**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

07. 10. 2015. Nemačka kompanija za izradu softvera odlikovala MUP Srbije

 

07. 10. 2015. Nemačka kompanija za izradu softvera odlikovala MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlikovano je danas bronzanom nagradom „SAP Qualitty Awards“, koju dodeljuje nemačka kompanija za izradu softvera „SAP WEST BALKANS“.

 

Bronzana nagrada se odnosi na kvalitet implementacije projekta u delu promene poslovnih procesa. SAP softver za javne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova obuhvata celokupan proces nabavke – od planiranja, izrade budžeta, sprovođenja postupka javne nabavke, do zaključenja ugovora.

 

To je prva aplikacija MUP-a koja je rađena na internet mreži. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova uspostavljen je portal u formi elektronske nabavke, gde dobavljači mogu da se registruju i prate sve faze procesa javne nabavke. Implementacijom softvera povećana je transparentnost i osnovna načela javne nabavke koja se odnose na ekonomičnost i efikasnost postupka.

 

U planu je sprovođenje okvirnih sporazuma za nabavke, s obzirom na veliki broj organizacionih jedinica u MUP, gde će po prvi put ponuđači imati mogućnost dostavljanja elektronskih ponuda. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, predviđa se i mogućnost uvođenja elektronskih licitacija.