**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

17. 04. 2015. Nov zakon za savremenu policiju

 

17. 04. 2015. Nov zakon za savremenu policiju

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović predstavio je danas poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije novine koje će doneti zakon o policiji i naglasio da će Ministarstvo biti efikasno reorganizovano.

 

Govoreći o modelu rada policije u lokalnoj zajednici, ministar je ukazao da je policija i do sada obavljala poslove zaštite i bezbednosti na ovom nivou, ali taj koncept rada sada dobija na vrednosti i novo zasluženo mesto u zakonskom tekstu. Tako će se razviti partnerstvo sa drugim organima i ustanovama ,nevladinim i drugim organizacijama, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima, radi razvoja prevencije kriminala unapređenja bezbednosti, ljudi i imovine i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva.

 

Ministar Stefanović je ukazao da je izdvajanje Sektora za ljudske resurse važno za politiku karijernog napredovanja, ali i projekcije budućih potreba policije.

 

„Uvedena su i nova zvanja i činovi policijskih službenika, koji su podeljeni u tri nivoa, strateški, srednji i operativni. Nomenklatura zvanja i činova je jedan od elemenata sistema karijernog napredovanja“, objasnio je ministar. Stefanović je dodao da će Sektor unutrašnje kontrole dobiti nove nadležnosti, koje prate i nova ovlašćenja i instrumente kroz koje će Sektor imati pun kapacitet da sprovede mere u borbi protiv korupcije.

 

17. 04. 2015. Nov zakon za savremenu policiju

 

Nacrtom zakona propisuju se dva nova policijska ovlašćenja – forenzička registracija i forenzičko veštačenje i analize. Naročita pažnja posvećena je oblikovanju odredbi kojima se uređuje vršenje bezbednosnih provera.

 

Kako je ministar naglasio, predložena su i nova sredstva prinude, kojima će policijski službenik moći da postigne isti cilj bez upotrebe vatrenog oružja i nanošenja teških telesnih povreda.

 

„Trudiću se da policija počne da naplaćuje svoja angažovanja u nekim manifestacijama. Samo prošle godine bila je angažovana na 10.041 manifestaciji, što je u proseku tri dnevno. Taj novac bi išao na poboljšanje uslova rada, opreme“, naglasio je Stefanović.

 

Formiranjem Sektora za međunarodne i evropske poslove objediniće se sve što su radila određena odeljenja unutar Ministarstva.

 

"Svi oni koji su se bavili međunarodnom saradnjom i IPA fondovima, kako bi se lakše pratili pregovori u vezi s Poglavljem 24, ali i da bi se bolje uradila reforma Ministarstva", rekao je Stefanović.

 

Načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a general policije Zorica Lončar Kasalica objasnila je da su već učinjeni koraci da se deo nadležnosti Ministarstva, kao što su registracija vozila i izdavanje saobraćajne dozvole, prenese na objekte za tehničke preglede, kojih je trenutno ovlašćeno više od 450.

 

17. 04. 2015. Nov zakon za savremenu policiju

 

Zaključak učesnika rasprave jeste da su izneti mnogobrojni konstruktivni predlozi koji će pomoći da krajnji tekstovi zakona odgovore na sve izazove složene oblasti unutrašnjih poslova. Ministar Stefanović je izrazio očekivanje da će se zakoni naći pred parlamentom u junu.