• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Najčešća pitanja >Kako promeniti inostranu vozačku dozvolu


  Kako promeniti inostranu vozačku dozvolu

  Zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi se organu unutrašnjih poslova mesno nadležnom prema mestu prebivališta vozača, a uz zahtev se prilaže:
  - inostrana vozačka dozvola
  - uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija koje su overene u inostranoj vozačkoj dozvoli,
  - prevod inostrane vozačke dozvole overen od strane ovlašćenog sudskog tumača ili diplomatsko konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore,
  - dokaz o uplati republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole u iznosu od 4.590,oo dinara, na račun broj 840-742221843-57, primalac Budžet Republike Srbije, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 62-206,
  - dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 200,00 dinara,
  - dokaz da je podnosilac zahteva za zamenu inostrane vozačke dozvole boravio duže od šest meseci u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola,
  - dve fotografije podnosioca zahteva, veličine 35x45mm,
  - dokaz o identitetu podnosioca zahteva (lična karta na uvid).

  Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se zameniti samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim motornim vozilom može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

  Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju Srbije i Crne Gore, pod uslovom da vrati vozačku dozvolu koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs