**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka policije 

Uprava policije

 

Uprava policije je organizovana u okviru Direkcije policije u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova i prati, usmerava, koordinira i nadzire funkcionisanje policije i predlaže mere za unapređenje organizacije i metodologije rada policije. Stara se o spremnosti organizacionih jedinica policije i uniformisanih ovlašćenih službenih lica u područnim policijskim upravama za obavljanje poslova bezbednosne zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, javnog reda, dežurstva i drugih poslova policije. Pruža stručnu pomoć u vršenju poslova, nalaže mere i vrši kontrolu rada organizacionih jedinica policije Ministarstva.

 

Uprava policije organizuje i po potrebi učestvuje u neposrednom vršenju poslova radi sprečavanja narušavanja i uspostavljanja u većem obimu narušenog javnog reda; pojačanih mera bezbednosti na sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima građana; zaštite lične i imovinske sigurnosti spasavanja ljudi u elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima.

 

Uprava policije organizuje, prati i koordinira mere i vrši razmenu informacija u vezi bezbednog održavanja sportskih priredbi domaćeg i međunarodnog karaktera, pri čemu ostvaruje međunarodnu policijsku saradnju u skladu sa nacionalnim normama i standardima. U Upravi policije funkcioniše Nacionalni fudbalski informacioni centar – NFIC, kao jedinstvena tačka kontakta za razmenu relevantnih informacija o fudbalskim utakmicama i drugim sportskim priredbama međunarodnog karaktera i za razvoj međunarodne policijske saradnje koja se tiče sportskih priredbi.

 

Uprava policije preduzima odgovarajuće mere za popunu jedinica policije, planira i učestvuje u sprovođenju obuke policijskih službenika i planira nabavku uniforme, naoružanja i lične i posebne opreme policije.

 

Upravom policije rukovodi načelnik uprave, koji ima zamenika i pomoćnike.

 

Uprava policije u svom sastavu ima:

 

  • Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici;
  • Odeljenje za javni red i mir i ostale poslove policije;
  • Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama - Nacionalni fudbalski informacioni centar;
  • Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije;
  • Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu;
  • Odeljenje za praćenje i planiranje popune, obuku i opremanje policije.

 

Odeljenje za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici u svom sastavu ima: odsek za organizaciju i razvoj policije, odsek za prevenciju i odsek za rad policije u zajednici.

 

Odeljenje za JRM i ostale poslove policije u svom sastavu ima: odsek za javni red i mir, odsek za javne skupove i odsek za praćenje rada policije po kriminalitetu, asistencije i ostale poslove policije.

 

Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama – Nacionalni fudbalski informacioni centar u svom sastavu ima: odsek za planiranje i praćenje mera bezbednosti na sportskim priredbama i odsek za praćenje navijačkih grupa i razmenu informacija o sportskim priredbama.

 

Odeljenje za posebne akcije, interventne jedinice policije, odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije u svom sastavu ima: odsek za posebne akcije i interventne jedinice policije i odsek za odbrambene pripreme i sastav pomoćne policije sa Grupom za posebne namene u svom sastavu.

 

Odeljenje za kontrolu zakonitosti u radu u svom sastavu ima: odsek za praćenje i kontrolu zakonitosti u radu i odsek za praćenje upotrebe sredstava prinude.

 

Odeljenje za praćenje i planiranje popune, obuku i opremanje policije u svom sastavu ima: odsek za praćenje i planiranje popune, odsek za stručnu obuku, odsek za fizičku obuku i odsek za praćenje i planiranje opremanja.