**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju

 

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (UMOPS) je uprava u Direkciji policije osnovana 2010. godine odlukom Vlade. Razlog njenog formiranja je potreba da se, u skladu sa evropskim integracijama formira zajedničko telo za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti suzbijanja kriminala. Kao telo koje ima kapacitete da preuzme ovu ulogu prepoznat je Nacionalni centralni biro Beograd koji je prerastao u Upravu za međunarodnu policijsku saradnju.

 

Najvažnija funkcija uprave je razmena informacija, između međunarodnih nadležnih institucija i domaćih ustanova preko zaštićenih internet i telekomunikacionih veza, kao i raspisivanje poternica i organizovanje izručenja traženih lica. Neki od primarnih zadataka Uprave su i kreiranje i ažuriranje baza podataka o počiniocima krivičnih dela i praćenje trendova izvršenja krivičnih dela, kao i pribavljanje pravne saglasnosti kako bi se operativna saradnja uspešno odvijala.

 

Načelnik uprave je Milan Dimitrijević.

 

Šematski prikaz organizacije Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju