**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

04. 03. 2016. Tvining projekat EU- Potpisan sporazum o saradnji MUP-a i MSP-a

 

04. 03. 2016. Tvining projekat EU- Potpisan sporazum o saradnji MUP-a i MSP-a

Sporazum o saradnji koji su danas potpisali Aleksandar Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, predstavlja važan korak napred prema izgradnji solidnih strukutra praćenja i upravljanja legalnim migracijskim tokovima. Svrha sporazuma je stručno usavršavanje konzularnih službenika i konzula na teme legalnih migracija, što će u značajnoj meri unaprediti odnose kada je u pitanju postupak izdavanja viza i na kraju formalizovati saradnju ove dve institucije.

 

Sporazum je jedan od značajnih dostignuća tvining projekta „Unapređenje i implementacija mehanizama za sveobuhvatno i konzistentno praćenje legalnih migracija u Republici Srbiji“ koji, u iznosu od milion evra, finansira Evpopska Unija iz IPA fonda. Sprovodi ga konzorcijum Holandije, Austrije i Slovenije.

 

Opšti cilj projekta je jačanje postojećih kapaciteta Ministarstava unutrašnjih i spoljnih poslova u upravljanju legalnim migracijama, kroz sprovođenje jasnih politika, koordinaciju procedura i usklađivanje zakonodavstva sa tekovinama Evropske Unije.

 

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić iskazao je zadovoljstvo projektom, kao i zahvalnost Evropskoj uniji na podršci.

 

„Ovaj projekat predstavlja jedan od načina izgradnje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uz podršku Evropske Komisije. Učešće u ovom projektu ukazuje na činjenicu da je Republika Srbija pouzdan partner u procesu evropskih integracija, a naročito sa aspekta Akcionog plana za poglavlje 24., gde je predviđena dalja saradnja ove vrste, posebno u oblasti migracija“, istakao je Nikolić.

 

Projekat je fokusiran na vezu između granične kontrole, izdavanja viza i dozvola za boravak, te vraćanja stranih državljana koji ne borave zakonito u Republici Srbiji. Usmeren je na efikasnu koordinaciju između institucija kako onih na centralnom nivou koje su odgovorne za kreiranje politike, tako i onih na operativnim/izvršnim nivoima.

 

04. 03. 2016. Tvining projekat EU- Potpisan sporazum o saradnji MUP-a i MSP-a

 

Svečanoj ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i zamenik šefa delegacije Evropske Unije u Srbiji, Oskar Benedikt, koji je tim povodom naglasio: „Srećni smo što smo danas posvedočili zbližavanje dvaju institucija koje će ubuduće još bliže sarađivati po pitanju efikasnog praćenja legalnih migracija. To podrazumeva i dobru koordinaciju, razmenu podataka i strateških informacija sve do zajedničkog donošenja odluka u viznom postupku, kao i praćenja tokova legalne migracije. Pozdravljamo ovaj rezultat.“

 

Svečanosti su prisustvovali i ambasador Holandije, zamenica austrijskog ambasadora i konzul Slovenije, predstavnici međunarodnih organizacija, kao i visoki predstavnici Nacionalne službe za zapošnjavanje i Komesarijata za izbeglice i migracije.

 

Osvrćući se na značaj ovog projekta za Ministarstvo spoljnih poslova, generalni sekretar Veljko Odalović je istakao, da „ćemo zajedno sa uvaženim kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova nastojati, da istovremeno, kroz konkretne aktivnosti obuke i praktičnu primenu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, primenimo evropske standarde i vrednosti u izuzetno značajnoj oblasti legalnih migracija shodno najboljoj praksi EU u oblasti vizne politike.“

 

U ime zemalja članica Evropske unije koje implementuju ovaj projekat, obratio se vodeći partner, direktor u holandskoj Službi za imigraciju i državljanstva, Bert van Horn, koji je naglasio, da je veoma zadovoljan dosadašnjim uspesima, i da projektni partneri zemalja članica imaju čast da sarađuju sa kolegama iz ova dva ministarstva.

 

„Raduje nas razmena iskustava kroz koja su naše države prošle u toku postupka uspostavljanja sistema upravljanjem migracijama proteklih decenija“, rekao je Bert van Horn osvrćući se na bitan aspekt pružanja obuke i relevantnosti dobro uspostavljenih koordinacijskih mehanizama.

 

04. 03. 2016. Tvining projekat EU- Potpisan sporazum o saradnji MUP-a i MSP-a

 

U okviru projekta predviđena je i izrada novog Zakona o strancima, koji treba da ostvari prvu fazu harmonizacije zakonodavstva u smislu usklađivanja važećih propisa sa relevantnim direktivama EU. Sa realizacijom ovog projektnog cilja, odnosno izradom novog Zakona o strancima, pokriva se aktivnost koja je predviđena u nacrtu Akcionog plana za poglavlje 24, potpoglavlje migracije. Posebna pažnja posvećena je potpunom prenosu pravnog okvira Direktive o vraćanju stranaca sa nezakonitim boravkom i Viznog kodeksa Evropske unije.