• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Dokumenta građana >Biometrijska lična karta


  BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA
  Za izdavanje BIOMETRIJSKE lične karte potrebno je:

  - lična karta ili druga važeća isprava - na uvid,
  - izvod iz matične knjige rođenih - ne stariji od šest meseci, na uvid (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih)
  - uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci - na uvid)
  - OBAVEZNO - fotografija veličine 5h5 cm (ne starija od 6 meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom -"en face")
  - dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte:

  iznos u dinarima:
  primalac
  br. žiro računa
  913,32
  Narodna banka Srbije
  – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
  980-333-07
  sa pozivom na broj 100041150;

  - dokaz uplaćenoj naknadi na ime troškova tehničke izrade lične karte:

  iznos u dinarima:
  primalac
  br. žiro računa
  226,00
  MUP R Srbije - Policijska uprava u ......
  Razlikuje se u zavisnosti od opštine gde se podnosi zahtev ( PU za grad Beograd ; PU U Srbiji )  - Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.


  na vrh strane  * * *

  1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

  - ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
  - uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid,
  - izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, original na uvid,
  - fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

  2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

  - važeću biometrijsku ličnu kartu – na uvid ili potvrdu o predatom zahtevu za izdavanje biometrijske lične karte na uvid,

  3. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

  - važeći dokument sa slikom,
  - izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, original na uvid,
  - izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i
  prezimena – original na uvid,
  - potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

  *** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen obrazac za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti i dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overeni u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  na vrh strane
  BIOMETRIJSKA lična karta MALOLETNOM LICU...

  Šta raditi kada nestane lična karta?

  Prednosti biometrijskih dokumenata

  Postupak izdavanja biometrijske lične karte

  Izgled blanko biometrijske lične karte

  Biometrijska lična karta - specimen

  Aplikacija "Čitač elektronske lične karte"

  Zakon o ličnoj karti...

  KAKO DO LIČNE KARTE NA STAROM OBRASCU ?

  Najčešća pitanja...


  Napomena: Brojevi žiro računa i pozivi na broj (PU za grad Beograd; Policijske uprave u Srbiji)  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs