Pomoćnici ministra
Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova


POMOĆNICI MINISTRA

 

 

Mirjana Nedeljković -Pomoćnik ministra – Načelnik Sektora za materijalno – finansijske poslove

 

Mirjana Nedeljković -Pomoćnik ministra – Načelnik Sektora za materijalno – finansijske poslove

Rođena je 7.10.1960. godine u Zagrebu. Diplomirala na Ekonomskog fakultetu u Beogradu.

 

U novembru 2015. godine postavljena je za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove. Od novembra 2014. godine do novembra 2015. godine bila je v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

 

U periodu od februara 2013 do novembra 2014. godine radila je u Narodnoj skupštini Republike Srbije na mestu pomoćnika generalnog sekretara, dok je od jula 2012 do februara 2013. godine radila kao viši savetnik u Odboru za finansije.

 

Od 1987 do 2012. godine radila je niz poslova u struci, i to u periodu od 2006. godine do 2012. godine kao samostalni referent u Službi za javne nabavke – JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, od 2003 do 2006. godine direktor preduzeća „ZED“ d.o.o. u Beogradu, od 1993 do 2002. godine direktor preduzeća i rukovodilac prodaje u „BELTEC“ d.o.o. u Beograd, od 1987 do 1993. godine viši samostalni komercijalista na programu crne metalurgije u „INEX – Nova Varoš“, P.J. Beograd.

 

 

U okviru posebnih znanja poseduje licencu za rad u oblasti javnih nabavki. Odlično poznavanje MS Windows (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express).

 

Govori engleski.

 

 

Udata, majka dvoje dece.

 

 

 

 

PREDRAG MARIĆ - Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije

 

Pomoćnik ministra - Predrag Marić

Rođen je 14. maja 1964. godine u Smederevu, gde je i završio osnovnu školu i srednju Pravno-birotehničku školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine, gde je završio i specijalističke studije iz oblasti „Terorizma, organizovanog kriminaliteta i korupcije“. Završio je master studije iz oblasti „Terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti“ Univerziteta u Beogradu, na temu „Specifičnosti upravljanja vanrednim situacijama nastalim kao posledica terorističkih akata“. Poseduje diplomu o završenom Kursu za krizni menadžment NATO škole u Oberamergau, u Nemačkoj.

 

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije zaposlen je od 1. oktobra 1990. godine, i to u Upravi za protivpožarnu i preventivno-tehničku zaštitu. Za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnika Sektora za vanredne situacije imenovan je na sednici Vlade Republike Srbije 17. maja 2007. godine. Na sednici Vlade 8. marta 2012. godine, mandat mu je produžen na dodatnih pet godina.

 

Odlikovan je ordenom Nacionalnog reda za posebne zasluge u rangu viteza francuske države za poseban doprinos prilikom izgradnje sistema zaštite i spasavanja i samog Sektora za vanredne situacije. Ukazom predsednika Republike Srbije za svoju predanost radu odlikovan je zlatnom medaljom za revnosnu službu 2011. godine. Ugledna nagrada „Najbeograđanin“ uručena mu je 2009. godine. Dobitnik je Prve nagrade povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova 2004. godine za ostvarene rezultate u radu.

 

Autor je knjiga „Terorizam i organizovani kriminal“, „Upravljanje vanrednim situacijama“ i „Promet eksplozivnih materija“, kao i priručnika „Upravno-inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara“. Objavio je veliki broj stručnih radova i članaka iz oblasti vanrednih situacija.

 

Predavač je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu na predmetu Sprečavanje i suzbijanje požara, havarija i eksplozija od 2010. godine.

 

Govori engleski i francuski jezik.

 

 

 

 

SLOBODAN NEDELJKOVIĆ – SEKTOR ZA ANALITIKU, TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE


Rođen 1971. u Zemunu, završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu, smer telekomunikacije, kao i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer PTT saobraćaja.

 

Radio je u JP PTT Saobraćaja “Srbija“, na poslovima u Direkciji za poštansku mrežu, kao i na radnom mestu pomoćnika direktora za Beograd - Centar

 

Od 2009. godine radi u Ministarstvu unutrešnjih poslova na mestu načelnika Uprave za informacione tehnologije, nakon čega je 2010. godine, postavljen na mesto pomoćnika ministra i načelnika Sektora za analitiku , telekomunikacije i informacione tehnologije.

 

Oženjen je i otac je dvoje dece.