**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 


Nadležnost


Teroristički akti i krivična dela, čija je karakteristika pokušaj ostvarivanja ciljeva protivpravnim lišavanjem slobode ljudi uz pretnju ugrožavanja njihovog života i zdravlja, spadaju u red onih koja u najvećoj meri dovode do uznemirenja javnosti i potencijalno dubljih društvenih kriza. Ekspanzija talačkih situacija i otmica s obzirom na politička, ekonomska i socijalna kretanja zahteva otklanjanje uočenih propusta u dosadašnjem radu policije i metodološko i tehničko unapređenje koncepta rešavanja ovih slučajeva. Oslobađanjem talaca učešćem Pregovaračkog tima postiže se izmena stavova i ponašanja suprotstavljene strane tokom kriznih situacija, uz odustajanje od sopstvenih zahteva čime se postiže njihova preorijentacija u skladu sa interesima pregovarača. Zbog dugotrajnosti i složenosti pregovaračkog procesa, obavezno je angažovanje obučenih pregovarača ili pregovaračkih timova.


Kako se razvijala potreba za pregovaranjem, tako su se u svetu formirali i pregovarački timovi. Po ukazanoj potrebi i uvažavajući inostrana iskustva, tokom 2004. godine, formiran je Pregovarački tim Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (PTM), koji je ovlašćen za nosioca pregovaračkih aktivnosti tokom rešavanja kriznih, posebno konfliktnih situacija. Ministar unutrašnjih poslova doneo je Uputstvo o radu Pregovaračkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se regulišu: ciljevi, zadaci, odgovornost, organizacija, način angažovanja, rukovođenje, tok pregovora, odabir kadrova, obuka i sredstva za rad pregovaračkog tima. Pregovarački tim Ministrastva nastao je u određenim uslovima, radi obavljanja specifičnih poslova, koji imaju jedinstven cilj – rešavati krizne situacije mirnim putem, uz minimalne ljudske i materijalne štete kako na sopstvenoj, tako i na suprotstavljenoj strani.

 

Funkcija Pregovaračkog tima

Organizacija

Selekcija kandidata za PTM

Obuka

Međunarodna saradnja

Angažovanje

Katastrofe, krize i konflikti