**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Znak pregovaračkog tima 


Angažovanje


Od nastanka do danas, PTM je angažovan u preko dvadeset slučajeva rešavanja najtežih kriznih situacija u našoj zemlji - otmica, talačkih situacija, barikadiranja, pretnji oružjem i eksplozivnim napravama, pokušajima samoubistva i drugim slučajevima, kada je bilo potrebno ostvariti komunikaciju između pripadnika policije i vinovnika kriznih situacija, a u cilju rešenja situacije na miran način i bez posledica po policajce, građane, izvršioce i druge učesnike.


Donošenjem Uputstva o radu Pregovaračkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova i formiranjem PTM, i dalje se teži ka unapređenju psihološkog načina rešavanja kriznih situacija u oblasti pregovaranja, kako u domenu rešavanja kriznih sitacija, tako i u domenu psihološke podrške realizaciji drugih načina (npr. prinudnih). Unapređenjem navedenih oblasti u mnogome bi se, sa aspekta zakonitosti i efikasnosti, približili optimalnim načinima rešavanja kriznih situacija.