• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Najčešća pitanja >Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine?


  Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine?

  Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Sl. list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

  1. da je navršio 18 godina života;

  2. da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo
  stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;

  3. da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana
  kazna zatvora preko tri godine;

  4. da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije
  državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;

  5. da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice
  čije državljanstvo stiče.

  Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

  Dete mlađe od 18 godina života može steći državljanstvo druge države ugovornice na zahtev roditelja koji stiče dvojno državljanstvo po ugovoru ako sa tim roditeljem boravi na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče ili u inostranstvu. Za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost.
  Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po Ugovoru od dokumentacije potrebno je pored zahteva priložiti:

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - uverenje o državljanstvu BiH;

  - izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci);

  - uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga;

  - dokaz o boravku.

  Taksa za sticanje državljanstva po Ugovoru je u iznosu od 6.150,00 dinara, a zahtev se podnosi preko PU-e odnosno PS-e po mestu boravka ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs