**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova

02. 02. 2016. Treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u Briselu

 

02. 02. 2016. Treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u Briselu

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 Aleksandar Nikolić, kopredsedava trećim sastankom Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije u Briselu 1. i 2. februara. Ispred Evropske komisije sastankom kopredsedava Kristos Makridis zamenik šefa Odseka za Srbiju u Generalnom direktoratu za proširenje. U sastavu delegacije Republike Srbije učestvuje više od 40 predstavnika ministarstava, vladinih agencija, sudova, tužilaštva i nezavisnih tela.

 

02. 02. 2016. Treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u Briselu

 

U okviru praćenja sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na sastanku se raspravlja o temama koje su značajne za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Na sastanku se detaljno raspravlja sa predstavnicima Evropske komisije i država članica EU o trenutnom stanju u oblasti pravde, slobode i bezbednosti u Srbiji, u odnosu na pravne tekovine Evropske unije, posebno normativnih i institucionalnih kapaciteta i kapaciteta ljudskih resursa za implementaciju pravnih tekovina i usaglašenih aktivnosti.

 

Oblasti koje su predstavljene prvog dana pretežno se odnose na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, poput borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije, trgovine ljudima, trgovine oružjem i borbe protiv trgovine narkoticima. Poseban blok posvećen je oblasti viza, azila i migracija sa naglaskom na naporima Srbije u rešavanju migrantske krize.

 

02. 02. 2016. Treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost u Briselu

 

Drugog dana predstaviće se oblasti poput borbe protiv terorizma, pranja novca, pravosuđa, osnovnih prava i slobode govora, veroispovesti i udruživanja.

 

U odnosu na operativne zaključke sa drugog sastanka Pododbora, koji je održan u junu 2015. godine u Beogradu, konstatovano je da su Republika Srbija i MUP napravili značajan iskorak u pogledu podizanja administrativnih kapaciteta za implementaciju pravnih tekovina Evropske unije i da se aktivnosti predviđene Akcionim planom za poglavlje 24 adekvatno prate i realizuju. Takođe je konstatovana potreba da se u narednom periodu, u cilju što skorijeg otvaranja Poglavlja, intenziviraju napori i sve dogovoreno sprovede u praksi.