• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Dokumenta građana >Prebivalište


  PREBIVALIŠTE


  Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi.

  Punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana.

  Prilikom prijavljivanja prebivališta, odnosno promene adrese stana, punoletni građani dužni su da prijave i svoju maloletnu decu.

  Prijavljivanje prebivališta i promene adrese stana izvršiće se u roku od 8 dana od dana nastanjenja odnosno promene adrese stana.

  Odjavljivanje prebivališta građanin je dužan da izvrši pre napuštanja mesta prebivališta.

  Za PRIJAVU PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je:
  1. Čitko popunjen obrazac za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese
  stana (obrazac br. 1);
  2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overeni u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju);
  3. Važeća lična karta za punoletna lica, a za maloletna lica izvod iz matične knjige rođenih;
  4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Za PRIJAVU MALOLETNOG DETETA potrebno je:
  1. Čitko popunjen obrazac za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana (obrazac br.1);
  2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete;
  3. Važeća lična karta roditelja koji vrši prijavu prebivališta za dete;
  4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Za ODJAVU PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je:
  1. Čitko popunjen obrazac za za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana (obrazac br.1);
  2. Važeća lična karta;
  3. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Za izdavanje UVERENJA O PREBIVALIŠTU, potrebno je:
  1. Važeća lična karta podnosioca zahteva
  2. Čitko popunjen zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu
  3. Dokaz o uplati u iznosu od 400,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi ( u Beogradu zahtev se podnosi isključivo Policijskoj upravi za grad Beograd, ul. Ljermontova 12 a).

  Pravni osnov: Zakon o prebivalištu i boravištu građana i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o prebivalištu i boravištu građana.


  Napomena: Brojevi žiro računa (pdf format, 47KB) na koje se može izvršiti uplata razlikuju se u zavisnosti od opštine na kojoj se podnosi zahtev.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs