**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Biro za informacije od javnog značaja

 

Biro za informacije od javnog značaja je organizaciona jedinica Kabineta ministra zadužena za:

 

- vodi upravni postupak po zahtevu fizičkih i pravnih lica za pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Kabinet ministra ili više organizacionih jedinica Ministarstva, u skladu sa važećim propisima

 

koordinira rad i pruža stručnu pomoć ovlašćenim licima za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u organizacionim jedinicama Ministarstva

 

organizuje obuku ovlašćenih lica, rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih u Ministarstvu, u oblasti primene propisa kojima se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 

izrađuje, objavljuje i ažurira Informator o radu Ministarstva u skladu s propisima koji to uređuju

 

izrađuje godišnji izveštaj o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

 

ostvaruje saradnju sa Službom poverenika o informacijam od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, drugim organima javne vlasti, nevladinim organizacijama, organizacijama stručne javnosti i drugim subjektima u oblasti ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

 

obavlja druge poslove po nalogu ministra i šefa Kabineta ministra.

 

Šef Biroa za informacije od javnog značaja je glavni policijski inspektor Jasmina Vasiljević.

 

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja možete preuzeti ovde.

 

INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Obrasci za izradu godišnjeg izveštaja za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

 

Sledeći formulari se nalaze na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i možete ih preuzeti preko linkova:

Žalba protiv odluke organa vlasti,

Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave),

Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba,

Primer tužbe protiv rešenja poverenika.

 

Kontakt

Adresa:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Kabinet ministra - Biro za informacije od javnog značaja

Bulevar Mihajla Pupina br. 2

Beograd

lokalna veza 011/306-2000 lokal 26-46

direktna veza tel/faks 011/3110-356.

 

E-mail:

informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs
jasmina.vasiljevic@mup.gov.rs