**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova


V.D. DIREKTORA POLICIJE


VLADIMIR REBIĆ


Vladimir Rebić rođen je 9. januara 1967. godine u Užicu. Srednju pravno – birotehničku školu završio je u Užicu, a 1991. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.


V.D.  DIREKTORA POLICIJE

Od avgusta 1992. godine je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tadašnjem Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Užicu, na radom mestu inspekcijski i upravni poslovi bezbednosti saobraćaja. Uveo je sistem prethodne provere dokumentacije i oznaka na vozilu, koji je uspostavljen u svim organizacionim jedinicama SUP-a Užice, zbog čega je prekinuta praksa registrovanja neregularnih vozila na tom području.


Od 1996. do 2002. godine obavlja poslove šefa Odseka za inspekcijske i upravne poslove SUP-a Užice, nakon čega, prelazi u Upravu saobraćajne policije da radi na obuci saobraćajne policije.


Do 2007., kada postaje šef Odseka za interventu kontrolu i regulisanje saobraćaja, predavao je predmet Propisi o bezbednosti saobraćaja i izveo više generacija polaznika Kursa za kontrolu i regulisanje saobraćaja


U oktobru 2008. godine postaje načelnik Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobraćaja i do polovine 2009. godine aktivno učestvuje u izradi nacrta Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.


Januara 2010. godine postaje zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije i u naradne četiri godine koordinira aktivnosti saobraćajne policije na donošenju podzakonskih akata u cilju implementiranja novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.


Od 20. juna 2014. godine obavlja poslove načelnika Uprave saobraćajne policije. U tom periodu sa svojim saradnicima uspostavlja niz novih kriterijuma kojima propisuje standarde postupanja saobraćajne policije usmerene na povećanje aktivnosti saobraćajne policije, koja doprinosi većoj bezbednosti saobraćaja, kao i propisivanje jasnih procedura za rad kojima se sprečavaju uslovi za širenje korupcije.


U braku je sa Zoricom i ima sina Filipa i kćerku Vanju.