• Активности
 • Огласи - конкурси
 • Потраге
 • Линкови
 • Архива
 • 
  Информатор

  ИНФОРМАТОР

  САДРЖАЈ ИНФОРМАТОРА  О информатору
  Лица овлашћена за слободан приступ информацијама
  Овлашћења и обавезе
  Организација Министарства унутрашњих послова Републике Србије
  Седиште Министарства и Кабинет министра
  Дирекција полиције
  Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
  Сектор унутрашње контроле
  Сектор за заштиту и спасавање
  Информисање
  Поступак решавања притужби (pdf, 102KB)
  Поступак решавања притужби (doc, 32KB)  О ИНФОРМАТОРУ


  Сачињен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 104/04) и Упутству за објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 57/05).

  Објављен је 9. јануара 2006. године, на Интернет презентацији Министарства, www.mup.sr.gov.yu, као подлинк ИНФОРМАТОР.

  Последње ажурирање: 25. март 2009. године.


  * * *

  Особа одговорна за тачност података је Светлана Тратар, шеф Бироа за притужбе и представке у Кабинету министра.

  Контакт телефон 011/3148-474  ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА


  Захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја подносе се овлашћеним лицима у организационим јединицама Министарства, које располажу траженом информацијом или овлашћеном лицу у седишту Министарства, уколико се ради о информацијама којима располаже више организационих јединица, или за које се не може одредити која организациона јединица их поседује.

  Министар унутрашњих послова овластио је следећа лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја :

      1. У СЕДИШТУ МИНИСТАРСТВА

  Централа Министарства: 306-2000

  1.Светлана Тратар, шеф Бироа за притужбе и представке; локал 2026

  2.Јасмина Васиљевић, правни саветник за притужбе и представке у Бироу за притужбе и представке; локал 2624

      2. У ПОДРУЧНИМ ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА

  1.за Полицијску управу за град Београд (011/3292-622):
  Светлана Гогић, главни полицијски инспектор и
  Муса Џумо, виши полицијски инспектор

  2. за Полицијску управу у Новом Саду (021/488-5000 и 488-4000):
  Стеван Крстић, саветник, начелник Одељења за аналитику и евиденције,
  Петар Јеличић, главни инспектор, шеф Одсека за аналитику
  Дарко Виторац, официр за законитост у раду у ОКП и
  Наташа Лечић, главни аналитичар у Одељењу за аналитику и евиденције

  3. за Полицијску управу у Зрењанину (023/64-112):
  Тихомир Димковић, шеф Одсека за сузбијање општег криминалитета и
  Хорват Никица, виши полицијски инспектор у Одељењу полиције

  4. за Полицијску управу у Кикинди (023/23-510):
  Татјана Гњидић, виши инспектор, шеф Одсека за управне послове и
  Вања Француски, виши полицијски инспектор у Одељењу криминалистичке полиције

  5. за Полицијску управу у Панчеву (012/311-780):
  Тања Дакић, самостални инспектор, главни аналитичар за односе са јавношћу и органима локалне самоуправе и
  Снежана Михаиловић, главни инспектор, шеф Одсека за аналитику и евиденције

  6. за Полицијску управу у Суботици (024/552-933):
  Раденко Делибашић, самостални полицијски инспектор, шеф Одсека за сузбијање криминалитета у ПС Бачка Топола и
  Владимир Гајић, самостални полицијски инспектор у Одсеку за пограничну полицију

  7. за Полицијску управу у Сомбору (025/466-555):
  Мирјана Цвијановић, виши инспектор, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Славица Сечујски, овл. лице за вођење прекршајног поступка у ОСП

  8. за Полицијску управу у Бору (030/422-444):
  Саша Арсић, главни полицијски инспектор, шеф Одсека крим. и ПД технике и
  Радиша Илић, самостални полицијски инспектор, шеф Одсека за сузбијање привредног криминалитета

  9. за Полицијску управу у Врању (017/401-801):
  Драган Стаменковић, главни инспектор, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Горан Јовчић, самостални инспектор, главни аналитичар

  10. за Полицијску управу у Ваљеву (014/294-300):
  Драган Тодоровић, виши аналитичар у Одсеку за аналитику и евиденције и
  Горан Тимотић, главни полицијски инспектор, заменик начелника Одељења полиције.

  11. за Полицијску управу у Зајечару (019/422-788)
  Зоран Стаменковић, виши полицијски наредник и
  Миограг Петровић, полицијски наредник I класе

  12. за Полицијску управу у Јагодини (035/221-602):
  Слободан Димитријевић, главни инспектор и
  Наташа Николић, виши аналитичар

  13. за Полицијску управу у Крагујевцу (034/378-200):
  Јелена Јанковић, на радном месту послови људских ресурса у Одељењу за логистику и
  Марина Зоговић, на радном месту послови људских ресурса у Одељењу за логистику

  14. за Полицијску управу у Крушевцу (037/427-459):
  Владан Ивановић, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Надежда Ђорђевић, виши аналитичар у Одсеку за аналитику и евиденције

  15. за Полицијску управу у Краљеву (036-231-777):
  Кристина Николић, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Милорад Дражовић, главни полицијски инспектор, шеф Одсека за вођење прекршајног поступку

  16. за Полицијску управу у Лесковцу (016-250-554):
  Слађана Здравковић, шеф Одсека аналитике и евиденције
  Владимир Жугић,

  17. за Полицију управу у Новом Пазару (020/314-744):
  Бедрија Чековић, главни аналитичар за односе са јавношћу и органима локалне самоуправе и
  Изет Јусуфовић, шеф Одсека за аналитику и евиденције

  18. за Полицијску управу у Нишу (018/511-222)
  Лидија Павловић, самостални полицијски инспектор и
  Александар Станковић, виши полицијски инспектор

  19. за Полицијску управу у Пожаревцу (012/222-199)
  Јасмина Тишма, самостални инспектор, главни аналитичар за односе са сарадњу са средствима јавног информисања и локалном самоуправом и
  Ружица Сремчевић, виши стручни сарадник, шеф Одсека аналитике и евиденције

  20. за Полицијску управу у Пироту (010/332-122):
  Слађана Панић, самостални инспектор, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Оливера Костић, портпарол Пу у Пироту

  21. за Полицијску управу у Пријепољу (033/711-946):
  Наташа Мрдаковић, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Станко Безаревић, шеф Одсека за сузбијање општег криминалитета

  22. за Полицијску управу у Прокупљу (027/324-499):
  Јасмина Стаменковић, главни аналитичар за односе са јавношћу и органима локалне самоуправе и
  Петар Стошић, послови људских ресурса

  23. за Полицијску управу у Смедереву (026/224-112):
  Саша Николић, виши аналитичар у Одсеку за аналитику и евиденције и
  Дејан Обрадовић, главни аналитичар у Одсеку за аналитику и евиденције

  24. за Полицијску управу у Ужицу (031/513-688):
  Драган Аћимовић, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Милица Ристовић-Саратлија, главни аналитичар за планирање

  25. за Полицијску управу у Чачку (032/222-701):
  Биљана Настић, шеф Одсека за аналитику и евиденцијe и
  Дана Јованчевић, послови људских ресурса

  26. за Полицијску управу у Шапцу (015/326-332):
  Милан Антић, шеф Одсека за аналитику и евиденције и
  Данијела Исаиловић, главни аналитичар за односе са јавношћу и органима локалне самоуправе

  27. за Полицијску управу у Сремској Митровици (022/610-270):
  Жељка Аврић, самостални инспектор, шеф Одсека за аналитику у евиденције и
  Драган Суботић, главни инспектор, начелник Одељења за логистику


      3. КОOРДИНАЦИОНА УПРАВА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ


  1. за Полицијску управу у Гњилану (Врање) (017/416-903):
  Добривоје Стојановић, полицијски саветник, начелник Одељења криминалистичке полиције и
  Срђан Арсић, самостални полицијски инспектор

  2. за Полицијску управу у Ђаковици (Јагодина) (035/221-602):
  Саша Долашевић, командир СПИ и
  Мирјана Костић, гранични послови и послови странаца

  3. за Полицијску управу у Косовској Митровици (Краљево) (036/231-777):
  Ратомир Тодић, руководилац групе за информационе технологије и
  Светлана Трајковић, казнена и МОС евиденција

  4. за Полицијску управу у Призрену (Крушевац) (037/30-524):
  Синиша Трајковић, главни полицијски инспектор и
  Саша Симић, самостални полицијски инспектор

  5. за Полицијску управу у Урошевцу (Лесковац) (016/250-267):
  Драган Дабић, полицијски саветник, начелник Одељења крим. полиције и
  Петар Караџић, самостални полицијски инспектор

  6. за Полицијску управу у Приштини (Нишка Бања) (018/542-072):
  Радомир Вулевић, полицијски саветник и
  Мирјана Судимац, саветник

  7. за Полицијску управу за Пећ ( Крагујевац) (034/378-052):
  Крсто Ђуричић, главни полицијски саветник, начелник Одељења полиције и
  Мирко Радевић, полицијски саветник, начелник Одељења криминалистичке полиције


      4. У ОСТАЛИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У СЕДИШТУ МИНИСТАРСТВА

  Централа Министарства: 306-2000
  1.за Дирекцију полиције:Никола Вуксановић (лок. 26-87)
  Катарина Томашевић и
  Марина Томашевић Комадинић
  2.за Управу полиције:доц. др Жељко Никач (лок. 25-33 и 3139-330)
  Биљана Лазаревић
  3.за Управу
  криминалистичке полиције:
  Миломир Веселиновић и
  Драган Јовановић
  4.за Управу за обезбеђење:Петар Богдановић (3610-989) и
  Горан Исаковић (3620-226)
  5.за Јединицу за заштиту:Милош Перовић и
  Ненад Савић
  6.за Управу саобраћајне полиције:Биљана Јакшић (лок. 25-40 и 3008-131) и
  Зоран Вујковић (лок. 25-55 и 3008-184)
  7.за Управу граничне полиције:Гордана Деспот (лок. 25-78 и 3118-980) и
  Милош Затезало (лок. 27-24 и 3118-879)
  8.за Управу за управне послове:Чедомир Лемаић (лок. 25-60 и 3131-620) и
  Наташа Марковић (лок. 27-32 и 3008-077)
  9.за Оперативни центар:Драган Булатовић (лок. 30-55 и 3617-863) и
  Славко Поткоњак (лок. 30-55 и 3617-182)
  10.за Управу за аналитику:Татјана Теофиловић и
  Невена Станковић (лок. 31-15)
  11.за Управу за везу
  и криптозаштиту:
  Небојша Јокић (лок. 33-01 и 3065-446) и
  Драган Гроздановић (лок. 33-01 и 3617-834)
  12.за Жандармерију:Игор Грцић (лок. 42-46) и
  Драгица Николић
  13.за Специјалну
  антитерористичку јединицу:
  Драган Џамић (лок.20-59 и 3620-451) и
  Александар Савовић
  14.за Хеликоптерску јединицу:Владан Косић (лок. 2696-035) и
  Оливера Мијајловић (лок. 2696-035)
  15.за Управу за стручно образовање, оспособљавање,
  усавршавање и науку:
  Милица Поповић и
  Светлана Миладинов
  16.за Управу за људске ресурсе:Срђан Јевтовић (лок. 37-87)
  17.за Управу за
  информационе технологије:
  Снежана Стојичић (лок. 32-67 и 3615-241) и
  Светлана Ристић (лок. 32-52)
  18. за Управу за заједничке пословеЈасмина Стојковић (лок. 36-56) и
  Огњен Вукделија
  19.за Службу интерне контроле:Мирјана Распоповић (лок.36-57 и 3133-241) и
  Славица Стефановић
  20.за Сектор унутрашње
  контроле полиције:
  Душанка Радуловић и
  Иван Петковић (лок. 36-14)
  21.за Сектор за
  заштиту и спасавање:
  Иван Барас (лок. 30-23) и
  Драган Вићовић (2812-015)  ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ


  Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на:

  - заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана,

  - спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима,

  - одржавање јавног реда и мира,

  - обезбеђивање зборова и других окупљања грађана,

  - обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије,

  - безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима,

  - безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца,

  - промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја,

  - заштиту од пожара,

  - држављанство,

  - јединствени матични број грађана,

  - пребивалиште и боравиште грађана,

  - личне карте,

  - путне исправе,

  - међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова,

  - обучавање кадрова,

  - управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.


  ОРГАНИЗАЦИЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


  У Министартсву унутрашњих послова извршење задатака обезбеђено је јединственом организацијом на територији Републике Србије у којој су заступљени територијални, линијски и објектни принцип рада.

  Поред седишта Министарства у Београду, у складу са територијалном поделом на округе, послови и задаци из делокруга рада Министарства обављају се и у подручним полицијским управама у:

  - Београду,
  - Крагујевцу,
  - Јагодини,
  - Нишу,
  - Пироту,
  - Прокупљу,
  - Лесковцу,
  - Врању,
  - Зајечару,
  - Бору,
  - Смедереву,
  - Пожаревцу,
  - Ваљеву,
  - Шапцу,
  - Краљеву,
  - Крушевцу,
  - Чачку,
  - Новом Пазару,
  - Ужицу,
  - Пријепољу,
  - Новом Саду,
  - Сомбору,
  - Суботици,
  - Зрењанину,
  - Кикинди,
  - Панчеву,
  - Сремској Митровици и
  - Координационој управи за Косово и Метохију.
  Шема организације Министарства (pdf, 36KB)


  -Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и Министар унутрашњих послова Ивица Дачић

  - Државни секретар Драган Марковић
  - Шеф Кабинета Бранко Лазаревић
  - Заменик шефа Кабинета Вања Вукић
  - Биро за сарадњу са медијима, шеф Бироа Сузана Васиљевић
  - Биро за међународну сарадњу и европске интеграције, шеф Бироа Дражен Маравић
  - Биро за притужбе и представке, шеф Бироа Светлана Тратар
  - Биро за стратешко планирање, шеф Бироа Весна Јовановић

  ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ


  На челу Дирекције полиције је директор полиције, Милорад Вељовић


  Организационе јединице Дирекције полиције су:

  - Управа криминалистичке полиције, начелник Родољуб Миловић
  - Управа полиције, начелник генерал полиције Младен Курибак,
  - Управа за обезбеђење, начелник Зоран Томашевић
  - Јединица за заштиту, начелник Милош Перовић
  - Управа саобраћајне полиције, начелник - генерал полиције Стојадин Јовановић,
  - Управа граничне полиције, начелник Ненад Бановић,
  - Управа за управне послове, начелник Зорица Лончар-Касалица
  - Оперативни центар, начелник Горан Чабрило
  - Управа за аналитику, начелник Тања Васић,
  - Управа за информационе технологије (ИТ), начелник Слободан Недељковић,
  - Управа за везу и криптозаштиту, начелник Младен Вратоњић,
  - Жандармерија
  - Специјална антитерористичка јединица (САЈ), командант Спасоје Вулевић,
  - Хеликоптерска једница, командант Слободан Главчић,
  - Координациона управа за Косово и Метохију, Драган Терзић
  - Подручне полицијске управе  СЕКТОР ФИНАНСИЈА, ЉУДСКИХ РЕСУРСА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА


  Помоћник министра, начелник Сектора Дејан Матић

  Организационе јединице Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова:

  - Управа за заједничке послове, начелник Владан Благојевић
  - Управа за људске ресурсе, начелник Гордана Јековић
  - Управа за послове исхране и смештаја, начелник Драган Димитриески
  - Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку, начелник мр Јанош Копас


  СЕКТОР УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОЛИЦИЈЕ

  В. Д. помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле полиције

  Драгољуб Радовић.

  Шеф Бироа Сектора унутрашње контроле полиције, Синиша Шпановић.


  СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

  Помоћник министра, начелник Сектора Предраг Марић


  ИНФОРМИСАЊЕ


  Посебна пажња у раду Министарства посвећена је јавности у циљу његове презентације и контроле рада. У складу са тим, припремају се саопштења за јавност и одржавају редовне и ванредне конференције за новинаре на којима се јавност обавештава о стању безбедности и резултатима рада и ангажовања овог Министарства и о свим другим питањима из његове надлежности. Сарадња са медијима остварује се и давањем различитих информација путем интервјуа, учешћем представника Министарства у ТВ емисијама и др.

  Активности Министарства, посебно превентивног карактера, представљају се пропагандним материјалима - плакатима, спотовима, билбордима и сл.

  Рад Министарства унутрашњих послова презентује се и путем веб сајта на Интернету, преко којег се грађани, не само информишу о организацији и резултатима рада, већ добијају и корисне савете и непосредну помоћ у вези са остваривањем својих права пред органима унутрашњих послова.

  Такође, ради се на унапређењу система информисања, како интерног, тако и екстерног и отварању Министарства према органима локалне самоуправе. То је резултирало израдом Упутства о основним стандардима у поступању са медијима, којим је, као новина, предвиђено радно место портпарола у свим секретаријатима унутрашњих послова.

  Главни циљеви полиције Републике Србије у области односа са јавношћу су:

  - информисање на отворен и коректан начин о догађајима који укључују полицију
  - информисање грађана о раду полиције
  - побољшање разумевања улоге и одговорности полиције кроз транспарентне, активне и редовне медијске и јавне кампање
  - омогућавање и реализовање сусрета са медијима како би се објаснио рад полиције
  - примена стандардне процедуре у односима са медијима

  Значајну улогу у даљем отварању Министарства према јавности и успостављању квалитетнијих односа са медијима има Биро за сарадњу са медијима (тел. 011-3139-781 / факс: 011-3139-782, biro@.mup.sr.gov.yu )

  НАПОМЕНА: Шире и детаљније информације о раду Министарства могу се наћи на wеб сајту на адреси: www.mup.sr.gov.yu или добити електронским путем преко e-mail адресе: muprs@.mup.sr.gov.yu

  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (pdf, 75KB)

  на врх стране

  
  НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА
  ВЕСТИ
  17. 8. 2009. - НАЈАВА ДОГАЂАЈА
  Број: 117/09


  Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и градоначелник Града Београда Драган Ђилас потписаће у уторак, 18. августа 2009. године, Протокол којим се дефинише новчана помоћ у износу од 200.000.000,00 динара, коју Скупштина града додељује Полицијској управи за град Београд у циљу унапређења услова рада и функционисања ове управе. Ова ночвана средства су, према приоритетним потребама, намењена опремању Полицијске управе за град Београд, односно криминалистичке полиције, саобраћајне полиције, интервентне бригаде, речне полиције и Управе за заштиту и спасавање. Протокол ће бити потписан у 11.00 часова у Старом двору (ул. Драгослава Јовановић 2). Позивамо новинаре, сниматеље и фоторепортере да пропрате овај догађај.
  САОПШТЕЊА
  МУП
  ПУ за град Београд
  Подручне полицијске управе
  Конференција за новинаре
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs