**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

29. 02. 2016. Stefanović i Šoder o migrantskoj krizi

 

29. 02. 2016. Stefanović i Šoder o migrantskoj krizi

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović sastao se danas sa šefom Predstavništva Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji Hansom Fridrihom Šoderom.

 

Ministar Stefanović i Šoder razmotrili su najnovije događaje vezane za veliki priliv migranata i izbeglica u Evropu i njihovo tranzitiranje kroz zemlje Zapadnog Balkana.

 

Ministar je upoznao Šodera sa razvojem događaja nakon potpisivanja zajedničke izjave direktora policija Republike Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Austrije, naglašavajući da je potrebno preduzeti dodatne korake da bi jedinstvena registracija migranata i izbeglica zaživela. U tom smislu Ministarstvo unutrašnjih poslova iniciralo je novi sastanak direktora policija zemalja koje su ključni akteri u rešavanju pitanja tranzita i koje su željeno odredište migranata i tražilaca azila u Evropi.

 

Šoder je ponudio tehničku i ostalu potrebnu pomoć Ministarstvu unutrašnjih poslova u cilju uspostavljavanja efikasnog sistema upravljanja azilom i migracijama u Republici Srbiji, u skladu sa obavezama Srbije prema međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu.

 

On je naveo da Predstavništvo Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija stoji na raspolaganju nadležnim organima Republike Srbije, da na human način, u skladu sa zakonom, rešava specifična statusna pitanja određenog broja osoba, koje se trenutno nalaze u Srbiji.

 

29. 02. 2016. Stefanović i Šoder o migrantskoj krizi

 

Stefanović je naglasio da Republika Srbija želi da bude konstruktivan partner u rešenju koje je neophodno naći na nivou Evrope.

 

Ministar je istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastaviti intenzivnu saradnju sa Predstavništvom Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji, na zajedničkom rešavanju budućih izazova i nalaženju optimalnih rešenja.