**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka granične policije 


Uprava granične policije


Uprava granične policije je jedinstvena, centralizovana i hijerarhijski organizovana na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.


Na centralnom nivou, svoju funkciju Uprava granične policije ostvaruje preko Odeljenja za granicu, Odeljenja za strance, Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko-obaveštajne poslove, zatim Odseka za međunarodnu saradnju i Dežurnog centra. Odeljenje za granicu je zaduženo za neposrednu organizaciju i obavljanje poslova kontrole prelaženja i obezbeđenja državne granice i u svom sastavu ima Odsek za kontrolu prelaženja državne granice, Odsek za obezbeđenje državne granice i Odsek za praćenje posebnih vidova međunarodnog saobraćaja. Odeljenje za strance je zaduženo za rešavanje statusnih pitanja stranaca koji legalno borave u R Srbiji, kao i kontrolu kretanja, boravka i mera prema svim stranim državljanima koji se nalaze u R Srbiji. U okviru Odeljenja za strance nalazi se Odsek za prihvat i smeštaj stranaca, kao i odsek za azil. Odeljenje za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko-obaveštajne poslove u svom sastavu ima Odsek za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima, Odsek za suzbijanje prekograničnog kriminala i Odsek za kriminalističko-obaveštajne poslove.


Na regionalnom nivou funkciju ostvaruje preko regionalnih centara granične policije, koji su predviđeni prema svakoj susednoj državi po jedan, osim prema Rumuniji gde su predviđena dva regionalna centra.


Na lokalnom nivou svoju funkciju Uprava granične policije ostvaruje preko stanica granične policije za obavljanje kontrole prelaženja državne granice, kojih ima 40 (koje obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na 89 graničnih prelaza) i stanica granične policije za obezbeđenje državne granice, kojih ima 47.


Dežurni centar u domenu svoje nadležnosti: kontinuirano prati pojave i događaje na državnoj granici, usmerava i koordinira rad SGP za kontrolu i obezbeđenje državne granice, regionalnih centara, Prihvatilišta za strance i linija rada u Policijskim Upravama (odeljenja i odseci), izveštava Ministarstvo spoljnih poslova o pojavama i događajima u kojima su učestvovali strani državljani, postupa po zahtevima drugih službi MUP-a i drugih državnih organa, a obavlja i druge poslove i zadatke.


Telefoni na koje građani mogu 24 časa da prijave nepravilnost u radu i postupanju granične policije kao i da blagovremeno pruže eventualne podatke i saznanja vezana za bilo koju vrstu nedozvoljenih aktivnosti preko državne granice: 011/3118890, 011/3117679, 011/3008130 i internet adresa: borderpolice@mup.gov.rs.


Karakteristike državne granice Republike Srbije


Ukupna dužina državne granice Republike Srbije iznosi 2.351,8 km.


Dužina državne granice prema susednim zemljama iznosi:


  • prema Republici Mađarskoj:, 174,7km, od čega je 170 km na kopnu i 4,7 km na vodi
  • prema Rumuniji: 547,9 km, od čega je 290,6 km na kopnu i 257,3 km na vodi
  • prema Republici Bugarskoj: 360,4 km, od čega je 343,5 km na kopnu i 16,9 km na vodi
  • prema Republici Makedoniji: 283 km, od čega je 281,3 km na kopnu i 1,7 km na vodi
  • prema Republici Albaniji: 113,4 km, od čega je 113 km na kopnu i 410 m na vodi
  • prema Crnoj Gori: 249,5 km, od čega je 245 km na kopnu i 4,5 km na vodi
  • prema Bosni i Hercegovini: 363 km, od čega je 102 km na kopnu i 261 km na vodi
  • prema Republici Hrvatskoj: 259 km, od čega je 108,5 km na kopnu i 150,5 km na vodi.

Treba napomenuti da kontrolu prelaženja državne granice i obezbeđenje državne granice na granici sa Republikom Albanijom i na delu državne granice sa Republikom Makedonijom, obavljaju pripadnici međunarodnih snaga (KFOR), stacioniranih na KiM, u skladu sa Rezolucijom Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.


Kroz Republiku Srbiju protiču tri međunarodne plovne reke: Dunav, Tisa i Sava.


Dunav predstavlja međunarodni plovni put, od čega kroz Srbiju protiče u dužini od 591 km i plovan je celim svojim tokom, od 1433. plovnog kilometra (Bezdan), do 850. plovnog kilometra (Prahovo). Od ušća reke Nere do tromeđe Srbije, Rumunije i Bugarske, u dužini od 230 km, Dunav čini granicu između Srbije i Rumunije. Od “Neštinske Ade” (1295 pl.km) do Bezdana (1425 pl.km), u dužini od 130 km, Dunav čini aproksimativnu granicu sa Republikom Hrvatskom.


Karta graničnih prelaza 

Vrste i broj graničnih prelaza

Foto galerija