• Aktivnosti
 • Oglasi - konkursi
 • Potrage
 • Linkovi
 • Arhiva
 •  Dokumenta građana >Boravište


  BORAVIŠTE


  Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van svog prebivališta u Republici Srbiji.

  Za PRIJAVU BORAVIŠTA potrebno je:

  1. Čitko popunjen obrazac za prijavu boravišta (obrazac br.2);
  2. Važeća lična karta.
  3. Dokaz da će lice faktički boraviti na adresi na kojoj se prijavljuje (izjava vlasnika stana);
  4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Građani koji nameravaju da borave u inostranstvu duže od 60 dana dužni su da pre odlaska prijave odlazak u inostranstvo, kao i da prijave privremeni dolazak ili povratak u zemlju najkasnije u roku od 3 dana od dana dolaska, odnosno povratka u mesto prebivališta. Građani su dužni da prijave i maloletnu decu ukoliko ona putuju sa njima.


  Za PRIJAVU BORAVKA U INOSTRANSTVU DUŽEG OD 60 DANA, PRIVREMENOG DOLASKA ILI POVRATKA U ZEMLJU potrebno je:

  1. Čitko popunjen obrazac za prijavu (obrazac br. 3);
  2. Važeća lična karta i putna ispava;
  3. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.

  Pravni osnov: Zakon o prebivalištu i boravištu građana i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o prebivalištu i boravištu građana.

  Napomena: Brojevi žiro računa (pdf format, 47KB) na koje se može izvršiti uplata razlikuju se u zavisnosti od opštine na kojoj se podnosi zahtev.

  na vrh strane

  
  NAJAVE DOGAĐAJA
  VESTI
  17. 8. 2009. - NAJAVA DOGAĐAJA
  Broj: 117/09


  Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Grada Beograda Dragan Đilas potpisaće u utorak, 18. avgusta 2009. godine, Protokol kojim se definiše novčana pomoć u iznosu od 200.000.000,00 dinara, koju Skupština grada dodeljuje Policijskoj upravi za grad Beograd u cilju unapređenja uslova rada i funkcionisanja ove uprave. Ova nočvana sredstva su, prema prioritetnim potrebama, namenjena opremanju Policijske uprave za grad Beograd, odnosno kriminalističke policije, saobraćajne policije, interventne brigade, rečne policije i Uprave za zaštitu i spasavanje. Protokol će biti potpisan u 11.00 časova u Starom dvoru (ul. Dragoslava Jovanović 2). Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

  **********************
  SAOPŠTENJA
  MUP
  PU za grad Beograd
  Područne policijske uprave
  Konferencija za novinare
  
  Булевар Михајла Пупина 2, 11000 Београд
  +381 (0)11 3062000 • muprs@mup.gov.rs