**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

26. 11. 2014. Ministar Stefanović predstavio rezultate rada MUP-a za poslednjih šest meseci

 

26. 11. 2014. Ministar Stefanović predstavio rezultate rada MUP-a za poslednjih šest meseci

Predstavljajući Izveštaj o stanju javne bezbednosti i radu Ministarstva unutrašnjih poslova, ministar dr Nebojša Stefanović je rekao da je za poslednjih šest meseci oduzeto skoro 1,9 tona opojne droge što je za 18,8% više u odnosu na isti period 2013. godine.

 

- Za preko pet puta je uvećana količina oduzetog heroina (96,8 kilograma), a višestruko je poboljšana zaplena ekstazija, amfetamina, kao i zaplena raznih ostalih narkotika. Pored toga, zaplenjeno je preko 1,2 tone marihuane i 1,8 kg kokaina. Povećano je otkrivanje krivičnih dela u vezi sa opojnom drogom za preko 10% i otkriveno je pet grupa različitog nivoa i stepena organizovanosti sa ukupno 22 prijavljena lica – izjavio je Stefanović.

 

Ministar je takođe naveo da su poboljšani rezultati u suzbijanju korupcije. - Tako su, od maja do oktobra 2014. godine, otkrivena 1.043 krivična dela sa elementom korupcije što je za 16% više nego u istom periodu prethodne godine. Prijavljeno je ukupno 1.100 lica u čijoj strukturi preovladavaju odgovorna lica privatnih, društvenih i mešovitih preduzeća.

 

Posebno je istaknuto da je smanjen ukupan kriminal u Srbiji za 9,4%. Smanjen je broj krivičnih dela opšteg kriminala za 11,5%; broj teških ubistava za 37,1%, teških ubistava u pokušaju za 37,5% i ubistva u pokušaju za 32,6%. Značajna je činjenica da je ostvarena visoka efikasnost u njihovom rasvetljavanju i to: 81,3% teških ubistava, 76,5% ubistava, 72,7% teških ubistava u pokušaju i 70,4% ubistava u pokušaju izvršenih od strane NN učinilaca.

 

Izveštaj pokazuje da je povećano otkrivanje krivičnih dela privrednog kriminala za skoro 18,3%. Aktivnosti su bile posebno usmerene na otkrivanje složenijih oblika ovog vida kriminala koji su praćeni znatnom materijalnom štetom po budžet samih privrednih subjekata, zatim na suzbijanje zloupotreba pričinjenih na štetu organa državne uprave, zloupotrebe vršene od strane imalaca javnih ovlašćenja. Zloupotrebe su otkrivane i prilikom postupka javnih nabavki, ali i u radu javnih preduzeća.

 

26. 11. 2014. Ministar Stefanović predstavio rezultate rada MUP-a za poslednjih šest meseci

 

Ministar Stefanović je rekao da je, u oblasti maloletničkog kriminala, evidentirano 3.020 krivičnih dela (za 30,2% manje u odnosu na maj - oktobar 2013. godine - 4.329). Učešće maloletničkog kriminala u ukupnom kriminalu smanjeno je sa 7,8% na 6%. Prijavljeno je 1.691 maloletno lice (29,5% manje u odnosu na isti period prošle godine - 2.399).

 

Kada su u pitanju otkrivene zloupotrebe u prometu akcizne robe, Stefanović je posebno istakao da su zaplenjena 27.272 boksa cigareta što je dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine. Rezani duvan i duvan u listu su sve prisutniji kao predmet krivičnog dela nedozvoljena trgovina, ali i nedozvoljena proizvodnja, o čemu svedoči i ukupna količina zaplenjenog rezanog duvana i duvana u listu - skoro 21 tona. Rezani duvan je uglavnom nelegalno nabavljan i dalje prodavan u manjim količinama, ali u nekoliko slučajeva zaplenjene su veće količine, posebno na području koje pokriva Policijska uprava u Šapcu (ukupno zaplenjeno 10,8 tona), gde je zaplenjena polovina od ukupne količine oduzetog duvana na teritoriji Republike.

 

- Bezbednost saobraćaja karakterišu dobre tendencije po svim parametrima. Smanjen je broj saobraćajnih nezgoda za 6%, saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima za blizu 7%, kao i broj poginulih lica za 26% i povređenih za 5,8%. Takođe, značajna je i činjenica da je pojačanim angažovanjem saobraćajne policije otrkiveno preko 437.000 prekršaja u ovoj oblasti. Povodom početka nove školske godine, Uprava saobraćajne policije je, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i predstavnicima organa lokalne samouprave, osmislila i realizovala preventivno-propagandnu aktivnost, kroz promociju novog Pravilnika o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole. Tom prilikom promovisan je rad školskih patrola i saobraćajnih patrola građana, čije angažvanje se očekuje u zonama škola u narednom periodu, rekao je Stefanović.

 

On je naglasio da oblast zaštite i spasavanja prati najizraženiji vid ugrožavanja bezbednosti građana i njihove imovine - poplave širih razmera prouzrokovane obilnim kišnim padavinama zbog čega je u periodu od 15. do 23. maja 2014. godine, uvedena vanredna situacija na teritoriji Republike Srbije. - U akcijama zaštite i spasavanja, broj intervencija u požarima i eksplozijama je smanjen za 51,8 %. Sa poplavljenih područja pripadnici MUP-a evakuisali su 31.897 lica, od čega 25.000 u Obrenovcu - istakao je ministar Stefanović.

 

26. 11. 2014. Ministar Stefanović predstavio rezultate rada MUP-a za poslednjih šest meseci