• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Dokumenta građana >Oružje


  ORUŽJE

  U skladu sa Zakonom o oružju i municiji (''Službeni glasnik'' 9/92, 44/98), oružje se može nabavljati uz odobrenje nadležnog organa. Nadležni organ je organizaciona jedinica ovog ministarstva u opštini u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište. Odobrenje je potrebno za vatreno, vazdušno, posebno i oružje sa tetivom. Pravna lica kojima je to potrebno za obavljanje delatnosti mogu nabavljati i dugo automatsko oružje. Zabranjeno je posedovati gasno, hladno i rasprskavajuće oružje, kao i prigušivače, infra-crvene i laserske nišane.

  Odobrenje za nabavljanje oružja mogu dobiti građani koji su punoletni, poslovno sposobni, obučeni za rukovanje oružjem, koji nisu osuđivani za krivična dela sa elementom nasilja, niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nisu kažnjavani za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru, niti se protiv njih vodi postupak za ove prekršaje. Osim toga, utvrđuje se da li bi izdavanjem odobrenja bila ugrožena sigurnost drugih ljudi, odnosno javni red i mir.

  Članstvo u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji kao ni odsluženje vojnog roka nisu uslov za dobijanje odobrenja.

  Odobrenje je potrebno i za nabavljanje municije za vatreno oružje sa olučenim cevima. Ova municija se može nabaviti u količini do 60 komada godišnje.

  Zabranjeno je nošenje oružja bez posebne dozvole. Dozvolu za nošenje oružja mogu dobiti građani koji u postupku dokažu da za to postoje izuzetno opravdani razlozi bezbednosti. Oružje se može prenositi bez posebne dozvole, ukoliko je rasklopljeno i odvojeno od municije.

  Ukoliko kod lica koje već poseduje oružje nastupi neki od razloga zbog kojih mu se ne bi moglo izdati odobrenje za nabavku, oružje će mu se oduzeti.

  1. Za NABAVLJANJE oružja potrebno je:
  •zahtev;
  •uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
  •uverenje ovlašćene organizacije da je lice obučeno za rukovanje vatrenim oružjem;
  •dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

  Napomena: Ovlašćena službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, penzionisani radnici ovog svojstva, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervni oficiri, oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem.

  2. Za REGISTRACIJU oružja potrebno je:
  •zahtev;
  •primerak odobrenja sa pečatom prodavca ili kupoprodajnim ugovorom;
  •oružje na uvid;
  •dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi;
  •dokaz o uplati za obrazac oružnog lista.

  3. Za DOZVOLU ZA NOŠENJE ORUŽJA ZA LIČNU BEZBEDNOST potrebno je:
  •pismeno obrazloženi zahtev;
  •uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica;
  •dve fotografije, veličine 3,5 x 3 cm;
  •oružni list;
  •dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi;
  •dokaz o uplati za obrazac dozvole.

  4. Za PROMENU ADRESE NA ORUŽNOM LISTU potrebno je:
  •zahtev na propisanom obrascu;
  •oružni list;
  •dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

  5. Za NABAVKU MUNICIJE potrebno je:
  •zahtev na propisanom obrascu;
  •dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.


  Iznos Republičke administrativne takse (vidi podlink):

  ORUŽJE

  TAKSA PROPISANA TARIFNIM BROJEM 32.
  Za zahtev za izdavanje odobrenja:
  1. Za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi
  3.670
  2.Za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi
  1.750
  3.Za nabavljanje posebnog oružja
  1.130
  4.Za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja
  1.130
  5.Za nabavljanje kombinovanog oružja
  1.750
  6.Za nabavljanje delova za oružje
  790
  7.Za nabavljanje municije
  350
  8.Za bavljenje promeom oružja i municije koji podnose preduzeca i radnje,pre upisa u registre
  24.440
  9.preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja
  21.820
  10.za prevoz oružja, delova za oružje i municije
  3.670,00
  11.Za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća odnosno radnji
  3.670,00
  12.Za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem
  21.820  TARIFNI BROJ 33.
  Za zahtev za izdavanje:
  1.Oružnog lista za oružje sa olučenim cevima
  3.670
  2.Oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima
  1.750
  3. Oružnog lista za posebno oružje
  1.130
  4.Oružnog lista za oružje sa tetivom
  1.130
  5.Oružnog lista za kombinovano oružje
  1.750
  6.Odobrenje za držanje trofejnog oružja
  520
  7.odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata
  1.480


  Napomena: Brojevi žiro računa na koje se može izvršiti uplata
  razlikuju se u zavisnosti od opštine.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs