**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka ministarstva 


BIRO ZA SARADNJU S MEDIJIMA

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju posvećuje predstavljanju Ministarstva u javnosti, informisanju i saradnji s medijima, što svojim svakodnevnim aktivnostima omogućava Biro za saradnju s medijima, organizaciona jedinica u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova.

 

Ciljevi rada Biroa za saradnju s medijima su:

 

 • sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informisanje javnosti (putem štampanih i elektronskih medija) o relevantnim aktivnostima Ministarstva
 • kreiranje i promovisanje dobre slike pripadnika policije i Ministarstva u javnosti
 • konstantno i sistematično praćenje javnog mnjenja, kvantiteta i kvaliteta medijskog prostora u štampanim i elektronskim medijima (domaćim i stranim) posvećenog Ministarstvu, njegovom radu, inicijativama i potezima, događajima, ključnim i rukovodećim ličnostima, analiza dobijenih podataka i njihovo korišćenje u svrhe planiranja budućih poteza i inicijativa u domenu propagande i odnosa s javnošću.

Radi realizacije ciljeva, Biro za saradnju s medijima:

 

 • primenjuje standardne procedure u odnosima s medijima
 • proverava činjenice o događajima koji zahtevaju postupanje policije, na osnovu kojih priprema i objavljuje saopštenja za javnost
 • odgovara na zahteve novinara
 • organizuje redovne i vanredne konferencije za novinare na kojima obaveštava javnost o aktivnostima i pitanjima iz nadležnosti Ministarstva
 • omogućava i realizuje susrete predstavnika Ministarstva s predstavnicima medija
 • informiše javnost učešćem predstavnika Ministarstva u medijima (intervjui, izjave, gostovanja u TV i radio emisijama...)
 • prezentuje na Internetu i u internom časopisu „Policija danas“ aktivnosti Ministarstva, koje priprema Biro
 • predstavlja aktivnosti Ministarstva, posebno preventivnog karaktera, propagandnim materijalima - plakatima, spotovima, bilbordima...
 • održava saradnju s filmskim i produkcijskim kućama
 • odgovara na pitanja građana
 • na Internet strani e-Uprave održava servise iz nadležnosti MUP-a
 • učestvuje u pripremi i promovisanju preventivnih i drugih kampanja...

 

Biro svakodnevnim praćenjem objavljenih informacija o aktivnostima MUP-a u medijima, omogućava da Ministarstvo blagovremeno reaguje na netačno prezentovane informacije. Analizirajući način na koji mediji prezentuju aktivnosti MUP-a, nadležni u Ministarstvu stiču uvid u mišljenje javnosti, kao i probleme građana koji se odnose na rad MUP-a. Biro konstantno kontaktira sa svim portparolima iz područnih policijskih uprava.

 

Nakon dugogodišnjeg izdavanja časopisa „Policajac“, zaposleni u Birou su u saradnji sa kolegama iz redakcije „Policajca“ redizajnirali izgled časopisa i dali mu novo ime „Policija danas“, koji izlazi jednom mesečno na 24 strane i štampa se u 6.500 primeraka, osim u letnjim mesecima kada izlazi u dvobroju na 32 strane. Svaki broj časopisa biće objavljen na Internet strani Ministarstva.

 

Prateći nove tendencije i iskustva drugih policija u Evropi i Americi, Biro je kreirao profile na Jutjubu, i Fejsbuku koje su povezane sa zvaničnom prezentacijom Ministarstva. Cilj je što bolje komunikacije s mladima, i približavanja rada policije građanima, kreiranjem ovih profila na Jutjubu i Fejsbuku pružaju mogućnost građanima da daju svoje mišljenje, komentar, predlog ili pitanje. Administracija sajta Ministarstva, Fejsbuk i Jutjub naloga vrši se u Birou za saradnju sa medijima.

 

Koristeći mogućnosti Interneta, kao elektronskog medija sa najvećom korisničkom grupom na svetu, Biro je prateći nove trendove u funkcionalnosti i dizajnu, redizajnirao Internet stranu MUP-a, na kojoj korisnici mogu da se informišu o Ministarstvu, svojim pravima i postupcima za ostvarivanje prava, kako građana Srbije, tako i stranih državljana pred organima unutrašnjih poslova.

 

Zahvaljujući aktivnostima zaposlenih u Birou, građani i mediji imaju stalni kontakt s Ministarstvom. Zaposleni u Birou organizovali su rad u dve smene, kao i stalna dežurstva vikendom i praznicima, radi ostvarivanja kontinuiteta informisanja.

 

 

Biro za saradnju s medijima je urednik veb sajta Ministarstva.

 


Šef Biroa za saradnju s medijima MUP-a Republike Srbije je Biljana Popović Ivković.

 


Kontakt:

Tel. +381 11 3139-781/faks: +381 11 3139-782, biro@mup.gov.rs