**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

09. 12. 2015. Još bolja i kvalitetnija obuka za buduće policijske službenike

 

09. 12. 2015. Još bolja i kvalitetnija obuka za buduće policijske službenike

U cilju stalnog razvoja obuka za policijske službenike i druge zaposlene, Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na uvođenju čitavog sistema procesa, poput drugostepene evaluacije, standardizacije i kontrolne delatnosti, koji će pomoći da se proceni kvalitet obuke i prilagodi svetskim standardima.

 

Kako bi proverio kako nove tendecije u usavršavanju funkcionišu „na delu“, načelnik Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku Aleksandar Đorđević posetio je danas Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, gde se 12. klasa polaznika priprema za policijsku profesiju.

 

Obuka je koncipirana tako da osposobi svakog polaznika da pred budućim izazovima reaguje zakonito, efektivno i efikasno.

 

„Polaznici dobro reaguju na nastavu koja obiluje interaktivnim metodama i podržava andragoški pristup obuci odraslih polaznika,a i nastavno okruženje je u velikoj meri prilagođeno raznovrsnim potrebama osnovne policijske obuke“, poručio je načelnik Đorđević, i dodao da koncept nastave i način rada trenera omogućava polaznicima da aktivno učestvuju.

 

09. 12. 2015. Još bolja i kvalitetnija obuka za buduće policijske službenike

 

Nastava se bazira na realnim, praktičnim primerima i situacijama i priprema ih na najbolji način za ovaj, nimalo jednostavan poziv, a istovremeno ih osnažuje i motiviše za dalji karijerni razvoj.

 

Načelnik je visoko ocenio rad trenera, ponašanje i reakcije polaznika na nastavu, kao i funkcionisanje celog tima, ali je takođe naglasio da je potrebno kontinuirano praćenje i vrednovanje obuke prvog i drugog stepena, po mogućnosti i eksterna evaluacija obuke po fazama i u celini.

 

„Sa druge strane, neophodno je raditi na stalnom razvoju kapaciteta Centra i stručnosti zaposlenih. Integracijom navedenih komponenti, uz stalno ažuriranje programskih sadržaja obuke u skladu sa aktuelnim potrebama policijskog posla različitih linija rada, polaznicima obuke biće obezbeđena sve veća veća podrška u sticanju znanja, veština i stavova potrebnih za uspešno obavljanje poziva koji su odabrali“, istakao je načelnik Odeljenja za stručno obrazovanje i obuku.

 

U tom kontekstu, upravljanju kvalitetom u stručnom obrazovanju biće posvećena posebna pažnja u narednom periodu, kako u oblasti osnovne i specijalističke obuke, tako i stručnog usavršavanja zaposlenih.

 

09. 12. 2015. Još bolja i kvalitetnija obuka za buduće policijske službenike