**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

21. 05. 2015. Efikasnija saradnja državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici

 

21. 05. 2015. Efikasnija saradnja državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović istakao je danas da će u MUP-u biti formirano odeljenje koje će se baviti problemom nasilja u porodici i naglasio da je policija odlučna da korenito menja način dosadašnjeg pristupa ovom problemu.

 

Stefanović je na sastanku sa ministrima pravde i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Nikolom Selakovićem i Aleksandrom Vulinom, republičkim javnim tužiocem Zagorkom Dolovac i Vesnom Stanojević, koordinatorkom sigurnih kuća razgovarao o suzbijanju porodičnog nasilja i formiranju operativnih timova koji će se efikasnije baviti ovom problematikom.

 

„U Ministarstvu unutrašnjih poslova, sarađujući sa svim institucijama, upućena je danas depeša koja će doprineti da se oformi posebno odeljenje u okviru Uprave kriminalističke policije, koje će se baviti isključivo nasiljem u porodici", rekao je Stefanović.

 

Ministar je dodao da će sve policijske uprave i stanice odrediti službenike kriminalističke policije, za razliku od do sada angažovanih policajaca opšte nadležnosti, kao nosioce nadležnosti, koji će policajce usmeravati kako da pristupe ovom problemu.

 

„Ti policajci, koji su više upoznati s problematikom i imaju iskustva, odmah će moći da se obrate Republičkom javnom tužilaštvu, čak i kad još nema naznake ozbiljnijeg dela, kao i centrima za socijalni rad i odgovarajućim zdravstvenim ustanovama“, ukazao je Stefanović.

 

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da problemi nastaju kada ne postoji dovoljna osnova za određivanje pritvora, kada pretnje u početku budu samo verbalne, a nema osnova da se to lice procesuira, te se dešava da se, samo nekoliko sati ili nekoliko dana od prijave pretnji ili nasilja, ono i realizuje.

 

21. 05. 2015. Efikasnija saradnja državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici

 

Ministar Stefanović je istakao da nasilje u porodici nije samo ubistvo ili pokušaj ubistva, već postoje i drugi oblici koje retko ko prijavljuje. Jedno od važnijih pitanja je šta je to što društvo može da uradi od samog trenutka kada je nasilje prijavljeno.

 

Ministar je naglasio i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom, vršiti i proveru da li učinioci dela imaju oružje i odmah ga oduzimati, a preporuka svim policijskim upravama biće da to bude i važna bezbednosna prepreka za izdavanje dozvole za posedovanje oružja.

 

„Više nasilnici nikada neće moći da imaju oružje. Policija u skladu sa zakonom ima pravo to da učini i to ćemo od sada činiti. Ove mere koje danas donosimo, uključujući i eventualnu izmenu krivičnog zakona, pokazuju spremnost države da se ovi slučajevi efikasnije rešavaju“, rekao je ministar Stefanović.

 

Na sastanku je zaključeno da sistemska borba protiv nasilja u porodici zahteva efikasniju saradnju državnih organa. U svakom osnovnom i javnom tužilaštvu biće formirani timovi koji će krivično goniti nasilnike i omogućavati dnevnu razmenu informacija između tužilaca, policijskih službenika, radnika centara za socijalni rad i psihologa i lekara, kako bi se proaktivno delovalo na suzbijanju ove društvene pošasti.

 

Članovi timova proći će odgovarajuću specijalističku obuku i aktivno će sarađivati sa obrazovnim i institucijama lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva, „sigurnim kućama“ i sredstvima javnog informisanja. Žrtvama nasilja država će obezbediti besplatnu pravnu pomoć.

 

Rad timova i procesuiranje nasilnika urediće poseban akt, a biće formirana i komisija koja će analizirati važeće propise iz oblasti krivičnog i porodičnog prava, unutrašnjih poslova, socijalne i zdravstvene zaštite i, u skladu sa potrebama, inicirati potrebne izmene propisa.

 

21. 05. 2015. Efikasnija saradnja državnih organa u borbi protiv nasilja u porodici