**** Povećavanje veličine fonta u centralnom delu - FONT SIZER ****

Početna strana | Ћирилица | English | Kontakt | Mapa prezentacije

Smanji veličinu slova Vrati veličinu slova na početnu Povećaj veličinu slova
Značka policije 

 

Nacionalni kriminalističko tehnički centar

 

Zgrada u kojoj se nalazi NKTC”

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar (NKTC) deo je Uprave kriminalističke policije, Direkcije policije.

 

U okviru NKTC-a se nalazi više laboratorija koje su opremljene najsavremenijim aparatima i uređajima uz pomoć kojih se obavlja veliki broj DNK, sudsko-medicinskih, bioloških, toksikoloških, balističkih forenzičkih analiza i veštačenja, kao i veštačenja požara, eksplozija i havarija, dokumenata i rukopisa, glasa i audio zapisa.

 

Šematski prikaz organizacije Službe za borbu protiv organizacionog kriminala

 

Odeljenje za veštačenja ima sledeće odseke:

 

  • Odsek laboratorija za fizičko-hemijska i toksikološka veštačenja
  • Odsek laboratorija za fizička veštačenja
  • Odsek za registraciju i identifikaciju lica i NN leševa putem AFIS/FIS i foto robota
  • Grupa za kompleksnu analizu audio zapisa.

 

U NKTC-u je i Odeljenje za DNK analizu i vođenje baze DNK profila, Odsek za sudsko-medicinska i biološka veštačenja, Grupa za foto i video tehniku, kao i dva Odseka KTC koji deluju kao regionalni centri u Nišu i Novom Sadu.

 

Stručnjaci NKTC-a obavljaju i uviđaje, kontrolu kvaliteta, organizuju obuke, unapređuju i koordiniraju rad kriminalističke tehnike.

 

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je takođe nadležan i za Odeljenje kriminalističke tehnike PU za grad Beograd, kao i za Odseke kriminalističke i protivdiverzione tehnike po sedištima Policijskih uprava u Srbiji.

 

Načelnik Nacionalnog kriminalističko- tehničkog centra je Lazar Nešić.

 

 

Istorijat kriminalističke tehnike u Srbiji

 

Krajem 19. i početkom 20. veka u razvijenim zemljama stvaraju se specijalizovane ustanove koje se bave poslovima kriminalističke tehnike. U početku su u nekim evropskim državama ustanovljeni samo registracioni biroi kod prestoničkih policijskih uprava koji su postepeno pretvarani u velike naučno – sudske laboratorije u kojima su vršene kriminalističko – tehničke ekspertize. Dok mnoge evropske države nisu imale dobro uređene ustanove za identifikaciju i registraciju, u Srbiji je, u Beogradu, pri Ministarstvu unutrašnjih dela 1904. Godine osnovano antropometrijsko – policijsko odeljenje.

 

Godine 1911. Uvedena je daktiloskopska registracija krivaca po Vučetićevom sistemu i započeta su kriminalističko – tehnička veštačenja. Nakon Prvog svetskog rata antropometrijsko odeljenje u Beogradu je rekonstruisano u Tehničku policiju.

 

Tokom Prvog svetskog rata, nakon ulaska stranih vojnih snaga u Srbiju, pojavila se potreba za istraživanjem masovnih zločina koje su činili pripadnici austrougarske i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. S obzirom na to da u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije nisu postojali uslovi za samostalno istraživanje i dokumentovanje ovih zločina, upućen je poziv dr Arčibaldu Rajsu koji dolazi u Srbiju 1914. Godine. Rudolf Arčibald Rajs je u Lozani osnovao Institut za tehničku policiju i kriminalistiku, a ujedno je i osnivač Tehničke policije u Beogradu organizovane po primeru sličnih ustanova u svetu.

 

Izgled kriminalističko - tehničke laboratorije u periodu između dva svetska rata

 

U međuratnom periodu u Srbiji, pored Rajsa, posebno su se istakli ruski emigranti Sergej Tregubov i Aleksandar Andonovič. Tregubov je u Jugoslaviji godinama radio kao kriminalističko – tehnički ekspert u Tehničkoj policiji, dok je za vreme svog života u Rusiji osnovao nekoliko naučno – tehničkih laboratorija za sudske ekspertize. Aleksandar Andonovič je bio šef Tehničke policije i sa Tregubovim koautor prve stručne knjige o kriminalističkoj tehnici u domaćoj literaturi, objavljenoj 1935. Godine pod naslovom ,,Kriminalna tehnika“.

 

Posle Drugog svetskog rata Tehnička policija je preimenovana u Biro za kriminalističku tehniku, a nedugo nakon toga prerasta u Kriminalističko – tehnički centar.

 

Na temeljima kriminalističke tehnike, koje je postavio dr Arčibald Rajs sa svojim saradnicima, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije danas postoji Nacionalni kriminalističko – tehnički centar, koji pod okriljem Uprave kriminalističke policije (UKP) suštinski prestavlja referentnu ustanovu u zemlji za poslove kriminalističke tehnike.

 

Zgrada u kojoj se nalazi NKTC”

 

Danas postoje razne asocojacije na polju rada kriminalističke tehnike. Jedno od važnijih udruženja te vrste je ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Od aprila 2009 godine NKTC je punopravni član ENFSI-a.