**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka ministarstva 

BIRO ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE


Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije je organizaciona jedinica u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova, koja obavlja poslove vezane za koordinaciju međunarodne saradnje Ministarstva. Rad Biroa usmeren je na povezivanje relevantnih međunarodnih subjekata sa organizacionim jedinicama MUP R Srbije, u cilju sinhronizovane akcije u pravcu pridruživanja Evropskoj uniji, razvoja i unapređenja međunarodne saradnje.


Osnovni cilj rada Biroa je organizovanje i neposredno sprovođenje međunarodne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje međunarodne policijske saradnje na operativnom nivou. Ove aktivnosti podrazumevaju uspostavljanje i održavanje kontakata na bilateralnom nivou i sa međunarodnim organizacijama, kao i ostvarivanje novih kontakata i učvršćivanje postojeće međunarodne saradnje.


Takođe, Biro svojim delovanjem obezbeđuje aktivno učešće predstavnika MUP R Srbije na različitim međunarodnim skupovima i seminarima, radi sprovođenja prioriteta spoljne politike naše zemlje u oblasti unutrašnjih poslova.


Jedna od značajnijih aktivnosti Biroa odnosi se na neposredni rad i obezbeđivanje praktične pomoći ostalim organizacionim jedinicama MUP-a u izvršavanju prioriteta koji su definisani u Odluci Saveta Evropske unije i izraženi u dokumentu Evropsko partnerstvo, i drugim obavezujućim međunarodnim aktima. Biro ostvaruje i značajnu saradnju sa organizacijama, regionalnog i univerzalnog karaktera, kao i sa međunarodnim policijskim organizacijama.


***

Bilateralna saradnja je osnova razvoja međunarodnih odnosa. Logika međunarodnih odnosa nameće bilateralne odnose kao začetak svakog šireg međunarodnog delovanja, a to su aktivnosti koje se nalaze u osnovi multilateralnih i globalnih odnosa.


Bilateralna saradnja Biroa za međunarodnu saradnju se razvija na četiri paralelna nivoa.


Prvi i najuži krug međunarodnih partnera su zemlje Zapadnog Balkana, gde Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije radi na uspostavljanju i obnavljanju veza sa ministarstvima unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana.


Drugi nivo razvoja bilateralnih odnosa odvija se na širem nivou zemalja regiona Jugoistočne Evrope. Ova delatnost se naročito bazira na regionalnim inicijativama u kojima dugi niz godina Ministarstvo nije redovno i kontinuirano učestvovalo. Aktivnosti iz ovih inicijativa su prilika da se razviju bilateralni odnosi sa zemljama članicama. Inicijative su brojne - Jadransko-jonska, Centralnoevropska, Crnomorska, Podunavska, Alpe-Adria, INTERREG... Posebno je značajan rad u okviru Pakta za stabilnost JIE pod čijim okriljem se odvija niz različitih podinicijativa. Ove aktivnosti, skupovi, seminari, konferencije služe političkoj afirmaciji zemlje i iznalaženju mogućnosti za uspostavljanje novih bilateralnih odnosa.


Treći nivo razvoja bilateralnih odnosa je sa zemljama članicama EU, što podrazumeva dvostrane, odvojene odnose sa svakom od zemalja članica EU. Oni se uglavnom zasnivaju na donatorskim projektima čiji je korisnik Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.


Četvrti nivo međunarodne bilateralne saradnje je saradnja sa ostalim zemljama sveta. Važnu ulogu imaju SAD, Rusija, Izrael, Kanada, i druge države koje su donatori i politički značajni partneri. Biro radi na proširenju liste zemalja sa kojima imamo razvijene međunarodne odnose i predloga za potpisivanje međunarodnih sporazuma o saradnji kada je to u interesu MUP.


Multilateralna saradnja Biroa za međunarodnu saradnju i EU integracije odvija se kroz više različitih delatnosti.


Najčešći vid multilateralne saradnje su međunarodne konferencije i skupovi, čiji je cilj stalno praćenje međunarodnih tokova i dokumenata koji su iz njih proizašli. Aktivno učešće odgovarajućih predstavnika MUP Republike Srbije omogućava promociju spoljno političkih interesa Vlade Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Drugi oblici multilateralne saradnje se odvijaju pod okriljem međunarodnih organizacija, a posebno je značajan rad u okviru organizacija čiji smo članovi. Prijemom u članstvo bilo koje organizacije preuzima se niz obaveza. Ispunjenje tih obaveza podrazumeva i prisustvovanje na godišnjim zasedanjima i učešće u radu komisija, skupština, upravnih i nadzornih tela organizacije, odgovarajućih predstavnika MUP-a RS.


Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, Savetom Evrope, raznim agencijama UN, međunarodnim policijskim asocijacijama (SEPCA, IPA…) i nizom drugih međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija.


Evropska unija - proces pridruživanja - evropske integracije


U Republici Srbiji za koordinaciju procesa pridruživanja Evropskoj uniji zadužena je Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova preko Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije održava redovne kontakte sa Kancelarijom i priprema periodične izveštaje o ispunjavanju prioriteta definisanih u dokumentu Evropsko partnerstvo. Biro priprema i organizuje prisutvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova na sednicama Unapređenog stalnog dijaloga, koji se periodično organizuju i na kojima se predstavnici resornih ministarstava izjašnjavaju o postignutim rezultatima u procesu pridruživanja. Biro održava i redovnu komunikaciju sa Generalnom direkcijom za Evropsku uniju Ministarstva spoljnih poslova i učestvuje u nedeljnim koordinacionim sastancima vezanim za proces pridruživanja. Pripremaju se i izveštaji u saradnji sa MSP po zahtevu Stalne misije Republike Srbije u Briselu.


Kancelarija za pridruživanje pokrenula je i obuke zaposlenih u državnoj administraciji koje se odnose na komunitarno pravo (pravo Evropske unije), institucije Evropske unije, proces donošenja odluka u EU, kao i način funkcionisanja njenih organa. Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije koordinira učešće pripadnika MUP u ovim aktivnostima.


Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije priprema posete zvaničnika EU sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i učešće zvaničnika MUP na međunarodnim konferencijama i skupovima u organizaciji Evropske unije.


Pravno-analitički tim Biroa neposredno radi na pripremi međunarodnih sporazuma čija je strana potpisnica Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u ime Vlade, i koordinira učešće svih relevantih organizacionih jedinica Ministarstva u pregovaračkom procesu. Sporazumi su raznovrsni i najčešće se odnose na saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, trgovine ljudima, trgovine drogama, u oblasti zaštite svedoka, readmisiji i donacijama koje Ministarstvo unutrašnjih poslova prima po osnovu realizacije finansijskih programa Evropske unije i drugih donatora, kao i po osnovu bilateralnih ugovora.


Biro priprema platforme za posete zvaničnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na međunarodnim skupovima i konferencijama značajnim za unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje, kao i za promociju postignutih rezultata u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.


Harmonizacija pravnih propisa nacionalnog zakonodavstva sa komunitarnim pravom (pravom Evropske unije) i uvođenje evropskih standarda u propise koji se odnose na rad organa unutrašnjih poslova je takođe oblast koja zahteva aktivno praćenje Biroa, u saradnji sa Sekretarijatom Ministarstva.Mirovne misije


Zakonom o policiji, usvojenim krajem 2005. godine, u članu 19. predviđeno je da "Na zahtev međunarodnih organizacija ili na osnovu međudržavnih sporazuma čija je članica ili potpisnica Republika Srbija, odnosno Srbija i Crna Gora, policija može u inostranstvu da učestvuje u izvršavanju policijskih ili drugih mirnodopskih zadataka". Ovim je stvorena zakonska mogućnost za slanje policijskih službenika MUP-a na izvršavanje zadataka u okviru mirovnih misija u inostranstvu. Učešćem u mirovnim operacijama UN ispunjavaju se međunarodne obaveze koje su preuzete potpisivanjem i ratifikacijom međunarodnih pravnih instrumenata, i preuzima deo odgovornisti za dostizanje i održavanje mira u svetu.


Biro za međunarodnu saradnju organizuje i koordinira učešće pripadnika MUP-a u mirovnim operacijama UN.Šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije je Zoran Lazarov


LINKOVI
KONTAKT

bmseu@mup.gov.rs

telefoni: +381 (0)11 3613-321, 3620- 261, 3610 -217

faks: +381 (0)11 3620-189, 3614-929