**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL – ŠTA JE TO?

 

Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela gde se kao objekat izvršenja i kao sredstvo za izvršenje krivičnog dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi produkti u materijalnom i elektronskom obliku.

 

Ova definicija uključuje veliki broj zloupotreba informacionih tehnologija, kao i oblast zloupotreba u radio-difuznim tehnologijama. Tako se razlikuju krivična dela gde su računari pojavljuju kao sredstvo izvršenja (Computer Related Crime) i kao objekat izvršenja (Computer Crime), kao i krivična dela u čijem se načinu izvršenja pojavljuju elementi nezakonitog korišćenja Interneta.

 

Broj i vrste krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, kao i ekonomsku štetu koja nastaje izvršenjem ovih krivičnih dela, veoma je teško proceniti. Međutim, broj izvršenja krivičnih dela i ekonomska šteta koja je do sada registrovana iz godine u godinu u stalnom je porastu. Načini izvršenja krivičnih dela, zbog same prirode savremenih informacionih tehnologija, veoma su raznoliki i sve sofisticiraniji.

 

Sakrij detalje za Krivična dela koja obuhvata visokotehnološki kriminalKrivična dela koja obuhvata visokotehnološki kriminal

 

  Visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka i to:

  1. Oštećenje računarskih podataka i programa
  2. Računarsku sabotažu
  3. Pravljenje i unošenje računarskih virusa
  4. Računarsku prevaru
  5. Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka
  6. Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži i
  7. Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže.

   

  Pored navedenih krivičnih dela u ovu oblast spadaju i krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraćaja kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

   

  U skladu sa ovom zakonskom definicijom u oblast visokotehnološkog kriminala spadaju i krivična dela gde se računari i računarske mreže javljaju kao sredstvo izvršenja krivičnih dela prevare, kod zloupotreba platnih kartica na Internetu, zloupotreba u oblasti elektronske trgovine i bankarstva, zloupotrebe dece u pornografske svrhe na Internetu (tzv. dečija pornografija), govora mržnje na Internetu (širenje nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti i sl).

  Najčešći oblici izvršenja krivičnih dela na Internetu su Računarske prevare vezane za aukcijske Internet sajtove (elektronske prodavnice), kompromitovanje i zloupotreba platnih kartica, „Nigerijske“ prevare, DDoS napadi.

 

 

Sakrij detalje za Korisni saveti za zaštitu računaraKorisni saveti za zaštitu računara

 

1. Uvek držite Vaš zaštitni program na računaru uključen:


Ova vrsta računarskog programa štiti Vaš računar od pokušaja izvršilaca krivičnih dela da pristupe Vašem računarskom sistemu, da oštete ili izbrišu Vaše podatke, otuđe korisnička imena i lozinke, ili druge osetljive informacije.


2. Instalirajte i uvek vršite ažuriranje antivirus programa na Vašem računaru


Funkcija antivirus programa je da spreči ubacivanje računarskih virusa u računarske sisteme korisnika. Ukoliko otkriju njihovo prisustvo, oni upozoravaju korisnika o tome, ili ih automatski brišu. Računarski virusi mogu da zaraze računar i bez znanja njegovog korisnika. Veliki broj antivirus programa može da se podesi tako da se njihovo ažuriranje vrši automatski.


3. Ažurirajte operativni sistem na Vašem računaru


Operativne sisteme instalirane na računaru potrebno je ažurirati kako bi se ispratio razvoj tehnologije, i kako bi se sigurnosni propusti na vreme otkrili i uklonili. Postarajte se da Vaš računar ima najnoviju zaštitu.


4. Pazite kada vršite „download“, tj. kada preuzimate različite sadržaje sa Interneta na svoj računar


Neki sadržaji na Internetu osmišljeni su i napravljeni od strane izvršilaca krivičnih dela tako da mogu da zaobiđu i najsavremeniju antivirusnu zaštitu. Nikada ne otvarajte priloge elektronskih poruka koje su Vam stigle od osoba koje nepoznajete, i pazite kada vam stižu poruke u čijim se prilozima nalazi sadržaj koji Vam neko koga poznajete šalje. Moguće je da pošiljalac koga poznajete ni sam nije svestan šta se nalazi u prilogu poruke koju vam je prosledio.


5. Ugasite Vaš računar kada pored njega niste prisutni:


Sa porastom velikog broja Internet konekcija sa velikom brzinom protoka mnogi koirsnici su stekli naviku da računare ostavljaju uključene i spremne za rad u bilo kom trenutku. Gašenjem računara izvršiocima krivičnih dela se onemogućava da preuzmu kontrolu nad njegovim radom ukoliko je isti zaražen računarskim virusom. Na taj način izbegavate da postanete žrtva zloupotrebe (kao npr. da postanete deo botnet mreže bez vašeg znanja i pristanka).


Krađa identiteta


Krađa identiteta zloupotrebom informacionih tehnologija je sa ekspanzijom upotrebe Interneta postala jedna od najčešćih aktivnosti izvršilaca krivičnih dela. Korišćenje informacionih tehnologija od strane korisnika koji nisu dovoljno upućeni u opasnosti koje ih očekuju pri upotrebi ličnih podataka koji čine njihov identitet na Internetu, dovelo je do stvaranja velike količine ličnih podataka koji su lako dostupni izvršiocima krivičnih dela, koji ih koriste da.


VEOMA JE VAŽNO DA ZNATE:


Sadržaji tipa keygene, crack i mnogi drugi koji se mogu besplatno skinuti sa Interneta vrlo često su zraženi nekim tipom zlonamernog programa, a ponekad se iza njihove instalacije u stvari krije i sam zlonamerni program, koji korisnik koji ga je „skinuo“ sa Interneta pokreće ne znajući o čemu se zapravo radi, na taj način nesvesno kompromitući svoj računar.


 

Sakrij detalje za Korisna uputstva za zaštitu Vaših ličnih podatakaKorisna uputstva za zaštitu Vaših ličnih podataka

 

1. Pre nego što bilo kome prosledite informacije o sebi saznajte kako će se koristiti i da li će i kome od strane primaoca dalje biti prosleđivane.


2. Ukoliko vršite plaćanje preko Interneta redovno vršite kontrolu stanja na vašem računu, vodite računa o tome na koju Internet stranicu se logujete, na njen izgled i sigurnosne protokole koji se na tim stranicama koriste.


3. Vodite računa o Vašoj elektronskoj pošti koju ste prosledili, kao i o onoj koju primate. Nemojte odgovarati na poruke sa oznakom SPAM ukoliko niste sigurni da poznajete pošiljaoca, pošto se uglavnom zapravo radi o rizičnim porukama namenjenim da se vaš računar kompromituje ili da se metodama socijanog inžinjeringa dođe do Vaših ličnih i drugih podataka od značaja za izvršioce krivičnih dela.


4. Čuvajte podatke sa Vaših platnih kartica, podatke o Vašim bankovnim i drugim računima i izbegavajte korišćenje ličnih podataka na Internetu kao što su, npr. datum rođenja, broj telefona i sl


5. Nemojte davati informacije o sebi putem telefona, preko elektronskih poruka ili na Internet servisima ukoliko niste sigurni, ili ne znate sa kim komunicirate.


6. Čuvajte informacije u elektronskom obliku na sigurnom mestu, i ukoliko postoji mogućnost, na uređajima bez Internet konekcije ili na prenosivim nosačima memorije (USB, prenosivi hard disk i dr.).


7. Lozinke za elektronske naloge za poštu i dr., nikada nemojte da čuvate automatski u poljima za unos.


8. Kada vršite download sa Interneta vodite računa o tome koje podatke ostavljate prilikom registracije, pošto se ti podaci od strane izvršilaca krivičnog dela vrlo često na ovaj način prikupljaju radi njihove dalje zloupotrebe (vrlo čest slučaj je da se podaci prikupljaju na Internet sajtovima sa pornografskom sadržinom koji su pod kontrolom izvršilaca krivičnih dela, sa Internet sajtovima preko kojih se mogu preuzeti različiti zbavni multimedijalni sadržaji kao što su računarske igrice i dr).


9. Kada god je moguće izbegavajte postavljanje Vaših fotografija na Internetu koje mogu biti javno dostupne drugim korisnicima, bez mogućnosti kontrole.

 

Sakrij detalje za Saveti roditeljimaSaveti roditeljima

 

Bez obzira na Vaša iskustva i stavove, deca i mladi neizbežno dolaze u kontakt sa računarima i komunikacionim tehnologijama. Iinformatika je i deo školskog programa. Važno je znati da će Vaša deca koristiti računarsku tehnologiju i da je teško, pa i štetno za njihov razvoj zabraniti im korišćenje mobilnih telefona, računara i Interneta.


Iskustva pokazuju da nadzor roditelja i nadgledanje dečijih aktivnosti na Internetu predstavljaju važan korak u zaštiti dece i mladih, ali i da samo taj vid zaštite nije i dovoljan.


Roditelji nisu u prilici da stalno nadgledaju aktivnost svoje dece na Internetu. Decu treba naučiti da računare koriste na siguran način, a ne „da ih vode za ruku". Kao što decu učimo kako da se rešavaju probleme sa uznemirujućim i neugodnim događajima u svakodnevnom životu i kako da prepoznaju i izbegnu opasnost na ulici i u svojoj okolini, važno je naučiti ih kako da bezbedno koriste Internet i kako da prepoznaju moguću opasnost i izbegnu rizična ponašanja. Takođe, važno je naučiti decu i mlade o preuzimanju odgovornosti za svoje ponašanje i o posledicama određenih postupaka, koje pogađaju njih same, ali i druge s kojima su u kontaktu.


Potrebno je poštovati njihovu nezavisnost, interese i aktivnosti u skladu s njihovim uzrastom, kao i koristiti poruke prilagođene njihovom uzrastu. Chat, blog, forum i slična mesta na Internetu, gde deca i mladi mogu razmenjivati mišljenja i komunicirati, vrlo su popularna, pa su stoga i privlačna osobama koje žele da zloupotrebe njihovo poverenje na Internetu. Zlopotreba vršnjaka najčešće uključuje preteće poruke, vređanje i širenje glasina, ucene koje jedno dete, ili više njih, upućuju drugom detetu.


Zlopotrebe odraslih najčešće uključuju lažno predstavljanje i manipulisanje sa ciljem pridobijanja dece i mladih da bi se ona navela na nepoželjna ponašanja (najčešće seksualna).


Ako saznate da je Vaše dete bilo izloženo nasilju putem Interneta, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

 • naučite dete da ne odgovara na nasilne, preteće ili bilo koje druge sumnjive poruke i pozive;
 • ne brišite poruke ili slike jer mogu poslužiti kao dokaz;
 • kontaktirajte Vašeg Internet provajdera i prijavite da ste primili takvu poruku;
 • kontaktirajte školu i obavestite ih o ponašanju/zlostavljanju ili eventualnim promenama raspoloženja i ponašanja kod deteta;
 • kontaktirajte policiju ako poruke sadrže pretnje nasiljem, uhođenje, napastovanje, dečiju pornografiju i sl., ili kada prethodni koraci nisu dali rezultate;
 • ako Vam je poznat identitet izvršioca, broj ili elektronska adresa sa koje su uznemirujuće i zlonamerne poruke upućene, svakako obavestite o tome policiju, mobilne operatere, Internet provajdera, školu...

Trebalo bi da razgovarate sa svojom decom o računarskoj etici, da dogovorite pravila ponašanja na Internetu i, kao najvažnije, definišete posledice kršenja tih pravila


 

Zapamtite:


Vaša deca mogu da znaju više od Vas o tehnologiji, ali Vi znate više o životu.

Ona bi, i u ovom području, trebalo da od Vas nauče kako da računare koriste na bezbedan način.