**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

12. 10. 2015. Članicama EU predstaljene stavke Akcionog plana za Poglavlje 24

 

12. 10. 2015. Članicama EU predstaljene stavke Akcionog plana za Poglavlje 24

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić predstavio je stavke Akcionog plana za Poglavlje 24 - Pravda, sloboda, bezbednost državama članicama Evropske unije, na sastanku održanom u Briselu, 9. oktobra 2015. godine. U okviru ovog susreta prestavnici država članica upoznali su se i s aktivnostima predviđenim Akcionim planom za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

 

Kao predsedavajući Radne grupe za Poglavlje 24, državni sekretar Nikolić predstavio je metodologiju izrade Akcionog plana, ukazao na sve izazove sa kojima su se suočili u proteklih godinu dana i istakao da se finalizacijom plana polako stvara okvir za unapređenje sistema bezbednosti u Republici Srbiji.

 

Državni sekretar je tokom izlaganja ukazao na značaj pažljivog planiranja donošenja zakonskih i podzakonskih akata, kao i da je neophodno voditi računa i o efektima primene tih zakona.

 

„Zato sve zakone donosimo uz konsultaciju sa svim zainteresovanim stranama, kao i sa Evropskom komisijom u ranoj fazi izrade“, objasnio je sekretar Nikolić.

 

On je istakao da je Akcioni plan održiv, sa jasnim budžetskim projekcijama i da se već sada zna koliko ovaj plan košta i koje će opterećenje njegova implementacija imati po budžet Vlade Republike Srbije.

 

„Posebno je važno da se aktivnosti po Akcionom planu koje su predviđene za ovu godinu realizuju i njihovo sprovođenje prati kao da je plan već usvojen i da su pregovori u sklopu Poglavlja 24 već otvoreni. Činjenica da je 95 odsto aktivnosti koje su bile predviđene da se realizuju do kraja septembra uspešno završeno, govori o posvećenosti svih organa državne uprave koji su učestvovali u izradi Akcionog plana“, poručio je Nikolić.

 

Svoje izlaganje državni sekretar Nikolić zaključio je upoznavanjem predstavnika država članica sa sprovedenim aktivnostima, prezentacijom kratkoročnog i dugoročnog plana, kao i plana za usvajanje Mehanizma za praćenje, monitoring i evaluaciju Akcionog plana i pratećeg softverskog rešenja.

 

Sastanku su prisustvovili Šef pregovaračkog tima za pregovore sa EU Tanja Miščević, kao i šefovi pregovaračkih grupa za Poglavlje 23 i pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.

 

Predstavnici država članica su nakon izlaganja imali priliku da u otvorenoj komunikaciji postave pitanja u vezi sa svim aktivnostima koje su bile predmet njihove pažnje. Na kraju susreta, zaključeno je da je ovaj format izveštavanja jako koristan, a delegacija Republike Srbije poručila je da je naša zemlja spremna da zvanično otpočne pregovore za otvaranja poglavlja 23 i 24.