**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

10. 06. 2014. Obeležen završetak jednog, a ujedno i početak drugog projekta u okviru „IPA 2011“

 

10. 06. 2014. Obeležen završetak jednog, a ujedno i početak drugog projekta u okviru „IPA 2011“

Ministarstvo unutrašnjih poslova završava sa implementacijom Tvining projekta „Razvoj strateškog planiranja i poboljšanje horizontalne komunikacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova“iz programa „IPA 2011“. Projekat je trajao dve godine i obuhvatio je primenu modernih analitičkih tehnika i procesa strateškog planiranja, uspostavljanje funkcionalnog sistema za strateško planiranje, više obuka i treninga. Cilj projekta je da se institucionalizuje strateško planiranje, upravljanje, monitoring i evaluacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

U okviru ovog programa, realizovano je više međunarodnih projekata, zaključen je Tvining ugovor, koji će omogućiti MUP-u pružanje stručne pomoći, a sve skupa će doprineti napretku pregovaračkog procesa u oblastima poglavlja 23. i 24. evropskih pravnih tekovina.

 

Partneri Ministarstva u projektu su Ujedinjeno Kraljevstvo i Republika Poljska.

 

10. 06. 2014. Obeležen završetak jednog, a ujedno i početak drugog projekta u okviru „IPA 2011“

 

Skup je, u ime ministra unutrašnjih poslova, pozdravio državni sekretar Aleksandar Nikolić. Državni sekretar Nikolić je istakao da će realizacija novozapočetog projekta „Moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u MUP“ u okviru istog programa, dovesti do modernizacije MUP-a i usklađivanja sa savremenim standardima u oblasti regrutacije, selekcije, prijema, obuka, razvoja karijere i karijernog napredovanja, kao i planiranja i upravljanja kadrovima. Sve navedeno doprineće smanjenju troškova organizacije rada Ministarstva.

 

Državni sekretar Ministarstva Aleksandar Nikolić ze zahvalio Delegaciji Evropske unije u Beogradu na kontinuiranoj podršci koju pružaju reformama i razvoju policije.