**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
PROJEKTI IPA PRAVA KOMPONENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA
 
1. Naziv projekta: RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA ZA KONTROLU DRŽAVNE GRANICE (IPA 2008)
Ukupna vrednost projekta: 3.333.836 evra
Projekat je obuhvatio nabavku opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova u vrednosti od 2.495.436 evra i ugovor o uslugama u vrednosti od 838.400 evra.
Očekivani efekti realizacije: Uspostaviti efikasan informacioni sistem za upravljanje granicom, usklađen sa EU standardima i normama, kroz adekvatne obuke, u cilju postizanja uslova koji se odnose na integrisano upravljanje granicom i nabavku potrebne opreme i softverskih rešenja.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat završen u februaru 2013. godine
 
2. Naziv projekta: ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE KRIVIČNIM DELOM (IPA 2009)
Implementacioni partner: Savet Evrope
Nosilac projekta: Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom
Ukupna vrednost projekta: 2.140.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Izgradnja kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom kako bi u potpunosti ispunila svoje zadatke i ciljeve, i podrška razvoju sistema otkrivanja, oduzimanja i konfiskacije imovinske koristi stečene krivičnim delima u Srbiji, kao i podrška ključnim državnim institucijama.
Trajanje projekta: 36 meseci;
Projekat završen u martu 2013. godine
 
3. Naziv projekta: IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV OPOJNIH DROGA KOMPONENTA SMANJENJA PONUDE I TRAŽNJE-TVINING (IPA 2010)
Tvining partner: Nemačka i Švedska
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Doprinos zaštiti zdravlja i bezbednosti stanovništva sprovođenjem Strategije i Akcionog plana za drogu 2009-2013 u skladu sa Akcionim planom EU za narkotike za period od 2009. do 2012.
Nadogradnja sistema za prevenciju narkomanije i borba protiv proizvodnje, trgovine i distribucije droga u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU
Trajanje projekta: 21 mesec;
Projekat završen u julu 2014. godine
 
4. Naziv projekta: “USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG SISTEMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ILEGALNIH MIGRACIJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE“ – TVINING/NABAVKA OPREME (IPA 2010)
Tvining partner: Velika Britanija i Češka
Ukupna vrednost projekta: 4.880.996 evra, od čega je budžet nabavke opreme 3.880.996 evra, a vrednost tvining komponente 1.000.000
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, sa ciljem da se razvije efikasan i operativan administrativni sistem za ilegalne migracije u skladu sa pravnim, procesnim i tehnološkim okvirima standarda EU, u ovoj oblasti, u pogledu specijalnih istražnih tehnika, veza između visokotehnološkog kriminala i ilegalnih migracija, veština potrebnih u borbi protiv visokotehnoloških zločina i primena međunarodnih standarda u tretmanu ilegalnih migranata i visokotehnološkog kriminala
Trajanje projekta: 27 meseci;
Projekat završen u septembru 2014. godine
 
5. Naziv projekta: RAZVOJ STRATEŠKOG PLANIRANJA I UNAPREĐENJE HORIZONATALNE KOMUNIKACIJE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE - TVINING
Tvining partner: Velika Britanija
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je institucionalizacija strateškog planiranja, strateškog upravljanja, evaluacije i praćenja u Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat završen u julu 2014. godine
 
6. Naziv projekta: ”JAČANJE VLADAVINE PRAVA U REPUBLICI SRBIJI“,KOMPONENTA 2: USPOSTAVLJANJE STACIONARNIH I MOBILNIH SISTEMA ZA VIDEO NADZOR ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE (IPA 2011)
Ukupna vrednost projekta: 4.062.595,38 evra od čega je za tehničku pomoć izdvojeno 849.800 evra, a vrednost nabavljene opreme je 3.212.795,38 evra.
Očekivani efekti realizacije: Unapređenje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova u oblasti zaštite granica u skladu sa međunarodnim standardima.
Trajanje projekta: Projekat je završen u julu 2014. godine
 
7. Naziv projekta: “JAČANJE KAPACITETA POLICIJE I PRAVOSUĐA U BORBI PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI” (PACS) (IPA 2011)
Implementacioni partner: Savet Evrope
Nosilac projekta: Ministarstvo pravde
Ukupna vrednost projekta: 1.183.748,06 evra
Očekivani efekti realizacije: Da unapredi kapacitete policije i pravosuđa za otkrivanje, vođenje istrage, krivično gonjenje i suđenje slučajeva korupcije
Trajanje projekta: 28 meseci
Projekat se završava u martu 2015. godine
 
8. Naziv projekta: REFORMA POLICIJE I UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA – TVINING/NABAVKA OPREME
Komponenta: Ljudski resursi (IPA 2012)
Implementacioni partner: Velika Britanija i Poljska
Ukupna vrednost projekta: 1.900.000 evra, od čega je vrednost tvining komponente 1.000.000 evra, a iznos predviđen za nabavku opreme je 900.000 evra.
Očekivani efekti realizacije: Razvijanje sveukupnih institucionalnih kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Trajanje projekta: 24 meseca
Završetak projekta se očekuje u martu 2016. godine
 
9. Naziv projekta: REFORMA POLICIJE I UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA – TVINING/NABAVKA OPREME
Komponenta: Legalne migracije (IPA 2012)
Tvining partner: Holandija, Austrija i Slovenija
Ukupna vrednost projekta: 2.210.000 evra od čega je vrednost tvining komponente 1.000.000 evra, a iznos predviđen za nabavku opreme je 1.210.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva spoljnih poslova za bolje upravljanje migracijama kroz efektivne politike i procedure usklađivanja
Trajanje projekta: 24 meseca
Završetak projekta se očekuje u martu 2016. godine
 
10. Naziv projekta: PODRŠKA SISTEMU VLADAVINE PRAVA KOMPONENTA 4, POD NAZIVOM „ADAPTACIJA PROSTORA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽNIH TEHNIKA I FORENZIKE (IPA 2012)
Ukupna vrednost projekta: 540.288,88 evra
Očekivani efekti realizacije: Poboljšati efikasnost, efektivnost i kvalitet sudskog postupka, dati podršku novoosnovanom sistemu izvršenja sudskih odluka, omogućavanje koordinirane borbe protiv svih oblika kriminala, povećanje kapaciteta sudova za merenje njihove učinkovitosti i obezbeđivanje adekvatne opreme
Trajanje projekta: 12 meseci.
Početak projekta se očekuje u januaru 2015. godine.
 
11. Naziv projekta: „BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA (TRGOVINA LJUDIMA, TRGOVINA DROGAMA, NEZAKONITA TRGOVINA ORUŽJEM I FINANSIJSKE ISTRAGE)“ I UGOVORA O NABAVCI OPREME „LABORATORIJA ZA ANALIZU DOKAZA POTREBNIH ZA PROCESUIRANJE SLUČAJEVA KRIMINALA“ – TVINING/NABAVKA OPREME (IPA 2013)
Ukupna vrednost projekta: 3.800.000 evra, od čega je za nabavku predviđeno 2.300.000 evra, a za tvining komponentu 1.500.000
Očekivani efekti realizacije: Cilj je jačanje kapaciteta institucija zakonodavne vlasti (Uprava kriminalističke policije i Republičko javno tužilaštvo) u oblasti istraga i gonjenja organizovanog kriminala (Republičko javno tužilaštvo).
Trajanje projekta: 18 meseci.
Projekat nije još počeo, a početak realizacije projekta se očekuje 2015. godini.

 

 

 

 

IPA DRUGA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
 
Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
1. Naziv projekta: STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZAJEDNIČKE MAĐARSKO – SRPSKE MREŽE PROTIVGRADNE ZAŠTITE
Ukupna vrednost projekta: 116.365 evra, a deo koji je pripao Ministarstvu unutrašnjih poslova je 50.600 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je omogućavanje rane i tačnije prognoze meteorološkog fenomena pojave grada i izrada studije izvodljivosti sistema zajedničke mreže protivgradne zaštite, što uključuje planove o organizaciji sistema u severnoj Vojvodini i županijama Bač Kiškun i Čongrad..
Trajanje projekta: 15 meseci;
Projekat završen u januaru 2013. godine
 
2. Naziv projekta: NOVI SAD – SEGEDIN PREKOGRANIČNE SARADNJA U RAZVOJU USKLAĐENIH METODA I IZRADI ZAJEDNIČKE BAZE PODATAKA ZA ANALIZU DIZAJNERSKIH DROGA
Ukupna vrednost projekta: 451.748,50 evra, a deo koji je pripao Ministarstvu unutrašnjih poslova iznosi 226.960 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je unapređenje sposobnosti Centra za razvoj i korišćenje savremenih procedura i metoda za efikasnu hemijsku analizu narkotika, što vodi uvećanju bezbednosti građana u pograničnim delovima Srbije i Mađarske.
Trajanje projekta: 18 meseci;
Projekat završen u avgustu 2014. godine
 
Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija
1. Naziv projekta: POBOLjŠANJE SPOSOBNOSTI RUMUNSKIH I SRPSKIH VLASTI ZA REAGOVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA
Ukupna vrednost projekta: 1.744.401 evra, a deo koji je pripao Ministarstvu unutrašnjih poslova iznosi 744.401 evra.
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je razvijanje efikasnog sistema za rano upozoravanje i reagovanje između Srbije i Rumunije, u skladu sa EU standardima.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u decembru 2014. godine
 
2. Naziv projekta: ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA U POGRANIČNIM OBLASTIMA RUMUNIJE – REPUBLIKE SRBIJE
Ukupna vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 2.298.677,90 evra, a deo koji je pripao Ministarstvu unutrašnjih poslova iznosi 1.020.991,99 evra.
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je jačanje saradnje nadležnih organa rumunsko-srpske granične regije putem dvosmerne razmene informacija o vanrednim situacijama, kao i povećanje kapaciteta vlasti za praćenje i reagovanje u situacijama elementarnih nepogoda razvojem integrisanog informacionog sistema.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u aprilu 2015. godine.
 
3. Naziv projekta: „ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUCIJAMA U POGRANIČNIM OBLASTIMA KARANSEBEŠ - JUŽNO BANATSKI OKRUG“
Ukupna vrednost projekta: 2.299.999,12 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova je 1.064.057,12 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je jačanje saradnje nadležnih organa rumunsko-srpske granične regije putem dvosmerne razmene informacija o vanrednim situacijama, kao i povećanje kapaciteta vlasti za praćenje i reagovanje u situacijama elementarnih nepogoda razvojem integrisanog informacionog sistema
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u aprilu 2015. godine.
 
Program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija
1. Naziv projekta: OJAČAVANJE FORENZIČKIH KAPACITETA U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA U OBLASTI TRGOVINE NARKOTICIMA
Ukupna vrednost projekta: 582.283,79 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova je 308.540,84 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta u oblasti borbe protiv prekograničnog kriminala i jačanje saradnje policije dve države uz nabavku opreme.
Trajanje projekta: Projekat je završen u februaru 2013. godine
 
2. Naziv projekta: BORBA PROTIV PREKOGRANIČNOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA KROZ JAČANJE KAPACITETA ZA FORENZIČKU OBRADU LICA MESTA I ANALIZU BIOLOŠKIH I DRUGIH TRAGOVA U POLICIJSKIM UPRAVAMA POGRANIČNOG REGIONA SRBIJE I BUGARSKE
Ukupna vrednost projekta: 989.890 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je vodeći partner na projektu, iznosi 520.210,11 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj navedenog projekta je doprinos borbi protiv kriminala u regionu, kao i dostizanje međunarodnih standarda (ENFSI) u oblasti forenzičke nauke u Republici Srbiji i Bugarskoj
Trajanje projekta: 24 meseci
Projekat se završava u januaru 2015. godine
 
Program prekogranične saradnje Crna Gora - Srbija
1. Naziv projekta: PREKOGRANIČNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD POPLAVA
Ukupna vrednost projekta: 372.201 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova je 165.826 evra
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je smanjenje rizika od nesreća izazavanih prirodnim nepogodama u Srbiji i Crnoj Gori
Trajanje projekta: 18 meseci
Projekat je završen u aprilu 2014. godine
 
2. Naziv projekta: SVEOBUHVATNA ZAŠTITA OD ŠUMSKIH POŽARA U JADRANSKOM REGIONU
Ukupna vrednost projekta: 9.363.801,29 evra, a deo koji pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova je 447.089,46 evra
Očekivani efekti realizacije: Unaređenje teritorijane analize u vezi sa prevencijom i zaštitom od požara. Promocija i korišćenje naprednih informacionih i komunikacionih tehnologija u prevenciji i zaštiti od požara. Implementacija efektivne mreže prevencije i definisanje zajedničkih tehnika procene rizika radi uspostavljanja trajnog instrumenta za prevenciju, kontrolu i upravljanje rizicima koji mogu naneti štetu prirodnom i kulturnom nasleđu.
Trajanje projekta: 30 meseci
Projekat se završava do kraja 2015. godine

 

 

 

VIŠEKORISNIČKA REGIONALNA IPA
1. Naziv projekta: BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE – JAČANJE MREŽE TUŽILACA
Ukupna vrednost projekta: 5.263.158 evra
Očekivani efekti realizacije: Doprinos poboljšanju prekogranične i međunarodne saradnje u istrazi i krivičnom gonjenju u oblasti organizovanog kriminala, posebno organizovanog kriminala i korupcije, u zemljama korisnicama.
Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat je završen novembra 2013. godine
 
2. Naziv projekta: SARADNJA U OBLASTI CIVILNE ZAŠTITE ZA ZEMLJE KANDIDATE I POTENCIJALNE KANDIDATE – FAZA 2
Ukupna vrednost projekta: 2.000.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Smanjenje ugroženosti zemalja krajnjih korisnika od prirodnih i humanitarnih katastrofa na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou
Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat se završava u novembru 2015. godine
 
3. Naziv projekta: NAZIV PROJEKTA: SARADNJA U KRIVIČNOM PRAVOSUĐU –
WINPRO 2
Ukupna vrednost projekta: 7.000.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Usklađivanje nacionalnih zakonodavnih sistema, približavanje evropskim standardima, razvoj operativnih i profesionalnih kapaciteta, strategija upravljanja ljudskim resursima kao i povećavanje odgovarajuće primene nacionalnih zakonodavstava na polju zaštite svedoka, kao i pružanje asistencije lokalnim institucijama u procesu nadogradnje programa zaštite svedoka prema zajedničkim dogovorenim minimalnim standardima
Trajanje projekta: 36 meseci
Projekat se završava u decembru 2015. godine
 
4. Naziv projekta: MATRA CoProl
Ukupna vrednost projekta: 2.192.481 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje veštine demokratskog rukovođenja u vladinim institucijama i državnim preduzećima u Turskoj, Srbiji i Albaniji kako bi se osigurali javna bezbednost i ljudska prava i dalja integracija reformskih procesa u cilju usklađivanja sa evropskim standardima.
Trajanje projekta: 20 meseci
Projekat se završava u novembru 2015. godine
 
5. Naziv projekta: BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE: MEĐUNARODNA SARADNJA U KRIVIČNOM PRAVU
Ukupna vrednost projekta: 5.000.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Poboljšani kapaciteti organa za sprovođenje zakona u zemljama korisnicama, poboljšana razmena informacija i obaveštajnih podataka kroz sprovođenje zaštite podataka u skladu sa standardima EU kao i kroz promociju modernih evropskih komunikacionih sistema obezbeđujući blagovremeni pristup podacima za identifikaciju, otkrivanje, sprečavanje i istraživanje kriminalnih aktivnosti. Povećana upotreba specijalnih istražnih metoda u okviru međunarodne saradnje i promovisanje metodologije potrebne za formiranje zajedničkih istražnih timova, zajedničkih operacija i finansijskih istraga.
Trajanje projekta: 36 meseci

 

 

 

BILATERALNI PROJEKTI
 
Program Kraljevine Norveške
1. Naziv projekta: JAČANJE FORENZIČKIH KAPACITETA U DOMENU MIKROTRAGOVA I ELEMENTARNE ANALIZE U CILJU SUZBIJANJA KRIMINALA
Ukupna vrednost projekta: 86.938.040 dinara
Očekivani efekti realizacije: Povećanje forenzičkih kapaciteta u oblasti mikrotragova i elementarne analize, viši nivo obrazovanja u kriminalističkoj tehnici, unapređenje procedure uzorkovanja mikrotragova s mesta zločina, viši nivo obrazovanja forenzičara u vezi laboratorijske analize mikro tragova.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u februaru 2016. godine
 
2. Naziv projekta: JAČANJE KAPACITETA LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA I FORENZIČKE OBRADE LICA MESTA U NKTC MUP RS U UŽICU
Implementacioni partner: IMG
Ukupna vrednost projekta: 610.080 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta laboratorijskih ispitivanja i forenzičke obrade lica mesta u NKTC u Užicu kroz opremanje laboratorije i organizovanje obuka za upotrebu nabavljene opreme
Trajanje projekta: 17 meseci;
Projekat je završen u junu 2013. godine
 
3. Naziv projekta: UNAPREĐENJE KAPACITETA POLICIJE REPUBLIKE SRBIJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Implementacioni partner: OEBS
Ukupna vrednost projekta: 284.138 evra
Očekivani efekti realizacije: Unapređenje kapaciteta odabrane grupe krivičnih inspektora Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u sprovođenju istraga krivičnih dela sa elementima korupcije na delotvoran i efikasan način, u skladu sa prioritetima postavljenim u Strategiji razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova
Trajanje projekta: 22 meseca;
Projekat se završava u septembru 2015. godine
 
4. Naziv projekta: POBOLjŠANJE UPRAVLJANJA INFORMACIJAMA, FAZA 3 MIIP 3
Implementacioni partner: IMG
Ukupna vrednost projekta: 4.279.585 evra
Očekivani efekti realizacije: Poboljšanje ključnih poslovnih procesa u SFLjRZP i povećanje efikasnosti i kvaliteta internih i spoljnih usluga Ministarstva
Trajanje projekta: 36 meseci;
Projekat se završava u decembru 2014. godine.
 
Program Kraljevine Švedske
1. Naziv projekta: PREDSTAVLJANJE MODERNOG KONCEPTA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP RS
Implementacioni partner: DCAF
Ukupna vrednost projekta: 1.449.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Priprema MUP za uvođenje modernog sistema upravljanja ljudskim resursima i doprinos boljem radu državne službe u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova
Trajanje projekta: 34 meseca.
Projekat je završen u septembru 2014. godine
 
2. Naziv projekta: RAZVOJ KAPACITETA ZA STRATEŠKO UPRAVLJANJE U MUP
Implementacioni partner: DCAF
Ukupna vrednost projekta: 1.072.925 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta i razvoj strateškog upravljanja i strateškog planiranja u MUP
Trajanje projekta: 40 meseci.
Projekat je završen u junu 2014. godine.
 
3. Naziv projekta: PODRŠKA STRATEŠKOM RAZVOJU INFORMACINO TEHNOLOŠKOG (IT) SISTEMA MUP-A
Implementacioni partner: IMG
Ukupna vrednost projekta: 1.623.564,50 evra
Očekivani efekti realizacije: Podrška strateškom razvoju Sektora pravde i unutrašnjih poslova u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Trajanje projekta: 20 meseci.
Projekat se završava u oktobru 2015. godine
 
Ambasada Velike Britanije
1. Naziv projekta: UNAPREĐENJE MEĐUSEKTORSKE SARADNJE I IZGRADNJA KAPACITETA MUP I MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI PRAVDE I UNUTRAŠNJIH POSLOVA, KAO PRIORITETNOJ OBLASTI PROCESA EU INTEGRACIJE
Ukupna vrednost projekta: 35.000 funti
Očekivani efekti realizacije: Podrška u procesu reforme u oblasti pravde i unutrašnjih poslova radi pomoći u uspostavljanju i funkcionisanju novog EU sektorskog pristupa, sa specijalnim fokusom na horizontalnu saradnju i koordinaciju između MUP i MPDU, kao korisnika navedenog projekta
Trajanje projekta: 5 meseci.
Projekat je završen u aprilu 2013. godine
 
2. Naziv projekta: IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROCES EU INTAGRACIJA U OKVIRU MUP I MPDU
Ukupna vrednost projekta: 36.100 funti
Očekivani efekti realizacije: Podrška u procesu reforme u oblasti pravde i unutrašnjih poslova radi pomoći u uspostavljanju i funkcionisanju novog EU sektorskog pristupa, sa specijalnim fokusom na horizontalnu saradnju i koordinaciju između MUP-a i MPDU, kao korisnika navedenog projekta
Trajanje projekta: 12 meseci.
Projekat je završen u oktobru 2014. godine
 
Međunarodna organizacija za migracije – IOM
1. Naziv projekta: UNAPREĐENJE RAZUMEVANJA I KOORDINACIJE U UPRAVLJANJU IREGULARNIM MIGRACIONIM TOKOVIMA NA ZAPADNOM BALKANU
Ukupna vrednost projekta: 80.000 dolara
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je da ojača znanje o iregularnim migracionim tokovima iz i kroz zemlje Zapadnog Balkana i da obezbedi regionalnu saradnju i koordinaciju zemalja Zapadnog Balkana, uključujući zemlje porekla, tranzita i odredišta.
Trajanje projekta: 12 meseci;
Projekat je završenu oktobru 2014. godine
 
2. Naziv projekta: OSNAŽIVANJE SISTEMSKOG PARTNERSTVA U SPROVOĐENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
Ukupna vrednost projekta: 180.000 dolara
Očekivani efekti realizacije: Cilj projekta je da doprinese uspešnom sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima, posebno na polju osnaživanja mehanizama koordinacije na lokalnom nivou.
Trajanje projekta: 18 meseci.
Završava se u martu 2015. godine
 
3. Naziv projekta: ISTRAŽIVANJE IREGULARNIH MIGRACIJA NA ZAPADNOM BALKANU
Ukupna vrednost projekta: 80.000 dolara
Očekivani efekti realizacije: Jačanje znanja o iregularnim migracionim tokovima iz i kroz zemlje Zapadnog Balkana kao i obezbeđenje saradnje zemalja Zapadnog Balkana u cilju jačanja resursa graničnih policija i formilisanja odgovarajućih politika.
Trajanje projekta: 12 meseci.
Projekat je završen u novembru 2014. godine.
 
4. Naziv projekta: JAČANJE BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I KRIJUMČARENJE MIGRANATA NA ZAPADNOM BALKANU
Ukupna vrednost projekta: 100.000 dolara
Očekivani efekti realizacije: Jačanje prekogranične saradnje na polju borbe protiv trgovine ljudima, krijumčarenja migranata, migranata, iregularnih migracija i ostalih vidova prekograničnih prestupa na prostoru Zapadnog Balakana.
Trajanje projekta: 12 meseci;
Projekat je počeo u novembru 2014. godine.
 
Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
1. Naziv projekta: JAČANJE KAPACITETA ZA STRATEŠKU ANALIZU I STRATEŠKE PROCENE U UPRAVAMA KRIMINALISTIČKIH POLICIJA MINISTARSTAVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE, CRNE GORE I BRJ MAKEDONIJE
Implementacioni partner: OEBS
Ukupna vrednost projekta: 393.882 evra
Očekivani efekti realizacije: Jačanje preventivnog pristupa borbi protiv orgaanizovanog kriminala kroz policijski rad zasnovan na obaveštajnim podacima i strateškom planiranju, u oblasti Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, BRJ Makedonija). Projekat ima za cilj da osposobi ljudske, proceduralne, administrativne i tehničke kapacitete za obavljanje kvalitetnih strateških analiza obaveštajnih podataka.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Realizacija projekta počela u 2014. godini.
 
Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom
1. Naziv projekta: REGIONALA OBUKA ZA REFORMSKE PROCESE I KAPACITETE MUP
Ukupna vrednost projekta: 30.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Stvaranje dobre prakse i povećanje kapaciteta na reformskim procesima za članstvo u EU i monitoring postizanja rezultata
Trajanje projekta: 12 meseci;
Projekat se završava u decembru 2014. godine.
 
Program „Hemijski, biološki, radiološki i nuklearni (HBRN) Centri izvrsnosti (SoE) za region Jugoistočne Evrope, Južnog Kavkaza, Moldavije i Ukrajine – inicijative EU“ - finansira iz fondova Ujedninjenih nacija i Evropske komisije
1. Naziv projekta: IDENTIFIKACIJA I JAČANJE FORENZIČKIH KAPACITETA U OBLASTI PREVENCIJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NEDOZVOLJENE TRGOVINE HEMIJSKIM AGENSIMA, UKLJUČUJUĆI OBUKU I OPREMU ZA "PRVU LINIJU" CARINSKIH SLUŽBENIKA
Ukupna vrednost projekta: 640.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Poboljšanje brze identifikacije hemijskih agensa. Jačanje forenzičkih kapaciteta u regionu u borbi protiv nelegalne trgovine hemijskim materijalima.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
2. Naziv projekta: IZGRADNJA KAPACITETA RADI IDENTIFIKACIJE I REAKCIJE NA PRETNJE OD HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH,RADIOLOŠKIH I NUKLERNIH MATERIJA
Ukupna vrednost projekta: 160.000,00 evra
Očekivani efekti realizacije: Obuka osoblja granične policije uvažavajući međunarodne procedure i standarde za izgradnju kapaciteta za otkrivanje i reagovanje na pretnje od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih materija
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
3. Naziv projekta: UPRAVLJANJE ZNANJEM, RAZVOJ I TRANSFER DOBRE PRAKSE U DOMENU BIOLOŠKE SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI
Ukupna vrednost projekta: 1.940.000 evra (480.000 evra po regionu)
Očekivani efekti realizacije: Uspostaviti, dokumentovati, implemetirati i održati bio-sistem za upravljanje rizikom u skladu sa zahtevima iz labaratorije bio-upravljanja rizicima, standarda ISO 15190 CWA 15793, obezbediti i pojačati razmenu i prenos dobre prakse, razviti održiv sistem obuke i poboljšanje regionlne među-agencijske saradnje i usklađivanja sa međunarodnim standardima
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015.
 
4. Naziv projekta: RAZVOJ ZNANJA I TRANSFER DOBRE PRAKSE ZA MEĐU-AGENCIJSKI HBRN ODGOVOR
Ukupna vrednost projekta: 1.940.000 evra (480.000 evra po regionu)
Očekivani efekti realizacije: Izgraditi povrenje između agencija uključenih u HBRN odgovor u različitim sektorima državne uprave, olakšati njihov zajednički rad i razmenjivati informacije na i van scene incidenta i ojačati ragionalni transfer najbolje prakse prema nacionalnim ekspertima iz zemalja učesnica, obezbediti i pojačati razmenu i prenos dobre prakse na međuagencijska tela za HBRN odgovor, razvoj održivog sistema za deljenje znanja, primenljiv na širok spektar zemalja i državne strukture i na osnovu slobodno dostupnih paketa alata za testiranje relevatnih HBRN procesa, kako međuagencijski tako i za posmatrača programa, poboljšanje regionalne saradnje i harmonizacije u okviru međuresorskog HBRN odgovora
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat je završen u novembru 2014 godine Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
5. Naziv projekta: UPUTSTVA, PROCEDURE I STANDARDIZACIJA U DOMENU BIOLOŠKE SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI
Ukupna vrednost projekta: 800.000 evra (160.000 evra po državi)
Očekivani efekti realizacije: Jačanje kapaciteta i izgradnja kapaciteta u odabranim zemljama, razvoj uzjamnog razumevanja i obrazloženje bio-sigurnosti i bio-bezbednosti i promoviše preporuke prilagođene specifičnim potrebama partnerskih zemalja. Postaviti zakone i propise u oblasti bio-sigurnosti, bio-bezbednosti i menadžmenta labaratorijskog sistema
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
6. Naziv projekta: RAZVOJ KURSEVA E-UČENJA ZA UBLAŽAVANJE RIZIKA HBRN
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra (na šest modula)
Očekivani efekti realizacije: Podizanje svesti među državnim entitetima, akademske zajednice, naučne zajednice, privatnog sektora i civilnog društa u celini po HBRN pitanjima. Proizvod e-učenja je kurs o osnovama zajedničkog i opšteg razumevanja o HBRN pitanjima. E-učenje kurs će se sastojati od najmanje 6 modula koji mogu da se fokusiraju na: (bio-bezbednost i bio-sigurnost, uvoz-izvoz postojeće procedure i smernice, tranzit i pretovar, identifikacija HBRN agensa, najbolje prakse na HBRN pretnje/procene rizika, HBRN materijali i oružja i njihovi potencijalni štetni efekti, obezbeđivanje HBRN materijala i objekata, identifikacione tehnike za HBRN materijale, bespravna HBRN trgovina i rizici HBRN otpada
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
7. Naziv projekta: PROMOCIJA DOBRE PRAKSE I MEĐU-AGENCIJSKIH PROCEDURA ZA PROCENU RIZIKA OD HEMIJSKIH,BIOLOŠKIH, RADIOLOŠKIH I NUKLEARNIH ZLOUPOTREBA
Ukupna vrednost projekta: 1.920.000 evra (160.000 evra po državi)
Očekivani efekti realizacije: Ojačavanje javne sigurnosti i unapređenje sposobnosti zemanja da sveubahvatno i metodološki procene rizike od terorizma i zloupotrebe koje uključuju hemijske, biološke, radiološke i nuklerane materijale i tehnologije.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat je završen u junu 2014. godine.
 
8. Naziv projekta: OBEZBEĐIVANJE SPECIJALIZOVANE I TEHNIČKE OBUKE ZA POBOLjŠANJE SPOSOBNOSTI REAKCIJE OFICIRA TZV. "PRVE LINIJE ODBRANE"
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Unapređenje mogućnosti reakcije "prvih oficira" (policija i carina) kroz obezbeđivanje obuke - operacija i ciljanih nacionalnih agencija, u cilju razvijanja i efikasnog i brzog odgovora na HBRN pretnje.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
9. Naziv projekta: RAZVOJ PROCEDURA I SMERNICA ZA STVARANJE I POBOLjŠANJE BEZBEDNOSNIH INFORMACIONIH SISTEMA I MEHANIZAMA RAZMENE PODATAKA ZA HBRN MATERIJALE I STAVLJANJE POD REGULATORNU KONTROLU.
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Razviti održivu mrežu univerziteta i istraživasčkih instituta da učvrste kulturu bio-sigurnosti i bio-bezbednosti. Podizanje svesti o robi dvostruke namene u bio-tehnologijama (nezgode, opasni eksperimenti, namerna zloupotreba,itd) za akademike, naučnike, istraživače tehničare i studente.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.
 
10. Naziv projekta: RAZVOJ PROCEDURA I SMERNICA ZA STVARANJE I POBOLjŠANJE BEZBEDNOSNIH INFORMACIONIH SISTEMA I MEHANIZAMA RAZMENE PODATAKA ZA HBRN MATERIJALE I STAVLJANJE POD REGULATORNU KONTROLU
Ukupna vrednost projekta: 400.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Unapređenje nacionalnih sposobnosti za bezbedno upravljanje informacijama i razmena podataka o HBRN materijalima pod regulatoprnom kontrolom. Prenos međunarodno prihvađenih tehnika za bezbedno upravljanje informacijam i razmeni podataka o HBRN materijalima. Negovanje inter-regionalnih agencijaskih dijaloga i razmene iskustava najbolje prakse na sigurnom HBRN upravnjalju informacijama i razmeni podataka.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini
 
11. Naziv projekta: MEĐUNARODNA MREŽA UNIVERZITETA I INSTITUTA ZA PODIZANJE SVESTI O HEMIJSKIM MATERIJALIMA DVOSTRUKE NAMENE
Ukupna vrednost projekta: 800.000 evra
Očekivani efekti realizacije: Stvaranje mreže univerziteta u cilju doprinosa za bezbednost i sigurnost hemijskih materijala dvostruke namene i procesene opreme.
Trajanje projekta: 24 meseca;
Projekat se završava u januaru 2015. godine. Očekuje se nastavak projekta u 2015. godini.