**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Odeljenje za upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije

 

Jedna od najmlađih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova počela je sa radom u martu 2010. godine. Njena osnovna uloga je da koordinira između donatora i organizacionih jedinica MUP koje konkurišu za sredstva fondova EU kao i ona koja su rezultat bilateralne saradnje.

 

Zadatak Odeljenja je da pomogne organizacionim jedinicama MUP - a u pripremi dokumenata za projekte koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU - IPA projekti (Instrument za pretpristupnu pomoć, uspostavljen Uredbom Evropskog saveta od 2006. godine za budžetsko razdoblje od 2007. do 2013.godine), kao i internih dokumenata (odobrenja, saglasnosti, ovlašćenja, i drugo) i izveštaja potrebnih za uspešnu realizaciju projekata.

 

“ Pri sprovođenju projekata, Odeljenje postupa prevashodno u skladu sa Finansijskim sporazumom za IPA budžetsku godinu i Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnosi na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupneb pomoći (IPA) . Odeljkom I Opšte odredbe i Odeljkom V Opšta pravila sprovođenja ovog zakona jasno su definisana postupanja i važnost načela transparentnosti pri sprovođenju aktivnosti Odeljenja.“

 

Odeljenje je u toku dosadašnjeg rada organizovalo niz obuka za zaposlene u MUP o načinu konkurisanja za donacije i projekte iz IPA fondova.

 

Zaposleni u tom odeljenju prate sprovođenje projekata, ispravljaju eventualne nepravilnosti u procedurama, obaveštavaju organizacione jedinice o načinu i rokovima izveštavanja shodno zahtevima donatora, izrađuju adekvatne modele izveštaja, posreduju u komunikaciji između organizacionih jedinica MUP i zainteresovanih donatora.

 

Odeljenje pruža pomoć korisnicima projekata u upravama MUP– a Srbije u 32 projekta koja su u različitim fazama realizacije.

 

Svi radnici Odeljenja pohađali su obuke za prenos nadležnosti za upravljanje projektima sa Delegacije EU- zemlju korisnicu (decentralizovani sistem upravljanja projektima – DIS).

 

Odeljenje se sastoji se iz dva odseka:

 

  • Odsek za pripremu projekata i programiranje
  • Odsek za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata
  •  

    Načelnik Odeljenja je Igor Srbljanović