**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 

Objašnjenje pojmova:


Katastrofe, krize i konflikti

 • Katastrofe su događaji koji imaju isključivo negativan ishod

 • Kriza je ambivalentna situacija koja poseduje razvojne povoljnosti

  • Krizna situacija je ozbiljan incident (koji utiče na čovekovu sigurnost, okolinu i/ili proizvode, odnosno na ugled organizacije) koji je bio prihvaćen ili posmatran sa negativnim publicitetom.


  • Klasifikacija kriza od značaja za njene karakteristike:


  • Prema izvorima nastanka krize:

   1. Ljudski faktor

   2. Prirodne katastrofe

  • Prema brzini nastanka krize:


   1. Brzonastupajuće

   2. Sporonastupajuće


 • Konflikti predstavljaju sukob između personalnih grupa; mogu biti neograničenog trajanja i poželjni; mogući su uzrok kriza.