**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 

Obuka


Kandidati koji su odabrani po navedenim kriterijumima, upućuju se na obuku, koju sprovodi koordinator, u formi specijalističkog kursa, na osnovu Plana i programa, u saradnji sa obrazovnim sistemom Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi članovi PTM osposobljavaju se za sve uloge u timu, izuzev člana zaduženog za operativno-tehničku podršku. Sadržaj i programi obuke za policijske pregovarače u Ministarstvu povezani su sa potrebama i ciljevima koji iz njih proizlaze. U okviru policije postoji više nivoa obrazovnih potreba koje su određene različitim vrstama poslova i zadataka koje obavljaju policijski pregovarači. Svaki nivo obrazovnih potreba policijskih pregovarača opredeljuje specifične sadržaje i postavlja različite zahteve u vezi nastavnih programa i sadržaja. Nastavni plan i program obuke pregovarača u policiji na svim nivoima obuke izrađuje se u skladu sa definisanim naučnim postupkom.


Metodološki put, odnosno postupak, sadrži sledeće korake:


  1. identifikacija i definisanje problema, odnosno stanja u oblasti pregovora (praksa, edukacija, obuka)
  2. utvrđivanje i analiza obrazovne potrebe, odnosno definisanje profila (funkcionalaistička analiza poslova za svako radno mesto ili mesto u okviru tima) i
  3. donošenje nastavnog plana i programa

Obuka i stručno usavršavanje policijskih pregovarača sastoji se od:


  1. osnovnog kurs za pregovarače
  2. kurseva za stručno usavršavanje
  3. vežbi i seminara
  4. obuka i stručnog usavršavanja tehničke podrške

Na obuku za članove Pregovaračkog tima pozivaju se samo kandidati koji su sa uspehom prošli prethodnu selekciju. Obuku planira, organizuje i sprovodi nadležni instruktor iz Pregovaračkog tima u saradnji sa ostalim članovima tima. Obuka se zasniva se na savremenim i praktično potvrđenim sistemima treninga. U procesu obuke i usavršavanja pregovarača primenjuju se brojni metodi i tehnike: predavanja, audiovizuelne tehnike, konferencije i rasprave, vežbe, obučavanje u simuliranim radnim uslovima i drugi metodi. Polaznici se vode iz poznatog sadržaja u nepoznato sa ciljem da saznaju, razumeju i primene prikazane tehnike i metode. Po okončanju obuke, kandidati koji su je sa uspehom savladali dobijaju zvaničan sertifikat. Pregovarački posao mogu obavljati samo lica sa zvaničnim sertifikatom.