• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Najčešća pitanja >Otpust iz državljanstva Republike Srbije?


  Otpust iz državljanstva Republike Srbije?

  Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije , može se podneti lično ili preko ovlašćenog punomoćnika preko nadležnĺ PU-e, odnosno PS-e, po poslednjem prebivalištu na teritoriji Srbije, pre odlaska u inostranstvo, odnosno preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

  Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne PU-e, odnosno PS-e, uz uredno popunjen zahtev za otpust, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

  - garancija da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije, odnosno dokaza od ovlašćenog sudskog tumača (ovaj dokaz stranka je dužna da pribavi i pre podnošenja zahteva za otpust; otpust nije moguć ako bi državljanin Republike Srbije time postao lice bez državljanstva);

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - izvod iz matične knjige venčanih;

  - uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

  - uverenje nadležnog opštinskog suda po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji da se

  protiv lica ne vodi krivični postupak;

  - potvrda uprave javnih prihoda o izmirenim porezima (po poslednjem mestu prebivališta u Srbiji);

  - fotokopija pasoša odnosno lične karte;

  - uverenje da su izmirene imovinsko-pravne obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za

  socijalni rad.

  Taksa za rešavanje po zahtevu za otpust iz državljanstva iznosi 21.370,00 dinara.

  Ukoliko stranka podnosi zahtev za otpust iz državljanstva preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

  - garancija da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača;

  - izvod iz matične knjige rođenih;

  - izvod iz matične knjige venčanih;

  - uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

  - fotokopija pasoša odnosno lične karte (ostale dokaze ovo Ministarstvo u prethodnom postupku pribavlja službenim putem).

  Po prispeću zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, ovo Ministarstvo sprovodi prethodni postupak i po okončanju postupka donosi rešenje. Celokupna procedura od momenta prispeća zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, kao i zahteva za otpust predatih preko nadležne PU-e, odnosno PS-e, traje najduže 5-6 meseci.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs