• Активности
 • Огласи - конкурси
 • Потраге
 • Линкови
 • Архива
 •  Документа грађана > Биометријска лична карта


  БИОМЕТРИЈСКА ЛИЧНА КАРТА
  За издавање БИОМЕТРИЈСКЕ личне карте потребно је:

  - лична карта или друга важећа исправа - на увид,
  - извод из матичне књиге рођених - не старији од шест месеци, на увид (у случају промене презимена приликом склапања брака и извод из матичне књиге венчаних)
  - уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци - на увид)
  - ОБАВЕЗНО - фотографија величине 5х5 цм (не старија од 6 месеци, са једнобојном сивом позадином -"еn face")
  - доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте:

  износ у динарима:
  прималац
  бр. жиро рачуна
  913,32
  Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца
  980-333-07
  са позивом на број 100041150;

  - доказ уплаћеној накнади на име трошкова техничке израде личне карте:

  износ у динарима:
  прималац
  бр. жиро рачуна
  226,00
  МУП Р Србије - Полицијска управа у ......
  Разликују се у зависности од општине где се подноси захтев ( ПУ за град Београд ; ПУ у Србији )  - Надлежни орган је дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.


  на врх стране
  * * *

  1. Када грађани истовремено подносе захтев за издавање биометријске личне карте и пасоша, а при томе не мењају ништа од личних података или пребивалиште, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

  - личну карту или другу важећу исправу – на увид,
  - уверење о држављанству Републике Србије – не старије од шест месеци, оригинал на увид,
  - извод из матичне књиге рођених – не старији од шест месеци, оригинал на увид,
  - фотографију величине 5х5 цм, не старију од шест месеци, са једнобојном сивом позадином – ''en face'', за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта,

  2. Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша, уз одговарајуће доказе о уплати потребно је да приложе:

  - важећу биометријску личну карту – на увид или потврду о предатом захтеву за издавање биометријске личне карте на увид,

  3. Када грађани који су већ доставили све што је потребно за издавање биометријског пасоша или га већ имају, а предају захтев за издавање биометријске личне карте, потребно је да уз одговарајуће доказе о уплати приложе:

  - важећи документ са сликом,
  - извод из матичне књиге рођених – не старији од шест месеци, оригинал на увид,
  - извод из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене брачног статуса и
  презимена – оригинал на увид,
  - потврду о предатом захтеву за пасош,

  *** уколико је промењена адреса стана или пребивалишта – потребно је уз читко попуњен образац за пријаву - одјаву пребивалишта или промену адресе стана приложити и доказ о правном основу коришћења стана са адресе на коју се подносилац захтева пријављује (уговор о купопродаји или уговор о коришћењу стана оверени у суду, (или) власнички лист, (или) решење о кућном броју) и доказ о уплати у износу од 200,00 динара на име републичке административне таксе.


  на врх стране
  БИОМЕТРИЈСКA личнa картa МАЛОЛЕТНОМ ЛИЦУ...

  Шта радити када нестане лична карта?

  Предности биометријских докумената

  Поступак издавања биометријске личне карте

  Изглед бланко биометријске личне карте

  Биометријска лична карта - специмен

  Апликација "Читач електронске личне карте"

  Закон о личној карти...

  КАКО ДО ЛИЧНЕ КАРТЕ НА СТАРОМ ОБРАСЦУ ?

  Најчешћа питања....  на врх стране

  
  НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА
  ВЕСТИ
  17. 8. 2009. - НАЈАВА ДОГАЂАЈА
  Број: 117/09


  Први потпредседник Владе - заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић и градоначелник Града Београда Драган Ђилас потписаће у уторак, 18. августа 2009. године, Протокол којим се дефинише новчана помоћ у износу од 200.000.000,00 динара, коју Скупштина града додељује Полицијској управи за град Београд у циљу унапређења услова рада и функционисања ове управе. Ова ночвана средства су, према приоритетним потребама, намењена опремању Полицијске управе за град Београд, односно криминалистичке полиције, саобраћајне полиције, интервентне бригаде, речне полиције и Управе за заштиту и спасавање. Протокол ће бити потписан у 11.00 часова у Старом двору (ул. Драгослава Јовановић 2). Позивамо новинаре, сниматеље и фоторепортере да пропрате овај догађај.
  САОПШТЕЊА
  МУП
  ПУ за град Београд
  Подручне полицијске управе
  Конференција за новинаре
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs