**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
v 


NadležnostiŽandarmerija je organizaciona jedinica Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja planira, organizuje i izvršava najsloženije bezbednosne zadatke na celoj teritoriji Republike Srbije u slučajevima:
 1. Suzbijanja terorizma:
  • Otkrivanje krivičnih dela terorizma i lišavanje slobode učinilaca
  • Preventivna antiteroristička delatnost
  • Direktna intervencija sa ciljem eliminisanja terorističkih grupa i razbijanja organizovanih mreža terorista
 2. Obezbeđivanja javnog reda i mira u situacijama visokog rizika:
  • Obezbeđenje javnih skupova visokog rizika
  • Uspostavljanje javnog reda i mira narušenog u većem obimu
  • Suzbijanje pobuna u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija
 3. Pružanja pomoći u vanrednim situacijama – spasilačka služba
  • Pružanje pomoći u slučaju opšte opasnosti
  • Otklanjanje posledica prouzrokovanih elementarnim nepogodama
  • Pružanje pomoći kod nesreća na vodi i kopnu (drumski, železnički i avio saobraćaj)
  • Obuka i instruktaža pripadnika struktura bezbednosti


Organizacija i teritorijalni raspored jedinica Žandarmerije


Značka Žandarmerije

Žandarmerija u svom sastavu ima Komandu, koja je smeštena u Beogradu, i četiri odreda: u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu. Svi odredi imaju svoju oblast odgovornosti, ali se po potrebi mogu angažovati na teritoriji cele države.


Foto galerija


IstorijaIstorija srpske Žandarmerije kao specijalne, vojno-policijske jedinice, počinje 1860. godine. Položaj Žandarmerije definisan je Zakonom o ustrojstvu Vojnog ministarstva koji je stupio na snagu 1864. godine, a kasnije Zakonom o Žandarmeriji iz 1881. i 1921. godine.

Organizacija i nadležnost srpske Žandarmerije bila je ista kao i kod većine žandarmerijskih snaga u evropskim državama.

Nakon Drugog svetskog rata, ustanovljen je potpuno nov sistem upravnih vlasti i prekinut svaki kontinuitet sa predratnom Žandarmerijom.

Nakon petooktobarskih događaja 2000. godine i uspostavljanja demokratske vlasti, na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, 25. juna 2001. godine u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ponovo je oformljena Žandarmerija.