**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova


DRŽAVNI SEKRETARI

 

 

JANA LJUBIČIĆ

 

Državni sekretar - Jana Ljubičić

Rođena je 9. avgusta 1978. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom fakultetu završila master studije iz oblasti radnog i socijalnog prava, na temu: „Sindikalno organizovanje zaposlenih u javnom sektoru sa posebnim osvrtom na policijski sindikat“.

 

Pripravnički staž obavila u Privrednom sudu u Beogradu u izvršnom i parničnom odeljenju.

 

U Savezu samostalnih sindikata Srbije radila kao stručni saradnik odeljenja za pravne poslove. Kao predstavnik SSSS učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona, drugih opštih akata i kolektivnih ugovora, pisala je amandmane na predloge zakona, radila je na usklađivanju zakona sa propisima Evropske unije, razvoju socijalnog dijaloga Srbiji i jačanju rodne ravnopravnosti.

 

Na izborima 2012. i 2014. godine izabrana je za narodnog poslanika Narodne skupštine Republike Srbije. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Narodne skupštine u IX i X sazivu. Od 2012. godine obavljala je funkciju sekretara Republičke izborne komisije.

 

Radila je kao vođa tvining projekta „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine Republike Srbije u procesu evropskih integracija“. Obavljala je funkciju koordinatora u implementaciji sledećih projekata: „Jačanje kapaciteta Narodne skupštine za efikasnu komunikaciju sa građanima“ u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji; „Dalje jačanje zakonodavnih i kontrolnih kapaciteta Narodne skupštine“ u saradnji sa Vesmisterskom fondacijom za demokratiju; projektu „Otvoreni parlament“; „Jačanje zakonodavnih i kontrolnih kapaciteta Narodne skupštine“ u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije; Jedan je od inicijatora formiranja Ženske parlamentarne mreže i Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije – ogranka u Srbiji.

 

U Srpskoj naprednoj stranci je od osnivanja i član je Glavnog odbora.

 

Poseduje više sertifikata iz oblasti radnog i socijalnog prava: „Pridruživanje EU, harmonizacija propisa“ – Berlin, fondacija „FRIEDRICHEBERTSTIFTUNG“; Jačanje socijalnog dijaloga i razvoj institucija za socijalni dijalog, Španski politički institut „ISCOD“; Reforma penzionog sistema u Srbiji - Ministarstvo rada i socijalne politike; Funkcionisanje pravne službe u statusnim promena privrednog društva – Privredna komora Beograd.

 

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

 

 

ALEKSANDAR NIKOLIĆ

 

Državni sekretar - Aleksandar Nikolić

Rođen je u Beogradu, 30. jula 1965. godine. Diplomirani je ekonomista. Završio je Visoke studije bezbednosti i odbrane.

 

Političku karijeru započeo je 2008. godine kao jedan od osnivača Srpske napredne stranke. Član je Predsedništva stranke.

 

Juna 2012. godine imenovan je za savetnika predsednika Republike Srbije. Nakon toga uspešno je obavljao funkciju prvog državnog sekretara u Ministarstvu odbrane zaduženog za koordinaciju službi bezbednosti.

 

Od maja 2014. godine obavlja funkciju prvog državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

Predsednik je Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 „Pravda, sloboda i bezbednost“ u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Član je Radne grupe za usklađivanje aktivnosti predsedavanja OEBS-om, u kojoj koordinira obavljanjem poslova iz nadležnosti MUP-a. Predsednik je Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje i član Političkog saveta za primenu Rezolucije SB UN 13 25 „Žene, mir i bezbednost“.

 

Govori engleski jezik. Posvećen je porodici. Oženjen je i ima troje dece.

 

 

MILOSAV MILIČKOVIĆ

 

 

Državni sekretar – Milosav Miličković

Rođen je 4. juna 1959. godine.

 

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra industrijskog menadžmenta stekao je na fakultetu „Union“ u Beogradu.

 

Radeći u struci u privredi Rakovice nagrađivan je u više navrata. Dobitnik je niza priznanja i nagrada iz oblasti mašinstva. Biran je za narodnog poslanika i gradskog odbornika u više navrata.

 

Bio je član skupštinskih odbora:

• Odbora za privredu, regionalni razvoj, turizam i energetiku,

• Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

• Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i član više parlamentarnih delegacija.

 

Osnivač je Srpske napredne stranke, član njenog Predsedništva, član Glavnog odbora i potpredsednik Gradskog odbora Beograd.

 

Na izborima 2012. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Rakovica.

 

Aktivan je sportista i nosilac crnog pojasa u karateu.

 

Mr Milosav Miličković govori engleski jezik.

 

U braku je sa Snežanom.