**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 


Organizacija


Članovi PTM za svoj rad u timu odgovaraju koordinatoru. Radno mesto Koordinatora pregovaračkih timova MUP-a je sistematizovano u okviru Kabineta direktora policije. Pregovarački tim Ministarstva sastoji se od više timova. Timovima neposredno rukovode vođe timova, pri čemu se po potrebi, timovi smenjuju u radu na svakih 10 do 12 sati.


    Svaki tim čine:


  • vođa tima
  • prvi pregovarač
  • drugi pregovarač
  • dokumentalista
  • psiholog
  • pregovarač zadužen za opservaciju porodice žrtve i
  • stručnjak za operativno-tehničku podršku

Po potrebi, u timu se mogu angažovati i stručni savetnik (za minsko-eksplozivna sredstva, radioaktivne materije, bojne otrove, ...), profesionalni prevodilac, osoba kojoj vinovnik veruje odnosno osoba koja poseduje informacije o vinovniku značajne za rešenje određenog problema (rođak, prijatelj, sveštenik, lekar, poslodavac, ...), druge osobe koje mogu doprineti rešavanju konfliktne situacije.