vuksanović (lok. 26-87)
   Katarina Tomašević i
   Marina Tomašević Komadinić
   2.
   za Upravu policije:doc. dr Željko Nikač (lok. 25-33 i 3139-330)
   Biljana Lazarević
   3.
   za Upravu
   kriminalističke policije:
   Milomir Veselinović i
   Dragan Jovanović
   4.
   za Upravu za obezbeđenje:Petar Bogdanović (3610-989) i
   Goran Isaković (3620-226)
   5.
   za Jedinicu za zaštitu:Miloš Perović i
   Nenad Savić
   6.
   za Upravu saobraćajne policije:Biljana Jakšić (lok. 25-40 i 3008-131) i
   Zoran Vujković (lok. 25-55 i 3008-184)
   7.
   za Upravu granične policije:Gordana Despot (lok. 25-78 i 3118-980) i
   Miloš Zatezalo (lok. 27-24 i 3118-879)
   8.
   za Upravu za upravne poslove:Čedomir Lemaić (lok. 25-60 i 3131-620) i
   Nataša Marković (lok. 27-32 i 3008-077)
   9.
   za Operativni centar:Dragan Bulatović (lok. 30-55 i 3617-863) i
   Slavko Potkonjak (lok. 30-55 i 3617-182)
   10.
   za Upravu za analitiku:Tatjana Teofilović i
   Nevena Stanković (lok. 31-15)
   11.
   za Upravu za vezu
   i kriptozaštitu:
   Nebojša Jokić (lok. 33-01 i 3065-446) i
   Dragan Grozdanović (lok. 33-01 i 3617-834)
   12.
   za Žandarmeriju:Igor Grcić (lok. 42-46) i
   Dragica Nikolić
   13.
   za Specijalnu
   antiterorističku jedinicu:
   Dragan Džamić (lok.20-59 i 3620-451) i
   Aleksandar Savović
   14.
   za Helikoptersku jedinicu:Vladan Kosić (lok. 2696-035) i
   Olivera Mijajlović (lok. 2696-035)
   15.
   za Upravu za stručno obrazovanje, osposobljavanje,
   usavršavanje i nauku:
   Milica Popović i
   Svetlana Miladinov
   16.
   za Upravu za ljudske resurse:Srđan Jevtović (lok. 37-87)
   17.
   za Upravu za
   informacione tehnologije:
   Snežana Stojičić (lok. 32-67 i 3615-241) i
   Svetlana Ristić (lok. 32-52)
   18.
   za Upravu za zajedničke posloveJasmina Stojković (lok. 36-56) i
   Ognjen Vukdelija
   19.
   za Službu interne kontrole:Mirjana Raspopović (lok.36-57 i 3133-241) i
   Slavica Stefanović
   20.
   za Sektor unutrašnje
   kontrole policije:
   Dušanka Radulović i
   Ivan Petković (lok. 36-14)
   21.
   za Sektor za
   zaštitu i spasavanje:
   Ivan Baras (lok. 30-23) i
   Dragan Vićović (2812-015)   OVLAŠĆENJA I OBAVEZE


   Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

   - zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana,

   - sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima,

   - održavanje javnog reda i mira,

   - obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana,

   - obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije,

   - bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima,

   - bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca,

   - promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija,

   - zaštitu od požara,

   - državljanstvo,

   - jedinstveni matični broj građana,

   - prebivalište i boravište građana,

   - lične karte,

   - putne isprave,

   - međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova,

   - obučavanje kadrova,

   - upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.


   ORGANIZACIJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE


   U Ministartsvu unutrašnjih poslova izvršenje zadataka obezbeđeno je jedinstvenom organizacijom na teritoriji Republike Srbije u kojoj su zastupljeni teritorijalni, linijski i objektni princip rada.

   Pored sedišta Ministarstva u Beogradu, u skladu sa teritorijalnom podelom na okruge, poslovi i zadaci iz delokruga rada Ministarstva obavljaju se i u područnim policijskim upravama u:

   - Beogradu,
   - Kragujevcu,
   - Jagodini,
   - Nišu,
   - Pirotu,
   - Prokuplju,
   - Leskovcu,
   - Vranju,
   - Zaječaru,
   - Boru,
   - Smederevu,
   - Požarevcu,
   - Valjevu,
   - Šapcu,
   - Kraljevu,
   - Kruševcu,
   - Čačku,
   - Novom Pazaru,
   - Užicu,
   - Prijepolju,
   - Novom Sadu,
   - Somboru,
   - Subotici,
   - Zrenjaninu,
   - Kikindi,
   - Pančevu,
   - Sremskoj Mitrovici i
   - Koordinacionoj upravi za Kosovo i Metohiju.
   Šema organizacije Ministarstva (pdf, 36KB)


   SEDIŠTE MINISTARSTVA I KABINET MINISTRA


   - Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić
   - Državni sekretar Dragan Marković
   - Šef Kabineta Branko Lazarević
   - Zamenik šefa Kabineta Vanja Vukić
   - Biro za saradnju sa medijima, šef Biroa Suzana Vasiljević
   - Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije, šef Biroa Dražen Maravić
   - Biro za pritužbe i predstavke, šef Biroa Svetlana Tratar
   - Biro za strateško planiranje, šef Biroa Vesna Jovanović

   DIREKCIJA POLICIJE   Na čelu Direkcije policije je direktor policije, Milorad Veljović


   Organizacione jedinice Direkcije policije su:


   - Uprava kriminalističke policije, načelnik Rodoljub Milović
   - Uprava policije, načelnik general policije Mladen Kuribak,
   - Uprava za obezbeđenje, načelnik Zoran Tomašević
   - Jedinica za zaštitu, načelnik Miloš Perović
   - Uprava saobraćajne policije, načelnik - general policije Stojadin Jovanović,
   - Uprava granične policije, načelnik Nenad Banović,
   - Uprava za upravne poslove, načelnik Zorica Lončar-Kasalica
   - Operativni centar, načelnik Goran Čabrilo
   - Uprava za analitiku, načelnik Tanja Vasić,
   - Uprava za informacione tehnologije (IT), načelnik Slobodan Nedeljković,
   - Uprava za vezu i kriptozaštitu, načelnik Mladen Vratonjić,
   - Žandarmerija
   - Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ), komandant Spasoje Vulević,
   - Helikopterska jednica, komandant Slobodan Glavčić,
   - Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju, Dragan Terzić
   - Područne policijske uprave   SEKTOR FINANSIJA, LJUDSKIH RESURSA I ZAJEDNIČKIH POSLOVA


   Pomoćnik ministra, načelnik Sektora Dejan Matić

   Organizacione jedinice Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova:

   - Uprava za zajedničke poslove, načelnik Vladan Blagojević
   - Uprava za ljudske resurse, načelnik Gordana Jeković
   - Uprava za poslove ishrane i smeštaja, načelnik Dragan Dimitrieski
   - Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, načelnik mr Janoš Kopas


   SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE POLICIJE

   V. D. pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije

   Dragoljub Radović.

   Šef Biroa Sektora unutrašnje kontrole policije, Siniša Španović.


   SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE

   Pomoćnik ministra, načelnik Sektora Predrag Marić


   INFORMISANJE


   Posebna pažnja u radu Ministarstva posvećena je javnosti u cilju njegove prezentacije i kontrole rada. U skladu sa tim, pripremaju se saopštenja za javnost i održavaju redovne i vanredne konferencije za novinare na kojima se javnost obaveštava o stanju bezbednosti i rezultatima rada i angažovanja ovog Ministarstva i o svim drugim pitanjima iz njegove nadležnosti. Saradnja sa medijima ostvaruje se i davanjem različitih informacija putem intervjua, učešćem predstavnika Ministarstva u TV emisijama i dr.

   Aktivnosti Ministarstva, posebno preventivnog karaktera, predstavljaju se propagandnim materijalima - plakatima, spotovima, bilbordima i sl.

   Rad Ministarstva unutrašnjih poslova prezentuje se i putem veb sajta na Internetu, preko kojeg se građani, ne samo informišu o organizaciji i rezultatima rada, već dobijaju i korisne savete i neposrednu pomoć u vezi sa ostvarivanjem svojih prava pred organima unutrašnjih poslova.

   Takođe, radi se na unapređenju sistema informisanja, kako internog, tako i eksternog i otvaranju Ministarstva prema organima lokalne samouprave. To je rezultiralo izradom Uputstva o osnovnim standardima u postupanju sa medijima, kojim je, kao novina, predviđeno radno mesto portparola u svim sekretarijatima unutrašnjih poslova.

   Glavni ciljevi policije Republike Srbije u oblasti odnosa sa javnošću su:

   - informisanje na otvoren i korektan način o događajima koji uključuju policiju
   - informisanje građana o radu policije
   - poboljšanje razumevanja uloge i odgovornosti policije kroz transparentne, aktivne i redovne medijske i javne kampanje
   - omogućavanje i realizovanje susreta sa medijima kako bi se objasnio rad policije
   - primena standardne procedure u odnosima sa medijima

   Značajnu ulogu u daljem otvaranju Ministarstva prema javnosti i uspostavljanju kvalitetnijih odnosa sa medijima ima Biro za saradnju sa medijima (tel. 011-3139-781 / faks: 011-3139-782, biro@.mup.sr.gov.yu )


   NAPOMENA: Šire i detaljnije informacije o radu Ministarstva mogu se naći na web sajtu na adresi: www.mup.sr.gov.yu ili dobiti elektronskim putem preko e-mail adrese: muprs@mup.sr.gov.yu

   Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (pdf, 75KB)


   na vrh strane

   
   NAJAVE DOGAĐAJA
   VESTI
   17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
   Broj: 117/09


   Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

   **********************
   SAOPŠTENJA
   MUP
   PU za grad Beograd
   Područne policijske uprave
   Konferencija za novinare
   
   Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
   +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs