**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

 

Pasoši i lične karte

 1. Da li mogu da se dobiju biometrijska dokumenta ako lice ima prijavljen boravak u Srbiji?
 2. Kako nepokretna lica mogu da izvade biometrijska dokumenta?
 3. Kako da postupite kada izgubite novu biometrijsku ličnu kartu ili pasoš?
 4. Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu Republike Srbije, koja su dokumenta potrebna da bih dobio biometrijski pasoš i obrnuto? Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu, a prošlo je 6 meseci od njenog izdavanja, koja su mi dokumenta potrebna za dobijanje biometrijskog pasoša?
 5. Kada posedujem biometrijsku ličnu kartu sa čipom i pasoš, a menjam prezime, adresu... šta treba priložiti od dokumenata? U kom roku treba da prijavim promenu ličnog podatka u ličnoj karti, a u kom roku to treba učiniti u putnoj ispravi?
 6. Koji su uslovi koje treba da ispunjavam da bih imao pravo na hitnu izradu novih dokumenata?
 7. Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?
 8. Da li su obavezne fotografije za dobijanje biometrijskih dokumenata?
 9. Da li se prethodni pasoš, nakon uručenja nove putne isprave vraća vlasniku?
 10. Da li je potrebno da sam oglašavam izgubljena dokumenta u ''Službenom glasniku'' ili to obavlja MUP RS?

 

Pitanja u vezi sa maloletnim osobama i osobama pod starateljstvom

 1. Biometrijska putna isprava maloletnom osobama ili osobama pod starateljstvom
 2. Kako da jedan od roditelja izvadi dokumenta detetu ako je drugi roditelj nedostupan, a kako ako je drugi roditelj preminuo?
 3. Kako detetu izvaditi putnu ispravu ako je brakorazvodna parnica u toku?
 4. Putovanje maloletnih lica preko granice
 5. Putovanje maloletnih lica u Republiku Crnu Goru
 6. Koji organ je nadležan za donošenje rešenja o zabrani izdavanja putne isprave licu?
 7. Kada prijavljuju novorođeno dete koje su obaveze roditelja i koji je postupak i rok?

 

Državljanstvo

 1. Otpust iz državljanstva Republike Srbije
 2. Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine?
 3. Koja je procedura dobijanja izvoda iz matične knjige jugoslovenskih državljana (kao dokaz o već stečenom državljanstvu) za lica koja su primljena u jugoslovensko državljanstvo i upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana?
 4. Gde izvaditi uverenje o državljanstvu, ako sam u knjigu državljana upisan rešenjem SMUP ili MUP i šta je potrebno od dokumenata? Koliki je iznos takse za ovaj postupak?

 

Boravište i prebivalište

 1. Koja je razlika između boravišta i prebivališta?
 2. Kada je potrebno da uradim odjavu prebivališta i koji je rok za prijavu novog prebivališta?
 3. Šta znači kada mi službenik MUP kaže da mi je adresa pasivizirana i kako to da rešim?
 4. Kako da postupim kada stanodavac neće da mi da potrebna dokumenta na osnovu kojih bi izvršio prijavu nove adrese?
 5. Kada menjam adresu na području jednog grada, da li je potrebno da se odjavljujem sa stare adrese ili samo prijavljujem novu adresu u stanici policije na čijem se opštinskom području nalazi nova adresa?
 6. Stalno nastanjenje stranaca

 

Vozačka dozvola i upravljanje vozilom

 1. Posledice isteka važenja vozačke dozvole
 2. Kako promeniti inostranu vozačku dozvolu
 3. Na koji način je regulisano upravljanje vozilom registrovanim u inostranstvu od strane naših državljana na putevima u Republici Srbiji?
 4. Tehnička ispravnost i korišćenje obavezne zimske opreme motornih vozila u saobraćaju na putu
 5. Na koji način je regulisano upravljanje vozilom uz posedovanje strane vozačke dozvole na putevima u Republici Srbiji?

 

 

Boravak u inostranstvu

 1. Kada je potrebno prijaviti ''odlazak u inostranstvo'' i da li je potrebno prijaviti ''povratak iz inostranstva'' i koji je postupak?

 

Oružje

 1. Da li je dozvoljeno posedovanje i nošenje sredstava za somoodbranu u vidu mini sprejeva-suzavca i mini elektrošokova?
 2. Nošenje oružja
 3. Obaveza prilaganja lekarskog uverenja