• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Najčešća pitanja >Koja je procedura dobijanja izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana (kao dokaz o već stečenom državljanstvu) za lica koja su primljena u jugoslovensko državljanstvo i upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana?


  Koja je procedura dobijanja izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana (kao dokaz o već stečenom državljanstvu) za lica koja su primljena u jugoslovensko državljanstvo i upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana?


  Zahtev za izvod može se podneti preko PU-e odnosno PS-e prema prebivalištu podnosioca zahteva, a ukoliko lice boravi u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. U zahtevu je potrebno navesti lične podatke (ime i prezime, ime oca, datum, mesto i godinu rođenja).

  Zahtev se može podneti i putem pošte na gore datu adresu.

  Taksa za izvod je u iznosu od 400,oo dinara, a broj žiro računa je: 840-742221843-57 poziv na broj 97 41-019.
  .

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs