**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

06. 02. 2015. Sednica Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (pog. 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU)

 

06. 02. 2015. Sednica Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (pog. 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU)

Na sednici Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (poglavlje 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU), održanoj danas u Narodnoj skupštini u Beogradu, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i predsednik Pregovaračkog tima za pitanja pravde, slobode i bezbednosti Aleksandar Nikolić istakao je da je proces pristupanja Evropskoj uniji jedan dugoročan proces koji traje i ne može da se desi preko noći.

 

Sednici je prisustvovala šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji prof. dr Tanja Miščević, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (NKEU) mr Sonja Stojanović Gajić, članovi radnih timova MUP-a, drugih ministarstava, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Viktimološkog društva Srbije, kao i predstavnici mnogobrojnih nevladinih organizacija - Autonomnog ženskog centra, Astre, Centra za istraživanje javnih politika, Centra za evropske politike, Grupe 484, Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

 

06. 02. 2015. Sednica Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (pog. 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU)

 

„Mi se trudimo da Poglavlje 24 uradimo vredno i predano, ali postupno, korak po korak jer je ovo proces koji mora da ima svoj kontinuitet. Iako su, na prvi pogled to mala pomeranja, uvek su u pravom smeru, rezultati su vidljivi i opipljivi i na taj način ćemo doći do cilja“, rekao je Aleksandar Nikolić i naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima stručne i vredne ljude koji rade na ovom poglavlju.

 

Državni sekretar Nikolić istakao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo izveštaj o skriningu, kao i drugu verziju Akcionog plana (pre dve nedelje) koja je dovoljno zreo osnov za dalji rad u saradnji sa svim zainteresovanim subjektima i koja je poslata u Brisel, čije se mišljenje i sugestije očekuju. Takođe, rekao je da to nije konačna verzija.

 

06. 02. 2015. Sednica Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (pog. 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU)

 

Prema njegovim rečima, za MUP nije prevashodno važno kada će pregovori u okviru poglavlja biti započeti, jer ono već postupa u okviru Poglavlja 24 kao da je vreme počelo da se meri za aktivnosti predviđene Akcionim planom i procesom reforme unutrašnjih poslova.

 

Nikolić je izrazio očekivanja da će kroz primenu Akcionog plana, Ministarstvo uspostaviti bolji normativni okvir, transparentan sistem prijema karijernog napredovanja, transparentan sistem trošenja budžetskih sredstava, kao i efektivnu i efikasnu organizacionu strukturu koja odgovara načinu organizacije policija u Evropskoj uniji.

 

„Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju je posvetilo finansijskom planu implementacije, istakao je Aleksandar Nikolić i dodao da je izuzetno važan kvalitet ljudskih resursa, kao i materijalno-tehnička sredstva za nesmetan rad policije.

 

06. 02. 2015. Sednica Radne grupe Pravda, sloboda i bezbednost (pog. 24) nacionalnog konventa o EU (NKEU)

 

Prezentovana je priprema i metodologija izrade Akcionog plana za 2015. godinu, u okviru koje je savetnik u Birou za strateško planiranje MUP-a Dejan Raketić govorio o metodologiji, pripremi, učesnicima, poukama nakon nacrta, usklađivanju sektorskih pristupa.

 

Predstavnici nevladinih organizacija pohvalili su rad Ministrastva unutrašnjih poslova.