**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

16. 06. 2014. Završen projekat razvoja kapaciteta za strateško upravljanje

 

16. 06. 2014. Završen projekat razvoja kapaciteta za strateško upravljanje

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je održana konferencija povodom završetka projekta „Razvoj kapaciteta za strateško upravljanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova“. Ovaj projekat, vredan oko milion evra, finansirala je Vlada Kraljevine Švedske preko Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA), a zajednički sproveli Biro za strateško planiranje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DKAF).

 

Učesnike konferencije pozdravili su državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković, šef Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Torgni Svenguson i pomoćnik direktora DKAF Darko Stančić.

 

„Svi segmenti javne uprave, pa tako i policija, moraju da budu u većoj meri orijentisani potrebama građana, racionalizaciji troškova i boljem planiranju. Efikasna i ekonomična javna uprava mora istovremeno da bude i transparentna i time otpornija na sistemsku korupciju“, istakao je državni sekretar Milosav Miličković.

 

16. 06. 2014. Završen projekat razvoja kapaciteta za strateško upravljanje

 

Ključni deo projekta bile su obuke za rukovodioce višeg i srednjeg ranga iz oblasti menadžmenta, reformskih pitanja i onih koja proizlaze iz procesa približavanja Evropskoj uniji.

 

Urađene su i dve studije pojedinih aspekata strateškog rukovođenja u Ministarstvu, analiza sa preporukama za unapređenje funkcija Biroa za međunarodnu saradnju i EU integracije, kao i analiza obrazovnih potreba za učesnike projekta.