• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Dokumenta građana >Novi - biometrijski pasoši


  NOVI - BIOMETRIJSKI PASOŠI
   Za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA potrebno je:
    - važeća lična karta - na uvid;
    - izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci, original - na uvid (samo kod istovremenog podnošenja zahteva za izdavanje lične karte i zahteva za izdavanje pasoša );
    - uverenje o državljanstvu -ne starije od šest meseci, original - na uvid, samo kod prvog izdavanja putne isprave ;
    - NIJE OBAVEZNO, ali po želji građana može se priložiti i fotografija veličine 5x5cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini)
    - putna isprava čiji je rok važenja istekao ili ne može služiti svojoj nameni - na uvid;
    - dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša:

    obrazac pasoša:
    primalac
    br. žiro računa
    2.000,00
    Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
    980-333-07
    sa pozivom na broj 07007965
    (isti za teritoriju R Srbije)    Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, član 2. tačka 7. propisano je da se na zahtev za izdavanje pasoša ne plaća taksa.*

    (*Čl. 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama - "Sl. glasnik R Srbije" br.54/09, u "Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 1, Napomena", kojom su predviđeni spisi i radnje u upravnom postutpku za koje se ne plaća taksa na podneti zahtev, izvršena je dopuna tačkama 6. i 7. Tačkom 7. propisano je da se na zahtev za izdavanje pasoša ne plaća taksa u iznosu od 200,00 dinara)


    O zahtevu za izdavanje pasoša nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

    U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva

    * * *

    Narodna skupština Republike Srbije je 22. 12. 2008. godine, usvojila Zakon o izmeni Zakona o putnim ispravama, kojim se rok važenja pasoša izdatih na starom obrascu produžava do 31. 12. 2009. godine.


    na vrh strane    * * *

    1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

    - ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
    - uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid,
    - izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – original na uvid,
    - fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

    2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

    - važeću biometrijsku ličnu kartu – na uvid ili potvrdu o predatom zahtevu za izdavanje biometrijske lične karte na uvid,

    3. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

    - važeći dokument sa slikom,
    - izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena ili do promene imena,
    - potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

    *** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

    na vrh strane
    MALOLETNOM licu za pasoš je potrebno:

    Izdavanje pasoša U DIPLOMATSKO - KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA SRBIJE...

    Izgled biometrijskog pasoša - uzoraк

    Zakon o putnim ispravama...

    Najčešća pitanja

    Brojevi žiro računa sa pozivima na broj, na koje se može izvršiti uplata taksi u policijskim upravama (PU za grad Beograd i Policijske uprave u Srbiji)    na vrh strane

    
    NAJAVE DOGAĐAJA
    VESTI
    17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
    Broj: 117/09


    Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

    **********************
    SAOPŠTENJA
    MUP
    PU za grad Beograd
    Područne policijske uprave
    Konferencija za novinare
    
    Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
    +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs