• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Najčešća pitanja >Boravak u inostranstvu duže od 60 dana


  Boravak u inostranstvu duže od 60 dana

  Prijava odlaska u inostranstvo duže od 60 dana, kao i privremeni dolazak ili povratak iz inostranstva regulisano je članovima 13-16. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. glasnik SRS” broj 42/77, 25/89 i “Sl. glasnik RS” broj 48/94).

  Građani koji nameravaju da borave u inostranstvu duže od 60 dana dužni su da pre odlaska prijave odlazak u inostranstvo, kao i privremeni dolazak ili povratak u zemlju najkasnije u roku od 3 dana od dana dolaska, odnosno povratka u mesto prebivališta. Građani su dužni da prijave i maloletnu decu ukoliko ona putuju sa njima.

  Prijave odlaska u inostranstvo i privremenog dolaska ili povratka iz inostranstva podnose se opštinskom organu unutrašnjih poslova na obrascu broj 3 regulisan članom 4. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije prebivališta i boravišta građana, a nakon podnošenja prijave izdaje se odgovarajuća potvrda.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs