**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za poslove ishrane i smeštaja

 

Uprava za poslove ishrane i smeštaja brine da pripadnici policije imaju obezbeđenu kvalitetnu ishranu u toku radnog vremena, odnosno da obroci budi sveži i pripremljeni u skladu sa higijensko- sanitarnim i nutricionistučkim standardima, stara se da zaposlenima koji rade van mesta prebivališta obezbedi adekvatan smeštaj, kao i da omogući odmor radnicima MUP -a u nekom od odmarališta Ministarstva.

 

Sa oko 1000 zaposlenih na 154 prodajna mesta, Uprava obezbeđuje ishranu zaposlenima u Ministarstvu prilikom redovnog rada, angažovanja policijskih službenika u Kopnenoj zoni bezbednosti, u toku vanrednog angažovanja, stanja pripravnosti jedinica, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i obuke, ali i za vreme godišnjeg odmora. Uprava pruža usluge ishrane i smeštaja studentima i zaposlenima na Kriminalističko-policijskoj Akademiji kao i licima lišenim slobode.

 

Uprava pruža pansionske, polupansionske i vanpansionske usluge u okviru objekata za organizovanje odmora i rekreacije.

 

Usled povećanog obima posla, Uprava za ishranu i smeštaj povremeno angažuje radnu snagu na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

 

Načelnik Uprave za poslove ishrane i smeštaja je Nataša Nešković.

 

Organizaciona šema Uprave za poslove ishrane i smeštaja

 

Odeljenje za organizovanje ishrane

 

Odeljenje raspolaže sa 154 prodajna mesta i obezbeđuje ishranu za pripadnike Žandarmerije u Kopnenoj zoni bezbednosti, stacioniranog logorovanja policijskih službenika odreda Žandarmerije u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu, proslave povodom održavanja Dana policije, Dana Žandarmerije, Dana SAJ-a, organizuje ishranu za policijske službenike angažovane na visoko rizičnim bezbednosnim zadacima (utakmice, demonstracije, skupovi), kao i za članove stranih delegacija.

 

Odeljenje za organizovanje odmora, rekreacije i samačkog smeštaja

 

Smeštajni kapaciteti za vreme trajanja letnje i zimske turističke sezone raspodeljuju se komisijski, na bazi prioritetnih lista organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva i na teritoriji područnih policijskih uprava.

Promenada – Vrnjačka Banja

“Promenada” se nalazi u centru Vrnjačke Banje, okružena je prelepim parkovima i očuvanom prirodom. Objekat raspolaže sa 165 ležaja u kategoriji apartmana, jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Svaka soba ima kupatilo i telefon, a pojedine sobe imaju terasu i TV prijemnike. Objekat ima TV salu, salu za konferencije (kapacitet oko 150 osoba), letnju terasu, aperitiv bar, internet salu, vinski podrum sa velikim asortimanom vina. Restoran nudi izbor klasične i nacionalne kuhinje i pripremu dijetalnih obroka. Usluga u „Promenadi“ je na bazi punog pansiona. U Vrnjačkoj Banji postoji nekoliko mineralnih izvora pogodnih za lečenje krvnog pritiska, reume, cirkulacije, SPA centar, Velnes centar sa programom relaksacionih i drugih masaža, akupunkture i specijalističkih pregleda.

 

Promenada – Vrnjačka Banja Promenada – Vrnjačka Banja

 

Narcis – Zlatibor

“Narcis”je smešten u centru Partizanskih Voda na Zlatiboru, na nadmorskoj visini od 960 metara. To područje ima specifične klimatske uslove koji pogoduju osobama sa respiratornim problemima, obolenjima štitne žlezde i astme. Objekat raspolaže sa 56 ležaja u kategoriji apartman, jednokrevetne, dokrevetne, trokrevetne sobe. Svaka soba ima kupatilo, telefon i TV prijemnik. Hotel ima TV i internet salu, zastakljenu terasu, aperitiv bar i parking prostor. Usluga je na bazi polupansiona.

 

“Cvetna dolina” – Goč

“Cvetna Dolina” nalazi se na obroncima planine Goč, kroz koje vode obeležene staze za pešačenje i planinarenje. Objekat raspolaže sa 65 ležaja u kategoriji jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. Svaka soba ima kupatilo, telefon, a manji broj soba ima i TV prijemnike. Usluga u hotelu je na bazi punog pansiona. Korisnicima usluga na raspolaganju su restoran, TV sala, sala za stoni tenis, park za decu ( sa ljuljaškama i klackalicama). Na oko deset kilometara od „Cvetne doline“, nalazi se velika žičara za skijaše a u neposrednoj blizini je bazen sa termalnom vodom. U okruženju 50-80 kilometara od hotela, postoji veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, manastira i srednjevekovnih tvrđava.

 

Pansion “Beograd” – Bečići

• Pansion “Beograd” - DSD Bečići u Republici Crnoj Gori, na osnovu odluke ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, registrovan je u Centralnom registru privrednog suda u Podgorici kao Dio stranog društva. Pansion „Beograd“ nalazi se na oko tri kilometra od Budve, raspolaže sa 220 ležaja, u kategoriji apartmana, jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. Svaka soba ima kupatilo, telefon, radio prijemnike. Korisnici imaju mogućnost korišćenja plažnog mobilijara. Pansion ima restoran, gril, aperitiv bar sa terasom, dva TV salona, salon za sastanke i sopstveni parking prostor.

 

Pansion “Beograd” – Bečići Pansion “Beograd” – Bečići

 

Odsek za organizovanje samačkog smeštaja

Na osnovu Pravilnika o obezbeđivanju samačkog smeštaja, pruzaju se usluge smeštaja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Prioritet u korišćenju objekata za samački smeštaj imaju policajci-pripravnici za vreme trajanja pripravničkog staža i polaznici kursa za policajce. Odluku o dodeli samačkog smeštaja donosi Komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Takođe, Odsek se bavi i vankomisijskom raspodelom koja podrazumeva da je određen broj smeštajnih kapaciteta isključen iz komisijske raspodele i dodeljen organizacionim jedinicama Ministarstva na korišćenje, a na osnovu odobrenja Direkcije policije. U skladu sa mogućnostima, Odsek obezbeđuje smeštaj za polaznike kurseva i seminara organizovanih za potrebe Ministarstva, kao i za učesnike na raznim sportskim manifestacijama.

• Samački hotel (SH) “Bežanijska Kosa”, raspolaže sa 699 ležaja u kategoriji jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba sa kupatilima. Korisnicima su na raspolaganju restoran, TV sala, teretana i usluge pranja i peglanja;

• SH “Durmitorska”, raspolaže sa 171 ležajem u kategoriji dvokrevetnih soba sa kupatilom ;

• SH “Jovan Avakumović”, raspolaže sa 407 ležaja u kategoriji dvokrevetnih soba sa zajedničkim kupatilom i uslugom pranja i peglanja;

• SH “Drvar”, raspolaže sa 160 ležaja u kategoriji dvokrevetnih soba sa kupatilom.

 

Odeljenje za komercijalne i opšte poslove

 

Odeljenje ima četiri odseka:

 

Odsek za komercijalne poslove

Odsek priprema konkursnu dokumentaciju za sprovođenje otvorenih postupaka javnih nabavki, prati realizaciju ugovora, izrađuje plan nabavki na bazi plana izvršenja budžeta, nabavlja i distribuira dobra u magacine na regionalnom i lokalnom nivou.

Odsek za tehničke poslove

Sprovodi tekuće održavanje opreme i objekata, nabavku sitnog inventara, HTZ opreme, rezervnih delova, potrošnog materijala za posebne namene, učestvuje u radu Uprave za zajedničke poslove oko nabavke opreme, investicionih radova, na izradi idejnih-tehnoloških rešenja i na adaptaciji objekata i poboljšanju uslova rada.

Odsek za pravne i opšte poslove

Obavlja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti u domenu radnog odnosa. Radi na prijemu, raspoređivanju i premeštaju radnika i procedurama u vezi s prestankom radnog odnosa, disciplinskih postupaka, učestvuje u izradi normativnih akata iz nadležnosti Uprave.

Odsek za tehnološku, sanitarnu i finansijsku kontrolu

Odsek obavlja tehnološku, sanitarnu i finansijsku kontrolu, izrađuje jelovnike za korisnike organizovane ishrane, prati poštovanje sanitarno-higijenskih normi, priprema implementaciju HACCP sistema i usklađivanje za novim Zakonom o bezbednosti hrane i sarađuje sa Zavodom za javno zdravlje.

 

Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

 

Odsek za plansko-finansijske poslove

U nadležnosti Odseka za plansko-finansijske poslove jesu izrada izveštaja o realizaciji plana izvršenja budžeta za tekuću poslovnu godinu sa tabelarnim pregledima raspoloživih i utrošenih finansijskih sredstava iz budžeta i dodatih (sopstvenih) prihoda, sprovodi kontrole o utrošenoj redovnoj i vanrednoj reprezentaciji, bavi se analizama materijalno-finansijskog poslovanja kuhinja, obračuna i kalkulacija prodajnih cena i izrada cenovnika, finansijskih izveštaja po obračunskoj metodi, izveštaja o radu Uprave, izveštaja o realizaciji plana rada Uprave. U domenu rada Odseka jesu i obračunavanje i sastavljanje PDV-e prijava, predloga plana raspoloživih i utrošenih sredstava za srednjoročni period (tri godine), evidencija obračuna internih usluga i drugi vanredni poslovi.

Odsek za knjigovodstvene poslove

U nadležnosti Odseka za knjigovodstvene posloveje da nakon izvršenog popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan 31. decembar za tekuću godinu, izvrši usaglašavanje potraživanja i obaveza kao i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, da zaključi poslovne knjige i sačini finansijski izveštaj po gotovinskoj metodi radi konsolidovanja u godišnji finansijski izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova, kao direktnog budžetskog korisnika. Takođe, otvara poslovne knjige za narednu budžetsku godinu, evidentira validne računovodstvene isprave, dostavlja knjigovodstvene podatke drugim organizacionim jedinicama u sastavu Uprave.